Cyber Security

Tietoturvallinen sivusto WordPressille

WordPress-toteutus, jossa pääpainona oli tietoturvallisuus

Haaste

Jykes Oy järjesti talvella 2014 tarjouskilpailun, jonka kohteena oli verkkosivujen kehittäminen Suomen kyberturvallisuuskeskittymälle. Tarjouspyynnössä painotettiin erityisesti osaamista tietoturvallisista verkkosivuista.

Ratkaisu

Teknisessä kehityksessä huomioitiin alusta-asti tietoturvallisuus. Palvelintason tietoturva, päivitykset ja konfiguroinnit hoidettiin ottaen huomioon asiakkaan erityisvaatimukset.

Sivusto: www.cyberfinland.fi