Muutosta Liikkeellä

Ministeriön kampanjasivu, ilman virkamiesmäisyyttä.

WEB DESIGn & wordpress

Muutostaliikkeellä.fi-sivuston taustalla ovat Muutosta liikkeellä! -linjaukset, eli Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020.

muutostaliikkeella-desktop-and-mobile

articles

section 2

WordPress-sivusto

LIKES pyysi meitä toteuttamaan sivuston, joka edistäisi Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Muutosta Liikkeellä -linjausten tiedotusta. Halusimme välttää virkamiesmäisyyttä ja rakensimme sivuston käyttäen hyväksi vahvoja väriyhdistelmiä, epäbyrokraattista typografiaa ja videoita. Katso sivusto alta.

www.muutostaliikkeella.fi