Solteq Oyj

Monikielisen verkkopalvelun toteutus

Yhdistimme WordPressin ja Hubspotin
– sisältömarkkinointialusta steroideissa

Pörssiyhtiö Solteq yhdistyi Descomin kanssa kesällä 2015. Rakensimme uudelle brändille kahdessa kuukaudessa laajan verkkopalvelun, jossa yhdistimme WordPressin ja Hubspotin parhaat puolet.

Taustaa, haasteet ja tavoitteet

Solteq Oyj on monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija ja palvelukumppani. Se toimii hankinnan, kivijalkakauppojen ja verkkoliiketoiminnan alueella.

Solteq yhdistyi markkinointi- ja teknologiayritys Descomin kanssa kesällä 2015 ja uudelle, entistä vahvemmalle yritykselle tarvittiin uusi brändi ja sitä tukeva uusi sivusto. Vanha sivusto oli rakennettu Drupalin päälle. Sen kehitys oli hidasta ja kallista, ja käytettävyys oli huono. Uusi sivusto haluttiin toteuttaa WordPressin päälle, koska Descomin markkinointitiimillä oli WordPressin käytöstä jo ennestään hyvät kokemukset.

Tiimi ja viestinnän tärkeys

Sivuston kehitystiimiin kuului lähes 20 ihmistä eri tehtävistä Solteqilta, meiltä ja Kuudennelta Kerrokselta, joka toteutti Solteqin brändiuudistuksen. Viestintä oli pääosassa onnistumisen kannalta näin isossa toteutuksessa. Suunnittelun ja kehitystyön aikana pidimme viikottaisia tilannekatsauksia, jotta työskentely pysyi sujuvana.

”Kommunikaatio on elintärkeää, kun aikataulu on kireä. Koko projektin aikana oli MEOMin kanssa jatkuvaa vuorovaikutusta, jotta saimme tavoitteet toteutettua ennen deadlinea.”

– Kaitsu

Sidosryhmät

Uuden sivuston yksi isoista haasteista oli kolme hyvin erilaista sidosryhmää: asiakkaat, työntekijät ja sijoittajat. Jokaiselle sidosryhmälle oli todella paljon erilaista sisältöä. Erottelimme nämä sidosryhmät omiksi sivustokokonaisuuksiksi, jolloin jokaiselle ryhmälle pystyttiin viestimään omalla tavallaan.

Projektin aloitus MEOM Kick-Startilla


Ymmärryksen saanti ja yhteisen linjan löytäminen

Saadaksemme hyviä tuloksia, on asiakkaan mielestämme oltava mukana suunnittelussa. Aloitimme projektin MEOM Kick-Start -työpajalla, jossa syvennymme asiakkaan liiketoimintaan ymmärtääksemme heidän liiketoiminnalliset haasteet ja tavoitteet. Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa tulevan verkkopalvelun rakenteen, alustavan ulkoasun ja sen prioriteetit. Mikä tärkeintä: löydämme yhteisen linjan.

Ketterä kehitys eri vaiheissa

Sivusto rakennettiin eri vaiheissa, jotta se saatiin julkaistua nopeasti. Ensimmäinen julkaisu oli kaksi kuukautta aloituspalaverista. Ensimmäisessä vaiheessa oli tärkeintä saada kerrottua uudesta Solteqista, toisessa vaiheessa keskityttiin sijoittajaviestintään, ja kolmannessa panostettiin sisältömarkkinointiin, eli Hubspotin ja WordPressin yhdistämiseen.

Ensimmäinen vaihe: Uusi Solteq – Skaalattava sivusto

Ensimmäisessä vaiheessa päätavoite oli kertoa uudesta Solteqista ja rakentaa täysin toimiva sivusto, josta löytyy uuden Solteqin palvelut.

Solteq halusi vapauden ja joustavuuden skaalata sivustoa. Suunnittelimme sivuston käyttämään joustavia sisältömoduuleja, jolloin asiakas pystyy muutamalla klikkauksella rakentamaan alasivuja tyhjästä, täysin itsenäisesti, ilman lähdekoodiin koskemista.

Valmiiden sisältömoduulien avulla sivuston ulkoasu pysyy yhtenäisenä, vaikka sivustoa päivittäisi henkilö, joka ei ole ollut mukana suunnittelussa eikä tunne sisältömoduulien taustaa tarkemmin. Lisäksi sisältömoduulien avulla uusi sisältö – tai vanhan sisällön muokkaus – päivittyy automaattisesti jokaiseen paikkaan sivustolla, jossa kyseinen moduuli on esillä.
Esimerkiksi uusi referenssiartikkeli päivittyy automaattisesti niin palvelusivulle kuin asiakastarinat-osioon. Tämä säästää valtavasti aikaa ja vähentää manuaalisten virheiden määrää.

“Sivustomme on todella laaja, sillä portfoliomme kattaa digitaalisen kaupankäynnin toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Tarvitsemme vahvaa automaatiota, jotta päivittäminen ei käy liian vaikeaksi ja sisältö pysyy aina oikeanlaisena ja ajankohtaisena, kun muutoksia tehdään. Nyt saamme minimityöllä maksimivaikutukset.”

– Kaitsu

Toinen vaihe: Sijoittajaviestintää selkeästi ja mielenkiintoisesti

Uusi Solteq halusi rikkoa perinteisen pörssiyhtiön mielikuvaa ja rajoja. Aikaisemmalla sivustolla sijoittajaviestintä oli kankeaa ja tylsää. Rakensimme uudelle sivustolle sijoittajaviestintää varten oman osion, jossa pystyimme tuomaan tärkeimmät asiat nopeasti esille. Sijoittajasivusto käyttää uuden brändin mukaisia pirteitä värejä ja graafisia elementtejä rikkoakseen perinteistä pörssiyhtiöiden tiedotusta.

Sijoittaja-osio hakee dynaamisesti pörssitiedotteet Cisionin järjestelmästä ja luo näistä Solteqin brändiin sopivat artikkelit WordPressiin. Lain mukaan tiedotteet pitää olla heti saatavilla, joten integraation toimintavarmuus oli erityisen isossa roolissa kun toiminnan pitää olla reaaliaikaista.

solteq-investors-desktop

Kolmas vaihe: Hubspotin ja WordPressin yhdistäminen – Sisältömarkkinointia steroideissa

Descom oli panostanut paljon sisältömarkkinointiin Hubspotin alustan avulla ja sama taktiikka tulisi olemaan myös uuden Solteqin sivulla. Ensimmäisestä vaiheesta lähtien Hubspot toimi alustana blogien sisällöille, joilla kerättiin liidejä.

Useamman alustan taktiikan haasteena on, että eri alustat eivät keskustele keskenään. Niinpä esimerkiksi yksi sivuston kulmakivistä, dynaaminen sisältö, ei toiminut halutulla tavalla kun artikkeleita piti käydä käsin lisäilemässä WordPressin puolelle.

Emme löytäneet verkosta valmista ratkaisua tähän, joten rakensimme WordPressille oman lisäosan, jolla pystytään hakemaan dynaamisesti Hubspotin sisältöä. Esimerkiksi tuotteen laskeutumissivulle pystyttiin hakemaan automaattisesti uusimmat artikkelit aiheeseen liittyen; kun asetus on kerran tehty tarvitsee enää huolehtia hyvän sisällön kirjoittamisesta Hubspotin puolelle. Saimme myös tuotua yhden Hubspotin tärkeimmistä ominaisuuksista, CTA:n, WordPressistä lisättäväksi, jolloin ei tarvitse lisätä sotkuisia upotuskoodeja Hubspotin puolelta. Hubspot-integraatioita pystytään hallitsemaan suoraan WordPressin hallintapaneelista, jolloin ei tarvitse pomppia kahden eri palvelun välillä jatkuvasti.

Toteutimme myös Hubspotin tyylittelyn teknisen toteutuksen, jotta ulkoasu ja kokemus sivulla olisi täysin yhtenäinen riippumatta millä alustalla kävijä on.

Hakukoneoptimointi ja tiedostojen optimointi

Hakukoneoptimointi on tärkeää kaikille meidän asiakkaille, myös Solteqille. Solteq julkaisee paljon sisältöä, joten pienetkin parannukset Googlen hakutuloksissa moninkertaistavat työn tuloksen. WordPress on itsessään jo hyvin hakukoneystävällinen, mutta emme tyytyneet vain siihen. Kehitimme ja jatkokehitämme edelleen muun muassa näitä asioita:

 • sivuston nopeus
 • semanttinen rakenne tärkeille otsikoille (h1, h2, h3), jotka sisältävät tärkeät avainsanat
 • asensimme Yoast SEO -työkalun, jolla asiakas pystyy itse optimoimaan jokaista sivua
 • uudellenohjaukset rikkinäisistä linkeistä vanhoilta sivuilta
 • SSL-sertifikaatti, jotta sivusto on salatun https-yhteyden takana
 • optimoimme kaikki kuvat automaattisesti Kraken-työkalulla puristamalla kuvista turhat tiedot pois, jolloin saimme kuvat jopa 90 % pienemmäksi
 • kuvat latautuvat CDN:stä (Content Delivery Network), joka nopeuttaa latausaikoja eri mantereilla

Tietoturvallisuus

WordPress on itsessään suhteellisen tietoturvallinen kunhan se ja sen lisäosat pidetään ajantasaisisimmissa versioissa. Solteqilla on käytössä MEOMin tietoturvallinen ylläpitosopimus, jolla varmistamme, että WordPress ja sen lisäosat ovat jatkuvasti ajantasaiset. Monitoroimme sivustoa 24/7, jolloin tiedämme missä tilassa sivusto on.

Projektinhallinta

Näin isossa projektissa, joka on monivaiheinen ja sisältää ison tiimin, projektinhallinta on erittäin tärkeässä roolissa. Projektinhallintaan kuului muun muassa:

 • selkeä projektisuunnitelma välietappeineen käytiin läpi koko tiimin kanssa ennen projektin aloitusta
 • projektin aikana pidettiin viikottaiset katsaukset koko tiimin kanssa, jolloin tiedettiin missä mennään ja mihin pitää keskittyä seuraavalla viikolla
 • asiakkaalle raportoitiin budjetti- ja aikataulutilanteesta viikottain
 • WordPressin käyttöönotto opastettiin asiakkaalle
 • sivuston eri vaiheet julkaistiin ajallaan ja budjetissa

Seuranta ja jatkokehitys

Toimiva sivusto on kuin mikä tahansa muukin mekanismi – sitä pitää huoltaa ja kehittää. Sivustolle asennettiin työkalut, joilla voidaan mitata sivuston toimivuutta ja kehittää sitä oikean datan valossa. Pidämme koko tiimin kanssa joka toinen viikko katsaukset, jossa käymme läpi kehityskohteet ja sovimme yhdessä seuraavien viikkojen prioriteetit.

”Tämä oli toinen projektini MEOMin kanssa ja he parantavat kuin sika juoksuaan. Jälki on mainiota, projektinhallinta toimii ja sikamainen aikataulu piti. Nämä possut viilettävät sellaista vauhtia, että kohta voi olla hankala saada heitä kiinni – kiinniottajia varmasti riittää.

Suosittelen juoksukisaan osallistumista, MEOMin saparohännät kirittävät teitäkin kovempaan tahtiin.”

Karl Filtness
Marketing Director
Solteq Oyj