ARROW

Läpi ison brändiuudistuksen liiketoimintaa kasvattaen

ARROW Engineering on markkinajohtaja järjestelmäratkaisuissa, jotka tehostavat valmistavan teollisuuden tuotantoa, käyttövarmuutta ja päivittäisjohtamista.

Yhtiön toimitusjohtajasta Pekka Pylkkäsestä tuli vuonna 2016 yrityksen pääomistaja ja samalla hän käynnisti sisäisen uudistusprosessin, jonka tavoitteena oli päivittää ARROW’n brändi-identiteetti ja viestintä vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta sekä yrityksen uudistunutta toimintafilosofiaa.

Syksyllä 2016 ARROW lähti etsimään kumppania, jonka kanssa uudistaa brändi ja verkkosivusto vastaamaan sitä muutosta, joka oli jo tapahtunut yrityksen sisällä. Vaihtoehtoja kartoitettiin laajalti. Hyväksemme asian ratkaisivat asenne, toimintatavat ja referenssit.

www.arroweng.fi

“Haimme kumppania, jolla olisi mielenkiintoa sukeltaa syvällisesti toimintaamme, rohkeutta haastaa meitä ja kykyä rakentaa yhdessä kanssamme entistä kirkkaampaa ARROW-brändiä. Merkitystä oli myös B2B-referensseillä.”

Seija Hyppönen, Marketing and Communications Manager, ARROW Engineering Oy

  • 20 % kasvu kävijämäärissä
  • 35 % kasvu liideissä

Brändi-identiteetin uudistus

Uudistuksen ensimmäinen vaihe aloitettiin Brand Sprint -työpajalla. ARROW kaipasi ensisijaisesti apua yrityksen ydinviestin kiteyttämiseen. Talon sisällä oltiin mietitty jo paljon yrityksen tehtävään ja asiakkaille tarjottuun lisäarvoon liittyviä kysymyksiä.

Työpajassa syvennyimme ymmärtämään ARROWn ydinolemusta ja liiketoimintaa. Kaksipäiväisen rupeaman pohjalta pystyttiin tekemään perusteltuja ratkaisuja brändiviestinnän suhteen.

Brändi-identiteetin toteutuksen lopputuloksena ARROW’lle syntyi uusi visuaalinen ilme, ydinviestit sekä suunniteltiin jatkotoimenpiteet uuden identiteetin kokonaisvaltaiselle jalkauttamiselle.

Liiketoiminnan ymmärtäminen

Onnistuneen verkkosivuprojektin ytimessä on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen. ARROW’n haasteena oli muotoilla yksittäisistä tuotteista ja palveluista kokonaisuus, joka toisi esille myös tiedolla johtamisen ja lean-ajattelun.

Jokaisen sivustoprojektimme aloittavassa työpajassa saatiin kartoitettua sisällön suuntaviivat ja paikallistettua palvelukokonaisuuden uudelleenmuotoiluun liittyvät haasteet. Lähdimme kunnianhimoisesti toteuttamaan sitä ajatusta, joka työpajassa nousi yhä uudelleen esille: kuinka tuotekokonaisuus saataisiin hiottua kristallin kirkkaaksi konseptiksi.

Tämä kulminoitui ARROW’n järjestelmäkokonaisuuden esittelyyn verkkosivustolle luodussa animaatiossa ja sitä tukevassa järjestelmäesittelyssä. Yhdistimme parhaat elementit asiakkaan tarjoamasta taustamateriaalista havainnolliseen, mutta myös ilahduttavaan designiin.

Uuden sivuston suunnittelu

Verkkosivuston suunnittelu käynnistyi, kun sivuston visuaalisen ilmeen kannalta tärkeimmät brändi-identiteetin osa-alueet oli saatu valmiiksi. Suurin haaste oli ARROW’n toimittamien järjestelmien toiminnallisuuksien ja hyötyjen esittäminen mahdollisimman tiiviisti.

Yhdessä saimme tuotua tärkeimmät asiat entistä paremmin ja yksinkertaisemmin esille. Kuvituksissa päädyttiin käyttämään animaatioita, joiden avulla järjestelmien käyttö saatiin visualisoitua yksinkertaisemmin kuin esimerkiksi kaavioilla.

”Projektin aikana meitä haastettiin miettimään asioita monesta eri näkökulmasta. Uuden verkkosivuston konkreettiset tavoitteet, eli myynnin edistäminen, lisää liidejä ja kävijöitä, selkeys, mitä me tehdään, kenelle ja miksi, sekä erottautuminen kilpailijoista, nämä kaikki saavutettiin.”

Seija Hyppönen, Marketing and Communications Manager, ARROW Engineering Oy

Ketterä työskentely

”Ketterät menetelmät brändiprojektin tiukassa aikatauluikkunassa, eli kesäksi valmista, oli ehdottomasti yksi valinnan perusteita. Työ toteutettiin viikon sprinteissä, workshopista designiin, tekniikkaan ja lopulta julkaisuun. Meillä oli kerran viikossa yhteydenpito ja asiakkaana tiesin koko ajan missä ollaan menossa. Kun toiminta on läpinäkyvää, se herättää luottamusta ja toisaalta helpottaa omaa työtä raportoida projektin etenemisestä.”

Seija Hyppönen, Marketing and Communications Manager, ARROW Engineering Oy

Leading Operational Excellence™

Osana ARROW-brändin uudistusta haluttiin luoda paremmin yrityksen muuttunutta palvelukokonaisuutta kuvaava viestikärki. Ainutlaatuinen myyntiväittämä, Unique Selling Point tai perinteisesti vain iskulause, käytti tuosta tiivistelmästä mitä nimeä tahansa, on sen rooli yrityksen brändäyksessä keskeinen.

Iskulauseen tulisi kuvastaa älykästä operatiivisen tuotannon johtamista sen sijaan, että korostetaan vain tehokkuutta tai säästöjä. Työpajasta tuli sanapari “Operational Excellence”, jonka ajateltiin kuvaavan sitä lisäarvoa, jota tehokas tiedonkeruu ja sen pohjalta toteutettu älykäs päivittäisjohtaminen tuovat. Asiakkaan liiketoimintaa kuvaavia adjektiiveja pallotellessa voittajaksi nousi nokkelasti kahdella tapaa johtamista kuvaava sana “Leading”.

Iskulause “Leading Operational Excellence” kuvaa yhtä aikaa ARROW’n johtavaa asiantuntemusta alalla sekä päivittäisjohtamisen tärkeyttä operatiivisen erinomaisuuden saavuttamisessa.

Julkaisu ja jatkokehitys

Uuden brändi-identiteetin julkaisu ajoitettiin verkkosivujen julkaisun yhteyteen. Olimme paikalla lennokin kanssa, kun ARROW juhlisti kuohuvien kera onnistunutta uudistusta ja yrityksen valokyltti vaihdettiin toimitilojen ulkoseinällä. Yhteistyö ARROW’n kanssa jatkuu sivuston jatkokehityksen merkeissä.

”Uudella kumppanilla on symbolistakin merkitystä, jolla halutaan ravistella omaakin tekemistä. Siinä on riskinsä, mutta on luotettava omaan fiilikseen. MEOMin kanssa työskentely on vastannut sitä, mitä on odotettu. Kun tekin innostutte meidän tekemisestä ja eletään yhdessä tätä, syntyy hyvää jälkeä ja asiat menevät eteenpäin.”

Pekka Pylkkänen & Seija Hyppönen