Growth Hacking

Käännä kasvunupit kaakkoon

Olet kerännyt oppia asiakkailtasi ja luonut rokkaavan tuotteen. Nyt on aika lisätä tempoa ja hakea huimaa kasvua. Volyymin kasvaessa tarvitset growth hackingia, joka harmonisesti yhdistää markkinoinnin, designin, teknologian ja tuotekehityksen kasvuksi.

Growth hacking tuo kasvua kokeilujen kautta

Kasvun kaavan myyjää kannattaa varoa, sillä kyseessä on käärmeöljykauppias. Oikoteitä menestykseen ei ole: kasvu vaatii harjoittelua, eli  systemaattista kokeilua, joka perustuu asiakasymmärrykseen, parhaisiin käytäntöihin ja innovatiivisiin ideoihin.

Tieto kumuloituu ja oppi kertyy, jolloin voi jatkuvasti lisätä kasvua.

Keinot vaihtelevat, mutta kasvu on aina lopputulos

Liian usein mennään ratkaisu edellä. Fiksumpaa on määrittää tavoitteet, tunnistaa ongelmat sekä mahdollisuudet ja sitten iskeä kovaa täsmäratkaisuilla. Kasvu on tärkeämpää kuin keinot, ja paras tulos saadaan yhdistämällä määrätietoisesti markkinointia, designia ja teknologiaa.

Oikean osaamisen ja työkalupakin avulla saa nopeasti tuloksia ja selkeän suunnitelman, miten taata kasvu myös tulevaisuudessa.

Growth Hacking -prosessi
Brellan tiimi MEOMin toimistolla. Kasvua on rakennettu alusta saakka yhdessä.

Growth Hacking Sprint

Growth Hacking -palvelut koostuvat kolmesta osasta: 1. Tiedonkeruu ja analysointi › 2. Growth Hacking Sprint -työpaja › 3. Kasvutoimenpiteet.

Tiedonkeruu ja analysointi

Aloitamme tutustumalla business-strategiaan, liiketoimintamalliin, asiakkaisiin, markkinointiin sekä tavoitteisiin.  Analysoimme käytettävissä olevat tiedot ja hahmotamme kokonaiskuvan, jonka päälle rakennamme kasvun.

Growth Hacking - toimenpiteitä kerätyn tiedon pohjalta

Growth Hacking Sprint -työpaja

Kolmen päivän aikana 1) keräämme asiakasymmärrystä ja syvennymme ongelmiin, 2) luomme ratkaisuja ja teemme kasvukonsepteja, 3) määrittelemme mittarit ja kirjoitamme kasvun tiekartan.

Growth Hacking 3-Day Sprint

Kasvutoimenpiteet

Työpajan jälkeen alkaa kasvuhakkerointi, jossa suunnitelmat muutetaan mitattaviksi toimenpiteiksi. Kaikki toimenpiteet testataan, analysoidaan ja validoidaan.

Tiimi työskentelee viikon pituisissa kasvusprinteissä ja määrittelemme joka viikolle toimenpiteet sekä tavoitteet ja valitsemme parhaat instrumentit. Tiimissä työskentelevät aina ne parhaimmat asiantuntijat, joita tarvitsemme tuloksien aikaansaamiseksi – aivan kuten bändi kerää sopivimmat soittajat.

Asiakashankinta (acquisition)

Tavoitteena on lisätä liikennettä ja kasvattaa tunnettuutta.

Työkalut: SEO, kohdennetut mainokset, kampanjat, mielipidevaikuttajat, markkinoinnin automaatio, inbound-markkinointi, sosiaalinen media, ohjelmallinen ostaminen, viraaliteetin rakentaminen

Aktivointi (activation)

Kun on liikennettä, seuraava tehtävä on saada kävijät toimimaan.

Työkalut: A/B-testaus, retargetointi, konversio-optimointi, tarjoukset, sisältöstrategia, design

Tuotto (revenue)

Kävijöitä riittää ja asiakkaita on runsaasti, mutta miten tuotto? Ovatko markkinointikustannukset per asiakas enemmän kuin asiakkaan elinkaariarvo (CLV)?

Työkalut: hinnoittelu, liiketoimintamalli, ostamisen helpottaminen, ostoskorin optimointi, lisämyynti, asiakaskokemuksen parantaminen, pitkäaikaisen sitoutumisen kannustimet

Asiakkuuden säilyttäminen (retention)

Kuinka asiakkaat muutetaan satunnaisista kävijöistä vakioasiakkaiksi.

Työkalut: sähköpostimarkkinointi, notifikaatiot, muistutukset, onboarding, käyttökokemus, ominaisuuksien kehittäminen, viestintä, markkinoinnin automaatio

Suosittelu (referral)

Kaikki on mallillaan ja vakioasiakkaat ostavat tasaisessa rytmissä. Nyt on hyvä paikka lisätä suosittelua ja brändilähettiläitä.

Työkalut: kampanjasähköpostit, widgetit, muistutukset, alennukset, promootiot, suositteluohjelmat, partnerit, verkostot, viraalisuus

Growth Hacking -asiakkaanamme saat

Määritetyt mittarit ja KPI:t

Määrittelemme tärkeimmät mittarit ja avaintunnusluvut, jotka mittaavat liiketoiminnan kasvua. Analysoimme ja etsimme kasvusuppilon tukokset ja avaamme ne.

Kasvukonseptit

Luomme erilaisia kasvukonsepteja, joita testataan, validoidaan ja iteroidaan tehokkaammiksi.

Priorisoitu tiekartta

Luomme suuren määrän ideoita, joita voimme toteuttaa ja kokeilla löytääksemme parhaimmat kasvuntekijät. Priorisoimme ideat tiekartaksi.

Dedikoitu kasvutiimi

Tiimiin kuuluu aina kasvustrategi ja sisältöspesialisti. Tämän lisäksi tarpeen mukaan on käytettävissä suunnittelija ja ohjelmistokehittäjä.

Ennen Growth Hackingia

Markkinointistrategia ›
Jos haluat tehdä tuloksellista ja koskettavaa kasvumarkkinointia, tarvitset suunnitelman ja asiakasymmärrystä. Kun ymmärrät asiakkaitasi, osaat puhua oikeista asioista, oikeissa kanavissa.

Katso myös

Design Sprint ›
Yksi syntyneistä kasvuideoista voi olla niin kunnianhimoinen, että ennen kuin siihen investoi all-in mentaliteetilla, idea kannattaa validoida. Design Sprint sopii tähän tarkoitukseen täydellisesti.
Verkkosivut ja -palvelut ›
Vanha verkkosivu voi rajoittaa kasvukokeiluja ja joskus paras tapa eteenpäin on aloittaa puhtaalta pöydältä. Tai ehkä HubSpotin markkinointijärjestelmä on seuraava looginen askel.