UX:ään panostaneet yritykset saavat lähes poikkeuksetta tuottonsa takaisin.

Hyväkään koodi ei pelasta palvelua, jonka käytettävyys sakkaa. Loistava käyttäjäkokemus ei synny itsestään, vaan vaatii ajatustyötä ja testiä toisensa perään. Panostus käyttökokemukseen palautuu asiakastyytyväisyytenä ja brändimielikuvan kehittymisenä. Käyttöliittymäsuunnittelu on projektin tärkein vaihe.

Sovitaanko tapaaminen?

Käyttöliittymäsuunnittelun periaatteet

Eliminoi hukka

Hukkaa on kaikki mikä ei tuota asiakkaalle arvoa. Pikselintarkka käyttöliittymä protovaiheessa on hukkaa.

Jatkuva kehittäminen

Ohjelmistokehitys on uusien ratkaisujen etsimistä kokeilemisen ja oppimisen kautta.

Toimita aikaisin

Vie tuotteet oikeiden loppukäyttäjien eteen heti kun mahdollista.

Haasta itsesi ja asiakas

Ajattele isosti, aloita pienesti ja skaalaa nopeasti.

Työnäyte

brella_logo_meom_ui

Työkalu verkostoitumiseen

Brella MEOMin sisäinen startup ja työkalu verkostoitumiseen business-tapahtumissa. Palvelun asiakkaina on maailman isoimpia yrityksiä yli kymmenessä maassa, mm. Techcrunch, Facebook, Microsoft, IBM. Olemme rakentaneet tuotteen ideasta kansainväliseksi tuotteeksi.

 

brella_lappari

ux_ui

Mitä käyttöliittymäsuunnittelu on käytännössä?


UX / User Experience


Käyttökokemuksen suunnittelu

Käyttökokemuksen suunnittelussa on tärkeää pyrkiä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös yksinkertaisuus ja tyyli, joiden avulla tuotteiden käytöstä saadaan mieluista. Hyvällä käyttökokemuksella pystytään tarjoamaan asiakkaalle paljon enemmän kuin mitä he tietoisesti haluavat. Korkealaatuisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi yrityksen palveluiden, tekniikan, markkinoinnin, graafisen- ja teollisen suunnittelun sekä rajapintasuunnittelun tulee olla toisiinsa liitoksissa saumattomasti.

UX ≠ UI

Käyttökokemuksen suunnittelua ei tule sekoittaa käyttöliittymäsuunnitteluun, vaikka käyttöliittymä on tärkeä osa käyttökokemuksen suunnittelua. Käyttöliittymä voi olla virheetön, mutta siitä huolimatta käyttökokemus voi muodostua huonoksi jos asiakkaan tarpeisiin ei vastata.

UX ≠ Käytettävyys

Käyttökokemusta ei tule myöskään sekoittaa käytettävyyteen. Käytettävyys on käyttökokemuksen piirre, jolla viitataan esimerkiksi järjestelmän opittavuuteen, tehokkuuteen ja mielekkyyteen. Käyttökokemus itsessään on paljon laajempi konsepti.

Sovitaanko tapaaminen?

side-image
side-image

UI / User Interface


Käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelun tarkoituksena on tehdä käyttöliittymän käytöstä helppoa, joustavaa ja tehokasta. Siksi käyttöliittymäsuunnittelu tulee toteuttaa käyttäjä edellä. Käyttöliittymä täytyy suunnitella siten, että käyttäjän ei tarvitse nähdä vaivaa tai opetella asioita ulkoa käyttääkseen järjestelmää.

UI on osa käyttökokemusta

Käyttöliittymäsuunnitteluun panostaminen ei pelkästään helpota käyttäjien toimintaa vaan sen avulla voidaan myös parantaa heidän kokonaisvaltaista käyttökokemustaan. Onnistuneen suunnittelun lopputuloksena on usein lisääntynyt asiakastyytyväisyys ja yrityksen brändimielikuvan kehittyminen.

Sovitaanko tapaaminen?

Työnäyte

nbflive_logo

Suoratoisto ja Video-on-Demand -palvelu

Suunnittelimme Nordic Business Forumin suoratoistopalvelun käyttöliittymän

Lue asiakastarina

nbflive_tablet

Vaihe 1


Kirkasta konsepti

On kyseessä sitten uuden ohjelmiston suunnittelu tai verkkosivujen uudistus, kannattaa käyttöliittymäsuunnittelu aloittaa konseptin kirkastamisella. Konseptin kirkastamisella pyritään saamaan vastaus muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Kenelle palvelu on tarkoitettu? Miksi palvelua käytetään? Millaiset liiketoimintatavoitteet palvelulle on asetettu?

Jos haluat potkaista projektisi nopeasti käyntiin, tutustu meidän MEOM Kick-Start -tuotteeseen. Saat prototyypin palvelusta, kevyen identiteetin ja ehdotuksen jatkotoimenpiteille.

Vaihe 2


Piirrä rautalangat

Sketching, prototyping, papertesting – tällä vaiheella on monta nimeä. Piirtämällä palvelusta rautalankaversion, eli yksinkertaisen suunnitelman palvelun näkymistä ja rakenteesta, voidaan sen toiminnallisuutta ja logiikoita testata ennen kuin muutokset tehdään itse koodiin.

Vaihe 3


Testaa ja iteroi

Ensimmäinen versio tuotteesta on harvoin paras mahdollinen. Jatkuva, dataan perustuva palvelun kehittäminen on välttämätöntä, jotta ohjelmistosta tai verkkopalvelusta saadaan irti kaikki sen sisältämä potentiaali. Iterointi palautteen pohjalta on keskeinen osa käyttöliittymäsuunnittelua. Paraskaan simulointi ei korvaa oikeilta käyttäjiltä saatua palautetta.

Joko aloitetaan? MEOM Kick-Start auttaa sinua pääsemään alkuun.

Työnäyte

Suomen Soveltuvuuskoekeskus

Korkeakoulujen valintakokeita sähköiseksi

Paperiset valintakokeet ovat historiaa. Suunnittelimme sähköisten valintakokeiden käyttöliittymän.

Ideasta liiketoimminnaksi alle kolmessa kuukaudessa

sskk_tablet

Tutkimus / UX-research


Tutkimalla parempia tuloksia

Tutkimme asiakaskokemusta, teemme käyttävyystestejä ja käyttäjätutkimuksia. Tutkimustyön pohjalta voidaan suunnitteluvaiheessa tehdä perusteltuja ratkaisuja.

  • Käyttäjätutkimus
  • Käytettävyystestaus
  • Esteettömyys
  • Konversiot

 

 

Suunnittelu / UX-design


Suunnittelemme digitaalisia palveluita

Maailma tarvitsee palveluita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja toimivat saumattomasti kaikissa kosketuspisteissä. Toteutamme asiakkaillemme mm. seuraavia suunnittelupalveluita:

  • Palvelumuotoilu
  • Konseptointi
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Brändisuunnittelu
  • Customer journey mapping

Sovitaanko tapaaminen?

Työnäyte

basecamp_logo

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu matkailuyhtiölle

Suunnittelimme Norjalaisen Basecamp Explorer -matkailuyhtiön sähköisen käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän.

Lue asiakastarina

basecamp_kortit