Tempo-tukirahoitus ja MVP:n kehittäminen

Suomessa on lukuisia julkisen rahoituksen instrumentteja, joita kannattaa hyödyntää osana startupin rahoituskokonaisuutta. Tempo-rahoitus on yksi yleisimmin käytettyjä instrumentteja. 

Tempoa hyödynnetään useimmiten startupin alkutaipaleella ja MVP:n rakentaminen on oiva kokonaisuus. Rahoituksen avulla pääset nopeammin markkinoille ja saat asiakkailta arvokasta oppia, miten edelleenkehittää tuotetta.

Business Finlandin myöntämä rahoitus sopii kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille, joilla on tuote- tai palveluinnovaatio. Tempo-projektin ytimessä on skaalautuvan kansainvälisen kasvun edellytysten lisääminen.

Tempo on oikea ratkaisu, kun

Tähdätään kansainväliseen markkinaan

Tuote- ja palveluidea on innovatiivinen ja selkeä kilpailuetu on olemassa

Tuote ja palvelukonsepti on olemassa ja sitä halutaan testata asiakkailla ja/tai uudessa markkinassa.

Mikäli ylläolevat asiat ovat kunnossa ja haluat kehittää tuote- tai palveluinnovaatiosta skaalattavan MVP-tuotteen, tämä on potentiaalinen rahoitusratkaisu. 

Tempo-rahoituksen painopiste on kansainvälistymisvalmiuksien kasvattamisessa, joten koko rahoitusta ei voi käyttää MVP:n tuotekehitykseen. Business Finland voi tarjota maksimissaan 50 000 euroa tukirahaa 75 % osuudella koko hankkeesta, eli tukikelpoinen hankekokonaisuus voi olla 66 700 euron suuruinen. 

Tempo-rahoituksen vähimmäisehdot ovat:

Rahoitusta varten sinulla on oltava vähintään 30 000 euroa oman pääomanehtoista rahoitusta ja sen lisäksi muuta tarvittavaa omarahoitusta muun toiminnan pyörittämiseksi. 

Katso Business Finlandin sivuilta tarkemmat ehdot ja tiedot.

Mihin Tempo-rahoitus voi käyttää?

Asiakkaamme ovat hyödyntäneet rahoitusta muun muassa seuraavasti:

Autamme asiakkaitamme hankkimaan rahoitusta. Sparraamme foundereita ja vaativimmissa hankkeissa hyödynnämme kumppaniverkostoamme. Meiltä löytyy myös kontakteja oman pääoman hankkimiseen.   

Mikäli MVP:n rakentaminen ja rahoituksen hakeminen ovat ajankohtaisia, ota yhteyttä ja sovitaan keskusteluhetki.

Janne puustinen Founding Partner & CEO

Ota yhteyttä

Janne Puustinen, Founding Partner & CEO

+358405758298
janne@meom.fi