Prototyypin avulla testaat ratkaisuasi asiakkailla 

Prototyypin avulla opit nopeasti uutta asiakkailtasi pienemmällä vaivalla ja riskittömämmin, ennen kuin satsaat varsinaisen tuotteen kehitykseen. Prototyypin luominen on kustannustehokkain tapa pienentää tuoteriskejä.

Prototyyppi on MVP:n versio 0.1

Prototyypin avulla lisäät asiakasymmärrystä. Pystyt validoimaan ratkaisusi tai iteroimaan sitä vastaamaan asiakkaidesi vaatimuksia. Prototyyppi antaa vastauksia kysymykseen, että minkälainen tuotteen ensimmäisen version eli MVP:n tulee olla.

Pystyt arvioimaan mitä tuotteen toteuttaminen vaatii, mitkä ovat kriittiset ominaisuudet, kuinka paljon se kustantaa ja minkälainen on etenemissuunnitelma. Prototypointi on paras tapa vähentää riskejä ja lisätä onnistumisen mahdollisuuksia. 

Prototyypin avulla pystyt asiakkaiden lisäksi vakuuttamaan myös muut sidosryhmät kuten kumppanit, sijoittajat, rahoittajat ja työntekijät. 

“Kolmen kuukauden työ tehtiin viidessä päivässä.”

Rami Karhu, CDO

Prototyypin monet muodot 

Prototyypin tarkoituksena on validoida ratkaisu potentiaalisten ensimmäisten käyttäjien avulla – auttaako se heidän ongelmiin, tuottaako se lisäarvoa, ovatko hyödyt ilmeiset, onko ratkaisu käytettävä ja ovatko käyttäjät valmiita maksamaan valmiista tuotteesta. 

Prototyypin synonyymi on Proof-of-Concept (PoC), eli soveltuvuusselvitys. Nimensä mukaisesti selvitetään, että soveltuuko konsepti asiakkaille. 

Konseptin validointi oikeilla asiakkailla on kriittisen tärkeä vaihe, sillä prototyypin toteutustavan täytyy ilmentää ratkaisukonseptia.

Eilakaislan uusi liiketoiminta alkoi prototyypista.

Digitaalisten tuotteiden yleisin prototyypin muoto on klikattava prototyyppi, jossa käyttöliittymä ja ominaisuudet tulevat esiin tuotedesignerin luomassa, tulevan tuotteen käyttölogiikkaa jäsentävässä tuoteimitaatiossa. Tämä ei kuitenkaan ole aina paras tapa prototypoida. 

Katso tältä videolta miltä valmis prototyyppi tuntuu:

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Jos video ei käynnisty niin klikkaa tästä Youtubeen.

Prototyyppi voi olla myös Powerpoint-esitys, pahvista kasattu fyysinen proto, teknologinen ratkaisu, laskeutumissivu, video, prosessin vaihe, demo, mainos, 3D-mallinnus, sähköposti, myyntiesitys, pop up- myymälä tai joukkorahoituskampanja.

Oli muoto mikä tahansa, tärkeintä on saada tulevilta asiakkailta näkemyksiä, joiden avulla pystyt rakentamaan tuotteen, joka tuottaa arvoa asiakkaillesi. Hyödynnämme laaja-alaista kokemustamme, jotta voimme rakentaa sinulle juuri oikeanlaisen prototyypin. 

“Suosittelen lämpimästi MEOMin veijareita kumppaniksi uusien innovaatioiden nopeaan testaamiseen.”

Kimmo Koskinen, Veikkaus

Prototyypillä ratkaistaan vaikein ongelma

Prototyyppi mielletään useimmiten vain tulevan ratkaisun ensimmäiseksi käyttöliittymäksi. Tuoteprototyyppi taklaa hyvin tämän tarpeen, mutta prototyypin rakentamiseen kannattaa tuoda mukaan tärkeämpi ulottuvuus: miten prototyypin avulla voi ratkaista tuotteen onnistuneen käytön kannalta vaikein ongelma. 

Tuotekehityksen aikana nousee esiin erilaisia riskejä. Sen sijaan, että lähdet suoraan polttamaan kallista teknisen toteutuksen budjettia etukäteen mahtavaksi päättämäsi tuoteominaisuuden osalta , se kannattaa testata prototyyppivaiheessa. Jos pystyt prototyypillä selvittämään oikean ratkaisun riskipitoisimpaan elementtiin, muu tuotekehitys tuntuu sen jälkeen helpolta. Saat varmuutta ja kykenet nostamaan onnistumisen todennäköisyyttä.

Prototyyppipalvelut

Sopivin prototypointitapa riippuu tarpeistasi ideastasi, asiakkaistasi, tiimistäsi ja lähtötilanteestasi. 

Sovi tapaaminen, jossa käydään tarpeesi läpi. Teemme sinun tilanteesi sopivan, taatusti kilpailukykyisen, etenemisehdotuksen.

Protosprint

Protosprintissä luodaan kolmessa päivässä klikattava digituotteen prototyyppi. Ratkaisu validoidaan oikeilla käyttäjillä ja tästä kerätyillä opeilla pystyt validoimaan tai iteroimaan tuotetta paremmaksi. Protosprint sopivin ratkaisu, kun sinulla on selkeä ongelma ja ratkaisu tiedossa. 

Design Sprint

Design Sprint on laajempi versio Protosprintistä. Sprintissä luodaan prototyyppi, joka validoidaan käyttäjillä, mutta lähtötilanteessa on enemmän muuttujia. Sprintin aikana selvitetään, mikä on tärkein ongelma ja luodaan tähän ratkaisu prototyypin muodossa. 

Smoke test eli savutestaus

Luomme tuotteelle laskeutumissivun, johon ajamme liikennettä. Protovaiheen smoke testin tarkoituksena on luoda sivulle selkeä tavoite ja tutkia täyttävätkö kävijät tavoitteen. Pysyt selvittämään lukuisia asioita kuten ratkaisun arvo, viestit, käyttöliittymän selkeys, ja kiinnostus tuotteeseen. Samalla saat ensimmäisten asiakkaiden yhteystiedot jatkotestejä tai myymistä varten.

Tekninen prototyyppi

Tekninen prototyyppi sopii silloin, kun suurin ongelma on tekninen. Testaamme, että pystytäänkö tekninen haaste ratkaisemaan asiakkaille arvoa tuottavalla tavalla. 

Concierge/Wizard of Oz -prototyyppi

Jos suurin haaste on prosessilähtöinen, silloin prototyypataan prosessia. Molemmissa prototyyppimalleissa prosessi toteutetaan manuaalisesti.Concierge -prototyypissä asiakas näkee, että ihminen toteuttaa sen Wizard of Oz -protossa luodaan illuusio, että tämä toimii digitaalisesti. 

Käyttäjätestaus

Jos sinulla on prototyyppi jo olemassa, voimme auttaa toteuttamaan sen käyttäjätestausta parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Etsimme sopivat henkilöt ja toteutamme testauksen käytännössä. Pystyt fokusoimaan asiakasymmärryksen keräämiseen. 

Myyntidemo

Myyntidemoprotossa luodaan esimerkiksi Powerpoint-esitys, jonka avulla vakuutat potentiaaliset asiakkaat tuotteen hyödystä. Tämä sopii monimutkaisemmille B2B-tuotteille, jotka vaativat aiesopimuksia ennen kuin tuotteen kehitys kannattaa aloittaa. 

Tuotekehityksen roadmap

Matka prototyypistä MVP:ksi voi olla hähmäinen. Laatimalla tuotekehityksen roadmapin saat selkeyttä miten kannattaa edetä: mitkä ovat ensimmäiset prioriteetit, mikä on tie visioon, mitä kehitystyö kustantaa ja mitä resursseja tarvitaan.

Käyttöliittymäsuunnittelu

Prototyyppi ei välttämättä yksinään riitä hahmottamaan koko tuotetta, ja se voi olla vain yhden elementin ratkaisu. Käyttöliittymäsuunnittelun avulla täydennetään prototyyppiä ja luodaan täydentävät näkymät esimerkiksi ratkaisun verkkopalveluun.

MVP:n vaatimusmäärittely

Prototyypin avulla saadaan käsitys, että miltä tuleva tuote tulee näyttämään ja minkälaisia vaatimuksia sillä on. Prototypoinnin jälkeen voit luoda vaatimusmääritelmän ja saada konkreettisen käsityksen MVP:n kustannuksista ja aikataulusta.