Referenssi

ARROW Engineering

Disruptiivista tuotekehitystä mitattavilla hyödyillä

Yhteistyömme ARROW Engineeringin kanssa käynnistyi brändistrategialla ja verkkopalvelu-projektilla, mutta jo alusta asti oli selvää, että tekisimme töitä yhdessä myös tuotekehityksen ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Kun saimme ratkaistua sen, miten tuomme design thinkingin osaksi sovelluskehitystä ja miten design ylipäätään voi tukea myyntiä, alkoi todella hienoja asioita tapahtua.

Andon -Tuotekehitys lähtee käyttäjän tarpeista, ei ominaisuuksista

Lähdimme testaamaan yhteistyön toimivuutta luomalla paremmin skaalautuvan version Andonista, teollisuustuotannon avunpyyntöjen ja raportoinnin sovelluksesta. Vastuullamme oli ensisijaisesti visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu, mutta havaitsimme, että prosessissa on porauduttava pintaa syvemmälle.

Käyttöliittymä ei ole vain silmäkarkkia, vaan sen toimivuus linkittyy taustalla toimivan softan logiikkaan. Sovelluksen on tarjottava perustasolla niitä ominaisuuksia, joita käyttäjä tarvitsee työssään. Tätä ei voi jälkikäteen fiksata UI:n tuunaamisella.

Andonin työstäminen aloitettiin nopealla työpajalla, missä kartoitettiin käyttäjätarpeet ja -skenaariot. Tämän pohjalta loimme klikkailtavan demon, joka simuloi käyttöä. Näin vältimme hitaan ja kalliin koodausvaiheen ja pääsimme suoraan testaamaan käyttölogiikan toimivuutta. Vasta kun oletukset oli saatu validoitua, siirryimme toteutusvaiheeseen ja käyttöliittymän suunnitteluun.

“Olen tykännyt yhteistyöstä hyvin paljon. On aina ihanaa, kun joku tuo uusia ajatuksia ja menetelmiä, kuinka asioita voidaan tehdään vieläkin tehokkaammin ja nopeammin, hukkaa minimoiden.”

Juho Vuohelainen, Director, Sales Operations

Gema – Käyttäjätestaukseen ennen valmista tuotetta

ARROW’n GEMA, eli Genius Manufacturing, on MES-järjestelmä, joka ohjaa valmistavan teollisuuden väkeä tekemään työnsä paremmin ja kehittämään tuotantoa yhä tehokkaammaksi.

GEMA:a lähdettiin kehittämään puhtaalta pöydältä, mutta se eteni samalla logiikalla kuin Andonin päivitys: ensin kartoitettiin työpajassa, että ketkä tuotetta käyttäisivät, mihin tarkoitukseen ja miten.

Kenttätyö on välttämätön osa tuotekehityksen prosessia. Perehdyimme muun muassa Olvin tehtaalla sen hetkisten järjestelmien toimintaan. Haastattelimme operaattoreita ja seurasimme heitä koko työpäivän ajan, mitä he tekevät ja miten he käyttäytyvät. Perinteisesti tässä vaiheessa oltaisiin päästy vasta alkuun ominaisuuksien määrittelyssä.

Heti kun olimme saaneet luotua klikkailtavan prototyypin oletustemme pohjalta, lähdimme keräämään käyttäjäpalautetta GEMAn pilottihankkeeksi valitulta asiakkaalta. Näin kykenimme vahvistamaan sovelluksen käytettävyyttä ennen kuin riviäkään oli koodattu. Ensimmäinen versio testattavasta prototyypistä oli valmis muutamassa viikossa.

“MEOM on tuonut ryhtiä meidän tekemiseen. Kaikista suurin juttu on se, että ennen kuin lähdetään tekemään softaa, me voidaan testata, että toimiiko tämä vai ei.”

Juho Vuohelainen, Director, Sales Operations

Käyttöliittymäsuunnittelu

Modernia, näyttävää ja käyttäjäystävällistä

Kun sovelluksen toimintalogiikka ja ominaisuudet on toteutettu käyttäjien tarpeiden pohjalta, ei käyttöliittymän tarvitse yrittää ratkaista käyttäjäkokemuksen ongelmia. Näin UI-suunnittelussa voidaan keskittyä mahdollisimman selkeään informaation esitystapaan ja sovelluksen miellyttävään käyttöön.

Käyttöliittymän suunnittelussa lähdettiin toteuttamaan konseptia yksinkertaisuudesta. Kun näkymässä ei ole liikaa tavaraa, autetaan käyttäjää huomaamaan se, mikä on tärkeää. Toisin sanoen, jos jokin näytöllä osuu silmään, on se merkki siitä, että nyt tuotannossa on reagoitava johonkin.

Käyttöliittymän taustaväritys on tumma, josta tutkimusten mukaan värit erottuvat paremmin. Tämä auttaa entisestään saamaan nopeaa yleiskuvaa tuotannosta tiedon visualisoinnin avulla.

“MEOMin käyttöliittymäsuunnittelu on parasta. Olemme tuoneet valmistavan teollisuuden käyttöliittymät vastaamaan kuluttajapuolen vaatimuksia.”

Juho Vuohelainen, Director, Sales Operations

Keskiössä on asiakas, ei tuote

Andon- ja GEMA-projektien aikana yhteistyömme muuttui nopeasti alihankkijasta tuotekehityksen kumppaniksi. Ajoimme sisään design thinking -ajattelua, jossa keskiössä on asiakas, ei tuote.

Nyt, kun GEMA on valmis tuote, perustuu sen toiminta ja käyttäjäkokemus jo elinkaaren alkuvaiheessa pitkälle vietyyn validointiin. Tämä on tärkeää siksikin, että emme olleet suunnittelemassa yhtä tuotetta yhdelle asiakkaalle, vaan modulaarista ohjelmistoa, jonka olisi istuttava hyvin erilaisten tuotantolaitosten toimintaan.

Tärkeää nykyaikaisessa tuotekehityksessä on myös se, että työtä ei tehdä pelkän tekniikan, vaan myös myynnin ja asiakkuutta hoitavan projektipäällikön kanssa. Kun design toimii myynnin tukena, nähdään erinomaisia tuloksia paitsi käyttäjätyytyväisyydessä, myös konkreettisesti liikevaihdossa. GEMAn osalta ollaan päästy todistamaan jo 12,5 prosentin kasvua myynnissä.

“Design myynnin tukena on järkyttävän iso juttu. Se helpottaa myyntitapaamista, että klikkailtavassa demossa meillä on aina esimerkki siitä, miten asia voitaisiin tehdä. Nyt ei tarvitse puhua ohjelmistosta, vaan voi puhua asiakkaan ongelmista.”

Juho Vuohelainen, Director, Sales Operations

Juho Vuohelainen, Director, Sales Operations