Coinmotion

  • Mobiiliapplikaation UX ja UI
  • React Native

MVP on määritelmänsä mukaisesti pienin toimiva tuote, jolla voidaan kerätä tietoa tuotekehitykselle. MVPn täytyy kuitenkin vastata tasoltaan asiakkaiden odotuksiin. Asiakkaiden odotukset puolestaan syntyvät muiden heidän käyttämiensä palveluiden (verkkopankit, zalandot, facebookit yms.) sekä kilpailijoiden palveluiden perusteella. Coinmotionin applikaation tapauksessa huomioitavaa on, että kilpailijat ovat tehneet jo erittäin edistyneitä applikaatioita. Tämä aiheuttaa paineen MVPn tasolle, mutta mahdollistaa myös oikaisemisen, kun markkinoilta löytyy hyvä benchmarkkeja

Sovelluksen logiikka suunniteltiin tiivissä yhteistyössä ja benchmarkkeja hyödyntäen. 24h aloituksesta meillä oli jo ensimmäinen versio klikattavasta prototyypistä.

Toteutuksen aikana Prasoksen ja MEOMin tekijöistä muodostui nopeasti tiimi, jolla oli yhteinen tavoite. Kommunikaatio hoitui nopeasti MEOMin integroiduttua Prasoksen järjestelmiin ja prosesseihin.