Referenssi

Design Sprint Suomen UNICEFille

Ideoista hiottiin houkutteleva lahjoituskonsepti

Suomen UNICEF halusi kehittää uuden varainhankintakonseptin, joka mahdollistaisi yritysten henkilöstön lahjoittamisen hyvään tarkoitukseen. MEOM otti haasteen vastaan – kuka voisi vastustaa mahdollisuutta parantaa maailmaa?

“Tehokkaan suunnittelun esteenä on usein se, ettei ihmisten luovaa potentiaalia onnistuta hyödyntämään. Joskus syynä on liiallinen perusteellisuus tai itsekriittisyys. Joskus taas luova prosessi on epäselvä. Design Sprintissä MEOMin kanssa onnistuimme keskittymään oleelliseen ja saimme konkreettisia lopputuloksia lyhyessä ajassa.”

Jussi Kivipuro, kehitysjohtaja, Suomen UNICEF
Design Sprint on 5-päiväinen workshop, jonka aikana luodaan konkreettinen ratkaisukonsepti.

Sprintti tuotti tuloksen viidessä päivässä

UNICEFin keskeisin tavoite oli kehittää konsepti, joka lisäisi lahjoituksia ja samalla tuottaisi konkreettista hyötyä lahjoittavalle yritykselle.

Yhteistyön käynnistyessä UNICEFilla oli vielä monia eri tyyppisiä ideoita pohdinnassa.

Usean henkilön varaaminen viikoksi työpajaan arvellutti ennakkoon. Lopputulos syntyi kuitenkin nopeasti ja tehokkaasti. Sekä panos-tuottosuhde että lopputulos yllättivät osallistujat positiivisesti. Design Sprintin avulla kehitimme yhdessä vain viidessä päivässä varainhankintakonseptin, jonka perusrakenne on selvä ja houkutteleva.

Vapaamuotoiseen brainstormaukseen verrattuna Design Sprint tuottaa huomattavasti konkreettisempia tuloksia. Se osallistaa ihmisiä kattavasti yrityksen eri yksiköistä. Läsnäolon edellyttäminen ja laitevapaa keskittyminen itse projektiin varmistavat, että energia ja vireystila pysyvät jatkuvasti plussan puolella.

“Design Sprint oli metodina yllättävän tehokas. Vaikka metodissa korostuvatkin tuottavuus ja nopeus, jätti se todella paljon tilaa myös luovuudelle.”

Nina Vähäpassi, yritysyhteistyöpäällikkö, Suomen UNICEF
Unicef Design Sprint - keskiviikko - konseptien läpikäynti
Konseptit läpikäytiin ja arvioitiin, jonka jälkeen niistä koostettiin yhteinäinen ratkaisu.

Hiljainen tieto esiin ja välitön palaute testiryhmältä

Ideoita jalostettiin yhdessä eteenpäin. Näin luotiin lopulta sopivin konsepti, jonka MEOM viimeisteli prototyypiksi. Tässä tapauksessa prototyyppinä toimi konseptia avaava esitys.

“Osallistujien näkemykset pystyttiin kuulemaan ja huomioimaan aidosti ja kehityskelpoisimmat ominaisuudet löytyivät tehokkaasti.”

Nina Vähäpassi, yritysyhteistyöpäällikkö, Suomen UNICEF
Unicef Design Sprint - perjantai - testaaminen
Perjantaina konseptin vastaanotto testattiin kohderyhmällä ja huomiot kirjattiin ylös.

Lopputulos, houkutteleva ja toimiva varainkeruukonsepti

Tiivistahtisen testipäivän jälkeen UNICEFille kirkastui, kuinka mallia kannattaa kehittää eteenpäin. MEOMin tiimille palkitsevinta oli kohderyhmän välitön viesti siitä, että malli oli kiinnostava ja toimiva.

“Saimme konkreettista palautetta potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta siitä, onko konsepti ymmärrettävä, houkutteleva, ja ottaisivatko yritykset sen vastaan. Tämä antaa eväitä päätöksentekoon ja vähentää projektin toteuttamisen riskejä.”

Jussi Kivipuro, kehitysjohtaja, Suomen UNICEF