Early Adopter työkalu

Tunnista ensimmäinen asiakassegmentti

Early Adopter työkalu on Google Sheet, joka helpottaa ensimmäisen asiakassegmentin tunnistamisessa. Kun sinulla on uusi tuoteidea, tärkein ensiaskel on tunnistaa kenelle tuotetta tehdään ja miksi.

Mitä työkalu pitää sisällään?

Early Adopter työkalu on Google Sheetsissa toimiva ja ohjeiden avulla etenet systemaattisesti kohti parasta mahdollista ensimmäistä asiakassegmenttia.

Työkalussa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa tunnistat potentiaaliset asiakassegmentit ja toisessa osassa tarkastelet segmenttejä liiketoimintapotentiaalin näkökulmasta.

Mitkä ovat parhaat asiakassegmentit?

MEOMin Early Adopter työkalun avulla käyt kohta kohdalla kaikki tärkeimmät varhaisen omaksujan tunnusmerkit läpi: 

  • Selkeästi tunnistettu ongelma
  • Ongelma aiheuttaa suurta tuskaa
  • Ongelma on tiedossa
  • Rahaa/budjettia ratkaista ongelma
  • Ongelman ratkaisuyritykset
  • Suositteluvoima

Parhaat Early Adopterit ovat sellaisia, joilla on niin suuri tarve ratkaista ongelma, että he ovat turvautuneet purkkaviritysratkaisuun, jotta tuska lievenee. Kun esittelet tuoteideaasi tällaiselle ihmiselle, hän ei päästä sinusta irti ennen kuin olet luvannut toimittaa hänelle paremman ratkaisun.

Mikä on segmentin liiketoimintapotentiaali?

Early Adopter työkalun toisessa osassa keskitytään asiakassegmenttien liiketoimintapotentiaaliin:

  • Mikä on segmentin koko (Total Addressable Market)?
  • Kuinka nopeasti ensikontakti muuttuu rahaksi (Time-to-Money)?
  • Mikä on paras tapa toteuttaa myyntiä ja markkinointia (Go-to-market -strategia)?

Näiden tekijöiden käsittely antaa varmuutta, että asiakassegmentti on riittävän houkutteleva koon puolesta, ymmärrät kuinka nopeasti kontakti muuttuu liikevaihdoksi ja miten segmenttiä pitää lähestyä. 

Miten edetä early adopter työn jälkeen?

Kun olet tunnistanut hyvän ensimmäisen asiakassegmentin, pystyt tekemään parempia päätöksiä: kenelle saadaan helpoiten klousattua kauppaa pienimmällä vaivalla. 

Työkalua käytettäessä joudut useassa kohdassa tekemään arvioita ja hypoteeseja. Epävarmuudet ja estimaatit saa selätettyä toteuttamalla asiakashaastatteluja ja/tai asiakashankintatestejä kuten smoke test. Lue lisää.

Lataa ja ota heti käyttöön: