Smoke test

Selvitä tuotteen potentiaali kustannustehokkaasti

Smoke testin eli  savutestauksen tarkoituksena on luoda yksinkertainen verkkosivu, määrittää sivulle selkeä tavoite, ajaa liikennettä sivulle ja tutkia täyttävätkö kävijät tavoitteen. 

Savutestauksen avulla pysyt selvittämään lukuisia asioita kuten kohderyhmän potentiaali, tuotteen kiinnostavuus, ratkaisun arvo, ydinviestit, kanavat ja käyttöliittymän selkeys. Samalla saat ensimmäisten asiakkaiden yhteystiedot jatkotestejä tai myyntiä varten.

Milloin smoke testin voi toteuttaa?

Early adopter työn jälkeen

Early adoptereille on suoritettu haastatteluja ja alustavaa asiakasymmärrystä on olemassa. Smoke testin tarkoitus on selvittää, onko tuotteen kohderyhmän potentiaali riittävän suuri ja herättääkö tuote kiinnostusta laajemmassa otannassa.

Prototyypin luomisen jälkeen

Prototyyppi on luotu ja testattu oikeilla käyttäjillä, mutta otanta on rajallinen. Smoke testin avulla on mahdollista kerätä lisää palautetta asiakkailta ja mahdollisia uusia testattavia. Samalla keräät alustavaa asiakaskuntaa. 

Ennen MVP:n julkaisua

Kun on tehty päätös MVP:n toteuttamisesta, kehitystyön aikana on mahdollista kerätä ennakkotilauksia/asiakaslistaa. Kun MVP on valmis, tiedon pystyy nopeasti levittämään kiinnostuneille ja näin nopeasti käynnistämään asiakashankinnan.

Smoke test sprintin sisältö

Starttityöpaja

2–4 h työpajassa sovitaan testin tavoitteet, tarkennetaan kohderyhmä, määritetään seurattavat mittarit ja tehdään kanavavalinnat. Samalla laaditaan ländärin konsepti ja etenemissuunnitelma.

Luodaan verkkosivu

Smoke testiä varten tehdään konseptin mukainen yksinkertainen verkkosivu esimerkiksi Squarespacen tai Readymagin avulla. Sivulla esitellään tuoteidea ja sivulle lisätään tavoitteiden ja mittareiden mukaiset koukut, kuten CTA, lomake tai spesifi kohdesivu.

Sivulle ajetaan liikennettä

Kohderyhmälle tehdään markkinointitoimenpiteitä, yleensä digitaalista mainontaa, ja heidät ohjataan smoke test sivulle. Mainonnassa testataan erilaisia vaihtoehtoja kuten copyt, kuvat ja kohderyhmät. Hoidamme mainonnan tekemisen suunnitelman mukaisesti. 

(Mahdolliset mediakustannukset eivät sisälly hintaan. Summista sovitaan etukäteen, mutta tyypilliset ne ovat 250–1000 € hintahaarukassa).

Viikottaiset seurantapalaverit

Edistystä seurataan viikottaisissa seurantapalavereissa, joissa käydään läpi sivun ja mainosten analytiikkaa. Oppien perusteella tehdään tarvittavat muutokset mainoksiin ja laskeutumissivuun. Tyypillisesti smoke testin mainostusjakso kestää 2–4 viikkoa.

Päätöspalaveri

Päätöspalaverissa summataan testi, käydään läpi analyysi ja suositellut jatkotoimenpiteet.

Tuloksena saat

Runsaasti asiakasymmärrystä, konkreettista dataa päätöksenteon tueksi ja asiakaskontakteja.

Hinta

Smoke test sprintin hinta on 5000 € + mediakustannukset