Markkinointi­strategia

Lataa markkinointistrategian opas tai tilaa työpaja, jossa autamme selkeyttämään markkinoinnin kulmakiviä yrityksessäsi.

Markkinointistrategia liiketoiminnan tarpeisiin

Markkinointistrategian laatimiselle tai päivittämiselle on otollinen aika, kun yrityksesi tarve on esimerkiksi jokin seuraavista:

  • Verkkopalvelu-uudistus on tulossa, mutta et tiedä kenelle ja miten verkkosivustolla tulisi viestiä.
  • Olet lanseeraamassa uutta palvelua, ja haluat löytää sen kohderyhmät sekä tärkeimmät arvolupaukset.
  • Liiketoiminnan strategia on muuttunut, joka aiheuttaa muutoksia markkinoinnissa.
  • Myynnin ja markkinoinnin kerryttämää asiakasymmärrystä halutaan yhdistää

Markkinointi­strategia yksinkertaistaa markkinoinnin

Markkinointistrategian avulla tiedät, mihin pitää keskittyä. Hyvin laadittu markkinointistrategia on helposti ymmärrettävä, se tiivistää liiketoimintasi ja antaa selkeän etenemissuunnitelman.

Markkinointistrategian avulla…
  • Asetat selkeät markkinointitavoitteet
  • Tunnistat, ketkä ovat asiakkaasi
  • Osaat tehdä oikeat kanava- ja keinovalinnat

Markkinointistrategian elementit – 9 tärkeintä muuttujaa

Olemme määritelleet markkinointistrategian laatimiseksi markkinoinnin yhdeksän kriittistä muuttujaa, joiden avulla ymmärrät asiakkaita ja voit suunnitella tuloksia tuottavia toimenpiteitä.

1. Why

Kaikki alkaa siitä, miksi olette olemassa. Ennen kuin pystyy erottautumaan, täytyy tietää, mitä edustaa. Why ei muutu, vaikka ratkaisut vaihtuvat. Tämä on markkinoinnin kulmakivi.

2. Markkinoinnin tavoitteet

Pitkän linjan tavoitteissa taklataan markkinoinnin ongelmat ja asetetaan maali, jota kohti kurkotella. Lyhyen tähtäimen tavoitteissa pilkotaan mammuttimaiset tavoitteet hahmotettaviin ja saavutettaviin palasiin.

3. Asiakassegmentit

 Jotta markkinointi tuottaa tuloksia, täytyy ymmärtää, ketä puhutella. Tästä eteenpäin markkinoinnin muuttujat pohditaan vain valitun kohderyhmän silmien läpi.

4. Ongelmat ja toiveet

Toimiva markkinointi vaatii asiakkaan kipujen ja toiveiden ymmärtämistä. Pureudumme, miten asiakkaasta tehdään parempi versio itsestään. Samalla käsitellään tärkeimmät kilpailijat.

5. Ratkaisut

Mitkä olemassa olevista ratkaisuistasi tuottavat asiakkaillesi arvoa. Tässä on myös tuotekehitysmahdollisuus: esille nousee uusia ratkaisuja, joita voi soveltaa.

6. Uniikki arvolupaus

Arvolupauksen kirjoittaminen on vaikeaa, mutta asiakkaan, kilpailijoiden ja ratkaisujen ymmärtäminen helpottaa tätä tehtävää. Tarkoituksena on erottautua kilpailijoista omalla ainutlaatuisella tavalla.

7. Kanavat

Kanavavalinnat täytyy tehdä asiakas edellä, ei oma intressi mielessä. Asiakasymmärryksen kautta tiedämme, missä kanavissa pitää kertoa oma tarinansa, jotta se menee perille.

8. Avainmittarit

Markkinoinnin tavoitteiden ja kanavien kautta luomme mittarit, joiden avulla voi seurata tuleeko tuloksia vai ei.

9. Ainutkertainen faktori

Markkinoinnin pitää olla ainutlaatuista eikä harmaata. Tähän päästään, kun markkinoinnin maustekastikkeeseen lisätään joukkoon se asia, mikä tekee teistä uniikin ja aidon. Jotain mikä ei ole kopioitavissa.


Tilaa markkinointistrategian työpaja

Kahdessa päivässä MEOMin Growth Director Karl Filtness auttaa teitä kirkastamaan markkinointinne kulmakivet ja löytämään käytännön toimenpiteiden suunnan. Työpajan hinta on 5000 €. Tilaa työpaja varaamalla aika myynniltämme.


Näin laadit markkinointistrategian

girl sitting with mail

Tutustu blogissamme sisältöön markkinointistrategiasta:

Osa 1. Miksi blogisarja on kirjoitettu ja kenelle se sopii
Osa 2: Markkinointi ratkaisee liiketoimintasi menestyksen
Osa 3: Canvas – yhden sivun markkinointistrategia
Osa 4: Markkinoinnin 9 kriittistä muuttujaa
Osa 5: Miten valmistautua markkinointistrategiatyöpajaan
Osa 6: Metodi: Miten luoda markkinointistrategia vaihe vaiheelta?
Osa 7: Miten muuttaa workshopin tuotokset strategiaksi?
Osa 8: Mitä markkinointistrategian jälkeen?