Vaihda päämäärätön arvailu tavoitteelliseen tekemiseen

Jos haluat tehdä tuloksellista ja koskettavaa kasvumarkkinointia, tarvitset suunnitelman ja asiakasymmärrystä. Nakkaa minä-ajattelu ja 4P:n opit roskakoriin ja päivitä markkinointistrategiasi tähän päivään. Kun ymmärrät asiakkaitasi, osaat puhua oikeista asioista, oikeissa kanavissa.

Rajattuun tavoitteeseen sopii kohdennettu markkinointistrategia

Yritykset tarvitsevat usein kohdennettuja toimenpiteitä, joilla vastataan muuttuviin liiketoiminnan olosuhteisiin. Jos kyse on esimerkiksi verkkopalvelu-uudistuksen pohjustuksesta tai vaikkapa liidien keruun tehostamisesta, ei ole tarvetta työstää koko markkinointistrategiaa.

Rajattuun, tiedossa olevaan tarpeeseen kaivataan täysimittaista strategista työtä ketterämpää lähestymistä ja konkreettisia toimenpiteitä. Onneksi markkinoinnin strategista työtä voi pilkkoa osiin.

Yrityksesi tarve voi olla esimerkiksi

 • Verkkopalvelu-uudistus on tulossa, mutta et tiedä kenelle ja miten verkkosivustolla tulisi viestiä.
 • Jokin mättää nykyisessä verkkopalvelussa, osana asiakashankintaa, asiakkaiden ostopolkua tai palveluiden elinkaarta, mutta et tiedä mikä, tai mitä sille voi tehdä.
 • Olet lanseeraamassa uutta palvelua, mutta kamppailet sen ainutlaatuisuuden viestimisessä, tai et tiedä kenelle, miten ja missä kanavissa palvelusta pitäisi kertoa.
 • Liiketoiminnan strategia tai yrityksen brändi-identiteetti on muuttunut, mutta sen tehokas jalkauttaminen markkinointiin tuottaa ongelmia.
 • Myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen siten, että myynnin asiakastuntemus siirtyy markkinoinnin käyttöön ja markkinoinnin tuottamat liidit ovat myynnille käyttökelpoisia.

Pohjana markkinointistrategian canvas

Tarpeita voi olla muitakin, mutta johtoajatuksena on se, että markkinointistrategiaa ei rakenneta kokonaisuutena uusiksi, vaan täydennämme jotain seuraavista liiketoiminnan tavoiteiden saavuttamiseksi:

 • markkinoinnin tavoitteet
 • asiakassegmentit eli kohderyhmät
 • yksi tai useampi asiakaspersoona
 • erityisesti asiakaspersoonan tarpeet ja ratkaisut tai ostopolku
 • ainutlaatuisuusväittämät (UVP)
 • kanavat

Kohdennettu markkinointistrategian työpaja

Reilun puolen päivän mittaisessa työpajassa ratkaisemme rajattua markkinointistrategian tarvetta. Työpaja voidaan toteuttaa täysin etänä, ja sen anti on tismalleen sama kuin täysimittaisella strategiatyöpajalla, mutta ainoastaan määriteltyjen tavoitteiden osalta.

Kartoitat, priorisoit ja luot ratkaisuja yhdessä markkinoinnin asiantuntijamme kanssa

Tunnistamme liiketoiminnan kannalta tärkeimmät asiakaspersoonat, heidän tarpeensa ja ne ratkaisut, joilla yrityksesi heitä palvelee. Mikä on verkkopalvelun rooli suhteessa muihin digitaalisiin kanaviin ja asiakkaiden ostopolkuihin.

Roadmapin avulla ratkaiset liiketoiminnan tavoitteita

Työpajassa etsitään konkreettisia ratkaisuja lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Saat selkeän, vaiheistetun toimenpide-ehdotuksen, jossa kuvataan konkreettiset markkinointitoimenpiteet, joilla edetä seuraavat 6-12 kk.

Saat työn tulokset kirjallisena käyttöösi

Priorisoimme asiakkaidesi polttavimmat ongelmat ja millaisella markkinoinnilla niihin voit ensimmäisenä vastata. Tunnistamme palvelusi ainutlaatuisuuden ja muotoilemme näistä myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin viestejä.

Työstä jatkoa itsenäisesti tai yhdessä kanssamme

Roadmapin toimenpiteet sisältävät esimerkiksi inbound-sisältöjen tekoa, automaatioiden luontia, mainostamista, A/B-testausta ja asiakastutkimusta. Teetkö työtä oman tiimin voimin vai ostopalveluna, voidaan määritellä erikseen.

Työpajaa varten pyydämme sinulta

 • taustamateriaalit, joilla vauhditamme työpajan valmistelua
 • korkeintaan 6 tunnin aikavarausta työn kannalta keskeisiltä päätöksentekijöiltä yrityksessäsi. Me autamme osallistuvien ihmisten valinnassa.
 • vastauksia verkossa toimitettaviin ennakkokysymyksiin

Kohdennetun markkinointistrategian työpajan hinta on 3500 euroa

Takaamme, että varsinainen työ valmistuu 3 päivässä, työpajan aloittamisesta siihen, että sinulla on valmis etenemissuunnitelma.

Markkinointi­strategia yksinkertaistaa markkinoinnin

Digitaalinen maailma tarjoaa loputtomasti toinen toistaan parempia työkaluja, kanavia, teknologioita ja tapoja tehdä markkinointia. Runsaus on äkkiseltään rikkaus, mutta se tuo valinnanvaikeuksia. Sen sijaan, että teet vähän kaikkea, käytä aikasi niihin asioihin, jotka oikeasti merkitsevät.

Markkinointistrategia canvas
Marketing Strategy Canvas luodaan työpajassa

Älä arvaa – tiedä

Markkinointistrategian avulla tiedät, mihin pitää keskittyä. Hyvin laadittu markkinointistrategia on helposti ymmärrettävä, se tiivistää liiketoimintasiytimeen ja se antaa selkeän etenemissuunnitelman. Se on päivittäisjohtamisen työkalu eikä pölyttyvä mappi, jota kukaan ei ole avannut johtoryhmäpresentaation jälkeen.

Markkinointistrategian avulla…

Näin laadit markkinointistrategian

girl sitting with mail
More Effective

Marketing Strategy Sprint

Täysimittaisessa työpajassa luodaan kattava markkinoinnin strategia

Varsinainen Marketing Strategy Sprint on kohdennettua työpajaa laajempi, 2-päiväinen intensiivinen työpaja. Työpajassa selvitämme yrityksesi markkinoinnin yhdeksän kriittistä muuttujaa ja luomme niiden pohjalta kolme keskeisintä asiakaspersoonaa. Yhdistämme persoonat tavoitteisiin, josta rakennamme markkinointistrategian ja taktiset toimenpidesuositukset. Tutustu tarkemmin menetelmään ja lataa oppaamme.

Marketing Strategy Sprint on 2-päiväinen työpaja

Marketing Strategy Sprint selvittää:

1. Why

Kaikki alkaa siitä, miksi olette olemassa. Ennen kuin pystyy erottautumaan, täytyy tietää, mitä edustaa. Why ei muutu, vaikka ratkaisut vaihtuvat. Tämä on markkinoinnin kulmakivi.

2. Markkinoinnin tavoitteet

Pitkän linjan tavoitteissa taklataan markkinoinnin ongelmat ja asetetaan maali, jota kohti kurkotella. Lyhyen tähtäimen tavoitteissa pilkotaan mammuttimaiset tavoitteet hahmotettaviin ja saavutettaviin palasiin.

3. Asiakassegmentit

 Jotta markkinointi tuottaa tuloksia, täytyy ymmärtää, ketä puhutella. Tästä eteenpäin markkinoinnin muuttujat pohditaan vain valitun kohderyhmän silmien läpi.

4. Ongelmat ja toiveet

Toimiva markkinointi vaatii asiakkaan kipujen ja toiveiden ymmärtämistä. Pureudumme, miten asiakkaasta tehdään parempi versio itsestään. Samalla käsitellään tärkeimmät kilpailijat.

5. Ratkaisut

Mitkä olemassa olevista ratkaisuistasi tuottavat asiakkaillesi arvoa. Tässä on myös tuotekehitysmahdollisuus: esille nousee uusia ratkaisuja, joita voi soveltaa.

6. Uniikki arvolupaus

Arvolupauksen kirjoittaminen on vaikeaa, mutta asiakkaan, kilpailijoiden ja ratkaisujen ymmärtäminen helpottaa tätä tehtävää. Tarkoituksena on erottautua kilpailijoista omalla ainutlaatuisella tavalla.

7. Kanavat

Kanavavalinnat täytyy tehdä asiakas edellä, ei oma intressi mielessä. Asiakasymmärryksen kautta tiedämme, missä kanavissa pitää kertoa oma tarinansa, jotta se menee perille.

8. Avainmittarit

Markkinoinnin tavoitteiden ja kanavien kautta luomme mittarit, joiden avulla voi seurata tuleeko tuloksia vai ei.

9. Ainutkertainen faktori

Markkinoinnin pitää olla ainutlaatuista eikä harmaata. Tähän päästään, kun markkinoinnin maustekastikkeeseen lisätään joukkoon se asia, mikä tekee teistä uniikin ja aidon. Jotain mikä ei ole kopioitavissa.

Marketing Strategy Sprint

2-päiväisen Marketing Strategy Sprintin hinta on 5000 euroa

Sen tuloksena saat:

Dokumentoitu markkinointistrategia

Markkinointistrategia yksissä kirjoissa ja kansissa niin yksinkertaisessa muodossa, että Tapani Talousjohtajakin ymmärtää sen.

Asiakaspersoonat

Luomme asiakaspersoonat tärkeimmistä asiakasryhmistä. Tunnistamme asiakkaan toiveet, ongelmat, ratkaisut, kanavat, päätöksentekoprosessin, demografian ja persoonaan uppoavat ydinviestit.

Tulevaisuuden tiekartta

Strategiaan ja persooniin pohjautuen teemme etenemissuunnitelman, jossa suosittelemme tulevaisuuden toimenpiteitä. Vähintään 500 % luotettavampi kuin tähtikartta.

Sisältömarkkinointi-ideat

Jos sisällöt ovat tärkeä osa markkinointiasi, voimme luoda sisältöideoita eri kasvusuppilon vaiheisiin. Priorisoimme ne vaikuttavuuden mukaan ja nakitamme vastuuhenkilöt huolehtimaan toteutuksesta.

Tilaa työpaja

Markkinointistrategian avulla keskityt toimiviin markkinointikeinoihin, systemaattiseen kasvun rakentamiseen ja turhan työn eliminointiin. Milloin aloitetaan?

Kysy lisää kimmo@meom.fi / 0414382887