Vaihda päämäärätön arvailu tavoitteelliseen tekemiseen

Älä arvaa –tiedä.

Jos haluat tehdä tuloksellista ja koskettavaa markkinointia, tarvitset suunnitelman ja asiakasymmärrystä. Kun ymmärrät asiakkaitasi, osaat puhua oikeista asioista, oikeissa kanavissa. Avullamme päivität markkinointistrategiasi tähän päivään.

Markkinointistrategia liiketoiminnan tarpeisiin

Markkinointistrategian laatimiselle tai päivittämiselle on otollinen aika, kun yrityksesi tarve on esimerkiksi:

 • Verkkopalvelu-uudistus on tulossa, mutta et tiedä kenelle ja miten verkkosivustolla tulisi viestiä.
 • Jokin mättää nykyisessä verkkopalvelussa, osana asiakashankintaa, asiakkaiden ostopolkua tai palveluiden elinkaarta, mutta et tiedä mikä, tai mitä sille voi tehdä.
 • Olet lanseeraamassa uutta palvelua, mutta kamppailet sen ainutlaatuisuuden viestimisessä, tai et tiedä kenelle, miten ja missä kanavissa palvelusta pitäisi kertoa.
 • Liiketoiminnan strategia tai yrityksen brändi-identiteetti on muuttunut, mutta sen tehokas jalkauttaminen markkinointiin tuottaa ongelmia.
 • Myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen siten, että myynnin asiakastuntemus siirtyy markkinoinnin käyttöön ja markkinoinnin tuottamat liidit ovat myynnille käyttökelpoisia.

Markkinointi­strategia yksinkertaistaa markkinoinnin

Markkinointistrategian avulla tiedät, mihin pitää keskittyä. Hyvin laadittu markkinointistrategia on helposti ymmärrettävä, se tiivistää liiketoimintasi ja antaa selkeän etenemissuunnitelman. Se on päivittäisjohtamisen työkalu eikä pölyttyvä mappi, jota kukaan ei ole avannut johtoryhmäpresentaation jälkeen.

Markkinointistrategian avulla…
 • Löydät markkinointisi perustuksen, jonka päälle rakentaa
 • Asetat selkeät markkinointitavoitteet
 • Tunnistat, ketkä ovat asiakkaasi
 • Osaat tehdä oikeat kanava- ja keinovalinnat

Näin laadit markkinointistrategian

girl sitting with mail

Markkinointistrategian työpaja

Kun tarvitset apua markkinointistrategiasi hiomiseksi, olemme apunasi reilun puolen päivän mittaisessa työpajassa, jossa ratkaisemme rajattua markkinointistrategian tarvetta. 

Kartoitat, priorisoit ja luot ratkaisuja yhdessä markkinoinnin asiantuntijamme kanssa

Tunnistamme liiketoiminnan kannalta tärkeimmät asiakaspersoonat, heidän tarpeensa ja ne ratkaisut, joilla yrityksesi heitä palvelee. Mikä on verkkopalvelun rooli suhteessa muihin digitaalisiin kanaviin ja asiakkaiden ostopolkuihin.

Roadmapin avulla ratkaiset liiketoiminnan tavoitteita

Työpajassa etsitään konkreettisia ratkaisuja lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Saat selkeän, vaiheistetun toimenpide-ehdotuksen, jossa kuvataan konkreettiset markkinointitoimenpiteet, joilla edetä seuraavat 6-12 kk.

Saat työn tulokset kirjallisena käyttöösi

Priorisoimme asiakkaidesi polttavimmat ongelmat ja millaisella markkinoinnilla niihin voit ensimmäisenä vastata. Tunnistamme palvelusi ainutlaatuisuuden ja muotoilemme näistä myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin viestejä.

Työstä jatkoa itsenäisesti tai yhdessä kanssamme

Roadmapin toimenpiteet sisältävät esimerkiksi inbound-sisältöjen tekoa, automaatioiden luontia, mainostamista, A/B-testausta ja asiakastutkimusta. Teetkö työtä oman tiimin voimin vai ostopalveluna, voidaan määritellä erikseen.

Pohjana markkinointistrategian canvas

Tarpeita voi olla muitakin, mutta johtoajatuksena on se, että markkinointistrategiaa ei rakenneta kokonaisuutena uusiksi, vaan täydennämme markkinointistrategian canvaksen avulla jotain seuraavista liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi:

 • markkinoinnin tavoitteet
 • asiakassegmentit eli kohderyhmät
 • yksi tai useampi asiakaspersoona
 • erityisesti asiakaspersoonan tarpeet ja ratkaisut tai ostopolku
 • ainutlaatuisuusväittämät (UVP)
 • kanavat

Työpaja voidaan toteuttaa täysin etänä. Tutustu tarkemmin menetelmään ja lataa oppaamme.

Markkinointistrategia canvas
Marketing Strategy Canvas luodaan työpajassa

Markkinointistrategian työpajan hinta on 3500 euroa

Takaamme, että varsinainen työ valmistuu 3 päivässä, työpajan aloittamisesta siihen, että sinulla on valmis etenemissuunnitelma.

Työpajaa varten pyydämme sinulta

 • taustamateriaalit, joilla vauhditamme työpajan valmistelua
 • korkeintaan 6 tunnin aikavarausta työn kannalta keskeisiltä päätöksentekijöiltä yrityksessäsi. Me autamme osallistuvien ihmisten valinnassa.
 • vastauksia verkossa toimitettaviin ennakkokysymyksiin
Marketing Strategy Sprint

Dokumentoitu markkinointistrategia

Markkinointistrategia yksissä kirjoissa ja kansissa niin yksinkertaisessa muodossa, että Tapani Talousjohtajakin ymmärtää sen.

Asiakaspersoonat

Luomme asiakaspersoonat tärkeimmistä asiakasryhmistä. Tunnistamme asiakkaan toiveet, ongelmat, ratkaisut, kanavat, päätöksentekoprosessin, demografian ja persoonaan uppoavat ydinviestit.

Tulevaisuuden tiekartta

Strategiaan ja persooniin pohjautuen teemme etenemissuunnitelman, jossa suosittelemme tulevaisuuden toimenpiteitä. Vähintään 500 % luotettavampi kuin tähtikartta.

Sisältömarkkinointi-ideat

Jos sisällöt ovat tärkeä osa markkinointiasi, voimme luoda sisältöideoita eri kasvusuppilon vaiheisiin. Priorisoimme ne vaikuttavuuden mukaan ja nakitamme vastuuhenkilöt huolehtimaan toteutuksesta.

More Effective

Markkinointistrategian elementit – 9 tärkeintä muuttujaa

Olemme määritelleet markkinointistrategian laatimiseksi markkinoinnin yhdeksän kriittistä muuttujaa, joiden avulla ymmärrät asiakkaita ja voit suunnitella tuloksia tuottavia toimenpiteitä.

1. Why

Kaikki alkaa siitä, miksi olette olemassa. Ennen kuin pystyy erottautumaan, täytyy tietää, mitä edustaa. Why ei muutu, vaikka ratkaisut vaihtuvat. Tämä on markkinoinnin kulmakivi.

2. Markkinoinnin tavoitteet

Pitkän linjan tavoitteissa taklataan markkinoinnin ongelmat ja asetetaan maali, jota kohti kurkotella. Lyhyen tähtäimen tavoitteissa pilkotaan mammuttimaiset tavoitteet hahmotettaviin ja saavutettaviin palasiin.

3. Asiakassegmentit

 Jotta markkinointi tuottaa tuloksia, täytyy ymmärtää, ketä puhutella. Tästä eteenpäin markkinoinnin muuttujat pohditaan vain valitun kohderyhmän silmien läpi.

4. Ongelmat ja toiveet

Toimiva markkinointi vaatii asiakkaan kipujen ja toiveiden ymmärtämistä. Pureudumme, miten asiakkaasta tehdään parempi versio itsestään. Samalla käsitellään tärkeimmät kilpailijat.

5. Ratkaisut

Mitkä olemassa olevista ratkaisuistasi tuottavat asiakkaillesi arvoa. Tässä on myös tuotekehitysmahdollisuus: esille nousee uusia ratkaisuja, joita voi soveltaa.

6. Uniikki arvolupaus

Arvolupauksen kirjoittaminen on vaikeaa, mutta asiakkaan, kilpailijoiden ja ratkaisujen ymmärtäminen helpottaa tätä tehtävää. Tarkoituksena on erottautua kilpailijoista omalla ainutlaatuisella tavalla.

7. Kanavat

Kanavavalinnat täytyy tehdä asiakas edellä, ei oma intressi mielessä. Asiakasymmärryksen kautta tiedämme, missä kanavissa pitää kertoa oma tarinansa, jotta se menee perille.

8. Avainmittarit

Markkinoinnin tavoitteiden ja kanavien kautta luomme mittarit, joiden avulla voi seurata tuleeko tuloksia vai ei.

9. Ainutkertainen faktori

Markkinoinnin pitää olla ainutlaatuista eikä harmaata. Tähän päästään, kun markkinoinnin maustekastikkeeseen lisätään joukkoon se asia, mikä tekee teistä uniikin ja aidon. Jotain mikä ei ole kopioitavissa.

Näin laadit markkinointistrategian

girl sitting with mail