Strategia­palvelut

Luotte toivottua mielikuvaa ja teette tuloksia systemaattisesti kun verkkosivustoon liittyvät päätökset pohjataan strategisiin linjauksiin.

markkinointi – brändi – positiointi – tulokset – asiakkaat

Markkinointiin ja brändiin liittyvien strategisten päätösten tekeminen on vaikeaa. Tieto on pirstaloitunut, mielipiteitä on monia ja erimielisyydet nousevat esiin kun brändityön ja/tai sivustouudistuksen yhteydessä vaikeat kysymykset tulevat väkisin naamalle.

Useimmiten vastaukset ovat jo olemassa, mutta ne ovat piilossa yksittäisten ihmisten mielissä ja eriäviäkin mielipiteitä löytyy.

Ylistyksiä keränneet sekä jatkuvasti tuloksia takovat työpajamme räätälöidään tarpeeseenne, jolloin teette päätöksiä kaikkein kiperimmistä asioista ennen näkemättömällä tehokkuudella. Tiedon keräämisessä hyödynnämme kehittämäämme Markkinoinnin sydän -menetelmää.


Ymmärryksen luominen

Strateginen pohja

Keräämme ymmärrystä tehokkaissa työpajoissamme, jossa käymme muun muassa näitä tärkeitä strategisia linjavetoja läpi:

  • Keihin haluat vaikuttaa?
  • Ketkä ovat asiakkaita nyt ja tulevaisuudessa?
  • Mitä ovat asiakkaiden ongelmat ja miten ratkaisette ne?
  • Mikä tekee organisaatiostanne ainutlaatuisen?
  • Miten positioidutte suhteessa kilpaileviin vaihtoehtoihin?

Suosittelemme tarkastelemaan ostajan motiiveja, toivottua mielikuvaa ja arvolupauksia jo ennen kuin koodaaminen on ajankohtaista. Tämä säästää aikaa, rahaa ja ennen kaikkea hermoja.

Sparrausta ja haastoa

Verkkosivustostrategia

Verkkosivustostrategia pohjautuu edelliseen vaiheeseen. Tässä vaiheessa on kriittistä ymmärtää tarkemmin teiltä ostavan organisaation ostoprosessia. 

Ostaminen tapahtuu koko ajan itsenäisemmin. Ihmiset haluavat kuluttaa informaatiota omalla ajallaan ja ehdoillaan. Näihin muutoksiin vastaaminen vaatii yhä parempaa ymmärrystä ennen varsinaista “myyntivaihetta” tapahtuvasta tiedonhausta sekä päätöksenteosta.

MEOMin työpajoissa hyödynnetään B2B-organisaatioille rakennettua mallia ostoprosessin kuvauksesta. Työn tuloksena markkinointistrategia elää ja kehittyy. Lisäksi syntyy aina myös nipullinen ideoita sisällöntuotantoon.

Verkkosivuston strategian tärkeimmät linjavedot ovat:

  • Miksi sivusto on olemassa?
  • Milloin ja miksi eri käyttäjät käyvät sivustolla?
  • Miten sivusto linkittyy muihin kanaviin?
  • Miten mittaamme onnistumista?
  • Millaiset tavoitteet haluamme asettaa sivustouudistukselle?

Tarvitsetko apua markkinointistrategian luomiseen?

Kirjoitimme avuksenne markkinointistrategiaoppaan, jonka avulla voitte kirkastaa markkinoinnin suuntaa.

”MEOMin sparraus strategiatyössä auttoi meitä tunnistamaan mihin keskittyä. Yhteistyössä syntyi todella nopeasti päätökset, jotka ovat auttaneet meitä käyttämään resurssimme kaikkein tärkeimpiin asioihin. Vauhti kiihtyy, kun ulkopuolinen tekijä haastaa ja tuo näkemystä. Suosittelen.”

Olli Iso-Mustajärvi, CEO, HeiaHeia

Strategiasta kirjoitettua

Määritetään yhdessä tavoitteet ja kartoitetaan vaihtoehdot. Lupaamme tehdä tarjouksen vain silloin, kun tiedämme olevamme paras kumppani tuleville vuosille.