Referenssi

Infomaatti

Infomaatti — toimiva sivusto strategiatyöhön pohjautuen

Mitä teimme

Positiointi & arvolupaukset,
Web design,
Tekninen toteutus

Alusta

WordPress

Vuosi

2024

Asiakkaasta

Infomaatin päätuote on mobiilisovellus kenttäraportointiin. Sovelluksen käyttäjiä ovat ennen kaikkea uudis- ja korjausrakentamisen urakoitsijat sekä kiinteistöjen ja teollisuuden valvonta-, tarkastus- ja huoltotöistä vastaavat ammattilaiset.

Vuonna 2013 perustettu Infomaatti Oy toimii yhteistyössä jo satojen suomalaisten yritysten kanssa. Yrityksen päätoimipaikka on Jyväskylässä.

Projektista

Infomaatin verkkosivustouudistuksen pohja rakennettiin yhdessä strategia- ja positiointi-työllä. Taustalla oli asiakkaan kokemat haasteet siinä, että vanhan sivuston sisällöt eivät tukeneet myyntiä halutulla tavalla.

Myynnin ja markkinoinnin, eli asiakashankinnan putken yhtenäistäminen oli koko sivustoprojektin punainen lanka. MEOM sparrasi asiakasta vielä sivuston sisällönsyöttö-vaiheessa. Sivuston suunnittelussa ylipäätään edettiin SaaS-bisneksen parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Strategia

Positioinnilla tarjooma ja viestit kirkkaiksi

Infomaatin tiimi koki vanhan verkkosivuston ongelmaksi sen, että eri digitaalisissa kanavissa tapahtuva asiakashankinta menetti askelrytminsä siinä vaiheessa, kun henkilö saapui verkkosivustolle.

Viestikärkiin ja palvelutarjooman muotoiluun kaivattiin terävyyttä ja punaista lankaa. Jotta verkkosivusto tukisi myyntiä parhaalla mahdollisella tavalla, piti tarina saada yhtenäiseksi. 

Infomaatin myyntivetoisella tiimillä oli toki hyvä käsitys siitä, mikä asiakkaita kiinnostaa, mutta työpajaa tarvittiin näiden tiivistämiseen ja oikeatahtiseen tarjoiluun ostopolulla.

Tätä lähdettiin työstämään yhteisessä markkinoinnin strategia- ja positiointityöpajassa. Työn aikana määriteltiin tärkeimmät asiakassegmentit, tunnistettiin näiden erityispiirteet ja luotiin tämän pohjalta iskevimmät viestit. 
Segmenttikohtaisten viestien yhdistävien tekijöiden pohjalta saatiin luotua se kaikille iskevä etusivun ydinviesti.

“Positiointityö oli meille tosi hyödyllinen. Vaikka sisällöt meni paljon uusiksi, niin se tehtiin hyödyntämällä meidän olemassa olevia vahvuuksia. Näin uusien sisältöjen avulla myymisessä ja esittelyssä ei syntynyt kulttuurishokkia, koska puhetapa oli jo asiakkaille tuttu.”

Henri Hakasalo, 

toimitusjohtaja, Infomaatti

Design

WordPressillä napakka SaaS-sivusto

Verkkosivustouudistuksen fokus oli viestinnässä. Brändi-identiteetin ja visuaalisen ilmeen osalta ei tehty juuri muutoksia.

Sisältö ohjasi myös sivuston rakenteen ja käyttökokemuksen suunnittelua. Designia tehtiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Keskiössä on Infomaatin tuote ja sen esittely myös visuaalisin keinoin. Myös tämän suunnittelua tehosti ja joudutti pohjalle tehty strategiatyö ja selkeät askelmerkit asiakasymmärryksen osalta.

Tuote esille

On helpompi näyttää kuin kertoa. Moduulin avulla sivustolla voidaan näyttää konkreettisesti tuotteen käyttöliittymää ja sen ominaisuuksia.

”Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana sivuston julkaisun jälkeen olemme saaneet 55% enemmän liidejä verkkosivuston kautta, verrattuna vuoden takaiseen samaan ajanjaksoon.”

Henri Hakasalo, 

toimitusjohtaja, Infomaatti