Referenssi

Hubspot-uudistus Naavalle

HubSpot CMS:n päivitys oli Naavalle tilaisuus uudistaa tuotteidensa, eli viherseinien esittely entistä vaikuttavammalla tavalla.

Naava.io - verkkosivusto

HubSpot-sivusto kasvun tueksi

Mitä teimme

Web design, Webtoteutus

Alusta

HubSpot CMS

Vuosi

2022

Asiakkaasta

Naava on viherseinien ja biologisen sisäilman puhdistuksen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Olemme tehneet onnistuneesti sivustokehityksen yhteistyötä jo pitkään ja myös tältä pohjalta suositus HubSpot CMS:n päivittämisestä sai nopeasti kannatusta.

Projektista

Toisinaan yksittäisen verkkosivun päivitys voi toimia kokonaisen sivustouudistuksen alulle panijana. Kun julkaisualustana on HubSpot, on tämä risteys tullut viime aikoina useammallakin vastaan, sillä HubSpotin sisällönhallinnasta julkaistiin uusi, modulaarisiin sivuihin perustuva versio keväällä 2020. Tämä uusi versio mahdollistaa joustavamman ja helpomman sisältöjen ylläpidon ja on siten varteenotettava satsaus jokaiselle HubSpot-sivuston omistajalle mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

Tätä tuumaili myös Naavan markkinointipäällikkö Siru Heiskanen. Kun me ehdotimme hänelle etu- ja palvelusivujen freesaamisen yhteydessä julkaisualustan päivitystä, otti hän tämän ilolla vastaan.

Tavoitteet

  1. Keskiössä sivuston elinkaari: sivuston ylläpidon helppoudesta syntyvät sisällön esittämisen mahdollisuudet sekä säästöt ajassa ja rahassa.
  2. Näyttävän tuotteen, eli Naavan viherseinän, esillepano vaikuttavalla tavalla, joka lisää kiinnostusta ja konversioita.
  3. Uudistuneen brändi-ilmeen tuominen sivustolle.

Verkkosivuston kehitys jatkuu sen koko elinkaaren ajan

Sivustoa päivittävän markkinoinnin asiantuntijan työssä tärkeää on käyttää aika oleelliseen. Tätä ei ole jäykän julkaisualustan alustan kanssa tappelu tai jatkuva support-tikettien lähettely, aina kun haluaa muuttaa jotain sivustolla.

Markkinoinnissa on tärkeää kyetä toteuttamaan uudet ideat, sisällöt ja kampanjat nopeasti, joustavasti ja helposti. Parhaiten tämä onnistuu modulaarisella julkaisualustalla.

Ennalta koodattujen sivupohjien sijaan sivut rakentuvat monikäyttöisistä sisältölohkoista, joiden avulla voit muotoilla sisältöjä mielesi mukaan. Tämä oli tavoitteena myös Naavan sivustouudistuksessa.

HubSpot on sisällönhallinnan ohella myös myynnin ja markkinoinnin automaatioiden alusta. Kun lomakkeiden täytön seuranta, liidinhoivaus ja myynnin asiakastieto ovat kaikki samassa paikassa, on helpompi seurata, että missä vaiheessa mitäkin asioita tapahtuu.

“Katsoimme suunnittelussa myös kauemmas tulevaisuuteen esimerkiksi verkkokaupan integroinnin suhteen. Joustavuus on myös tärkeää hinnoittelun sivustolle tuomisessa, ja esimerkiksi aluekohtaisessa räätälöinnissä.”

Siru Heiskanen, Head of Marketing, Naava

Vaikuttavuutta designilla

Naavan tuote, viherseinä, on todella näyttävä. Visuaalisuuden ohella tärkeää on myös viherseinän kokemuksellinen puoli, sen raikastaessa sisäilmaa. Ennen koronapandemiaa Naavan asiakkaat kutsuttiin paikan päälle kokemaan ja aistimaan elävistä kasveista koostuvien seinämien tunnelmaa, mutta nyt tätä samaa kokemusta on pyrittävä tarjoamaan verkossa.§

Tässä keskeinen oivallus oli tuoda tuote virtuaalisesti eläväksi erilaisin tehostekeinoin. Tuotesivun kokemusta hiottiin pitkään. Viherseinän hyviä ominaisuuksia tuodaan esille muun muassa dynaamisesti esiin poksahtelevina ikoneina.

Myös viherseinien kokoa ja tilaan asettumista olisi hankala havainnollistaa pelkällä tuotekuvalla, joten kuvainformaation muodostama kokonaisuus oli mietittävä tarkoin.

“Tämä on ollut hauska lähestymistapa. Ei tehdä kerralla kaikkea valmiiksi, vaan ensin on luotu visuaalinen ilme ensin ja jalkautettu sitten sitä sivu kerrallaan. Nyt tämän osalta on aika valmista ja voimme alkaa keskittyä käyttökokemuksen hiomiseen.”

Siru Heiskanen, Head of Marketing, Naava
Naava.io - mobiilinäkymä
Naava.io - tuoteselaimen mobiilinäkymä

Vaiheittainen toteutus on toimiva työskentelyn tapa

Naavan HubSpot-sivustouudistus ei edennyt monellakaan tapaa perinteiseen tapaan. Sivuston visuaalisen ilmeen ensimmäiset versiot tulevat yleensä sivustotoimittajalta, mutta nyt ne syntyivätkin Naavan oman vision pohjalta.

MEOMin design kommentoi näitä omalla asiantuntemuksellaan ja kokonaisuus hiottiin kasaan yhdessä.

Ennen visuaalisen konseptin laatimista Naava oli kerännyt laajasti palautetta asiakkailta sekä sisäisesti, että millainen sivuston tulisi olla. MEOM auttoi myös tässä vaiheessa.

“Kaikkiaan toteutuksesta on tosi hyvä kokemukset. Olen tehnyt töitä erilaisten markkinointi- ja palveluntarjoajien kanssa, ja olen usein törmännyt ongelmiin kommunikaatiossa tai työn laadussa, eli aina ei ole saatu, mitä on luvattu. MEOMin kanssa kaikki on toiminut koko ajan saumattomasti”

Siru Heiskanen, Head of Marketing, Naava
Määritetään yhdessä tavoitteet ja kartoitetaan vaihtoehdot. Lupaamme tehdä tarjouksen vain silloin, kun tiedämme olevamme paras kumppani tuleville vuosille.