Referenssi

ROXON

ROXON — sujuvaa designyhteistyötä

Mitä teimme

Web design, tekninen toteutus

Alusta

WordPress

Asiakkaasta

ROXON on globaalisti toimiva materiaalinkäsittelylaitteiden toimittaja ja kunnossapitokumppani. ROXONin kuljettimia, hihnasyöttimiä sekä muita materiaalinkäsittelylaitteistoja tarvitaan esimerkiksi kaivoksissa, prosessiteollisuudessa sekä voimalaitoksissa.

Vuonna 1962 perustetulla ROXON Oy:llä on useiden vuosikymmenten kokemus kestävimmistä ratkaisuista kattaen laitteiden koko elinkaaren.

Yhteistyöstä

ROXONin verkkosivusto uudistettiin vastaamaan nykypäivää ja heidän markkinoinnin tarpeita. WordPressin myötä tiimi voi tehdä itse verkkosivustolle uutta sisältöä ja muokata olemassaolevaa ilman, että kumppanitoimiston kehittäjää tarvitaan.

Uuden visuaalisen ilmeen suunnittelu tehtiin yhteistyössä suunnittelutoimisto 358:n kanssa. Sisällön puolella kiinnitettiin huomiota palvelutarjonnan jäsentämiseen globaalissa markkinassa.

DESIGN

Sivustosuunnittelua totutun toimivalla yhteistyöllä

ROXONin brändi-ilmeen päivittämisestä vastasi suunnittelutoimisto 358. MEOM on 358:n pitkäaikainen kumppani projekteissa, joissa heidän asiakkaansa brändi-uudistuksen seuraava askel on verkkosivustouudistus.

MEOMin ja 358:n suunnittelijat tekivät tiivistä yhteistyöstä visuaalisen identiteetin jalkauttamisessa verkkosivustolle. 358:lta tuli ehdotusta, että miltä sivuston ilme voisi yleisesti näyttää ja MEOMin web designer vei layoutit lopulliseen muotoonsa.

Uudistuksessa ROXONin musta ja keltainen brändiväri haluttiin säilyttää, mutta tuoda samalla rohkeammin esiin. Liikaa kikkailua haluttiin välttää. Vaikutelmasta pyrittiin luomaan moderni ja ammattimainen.

Sivuston sisällön rakenteessa haluttiin korostaa kahta lippulaivatuotetta sekä näihin liittyvää konsultointia. Globaalissa markkinassa toimivalle yritykselle asiakkaan ohjaaminen maantieteellisesti oikean myyntikontaktin äärelle oli myös sivuston keskeisiä ominaisuuksia.

“Tärkeintä meille tottakai oli se, että sivuston uudistamisen lisäksi pääsimme tekemään päivityksiä sinne myös itse vihdoin. Huippujuttuja olivat ehdottomasti läpinäkyvyys ja moderni toteutus, joka mahdollisti myös meidän osallistumisen sivujen päivitykseen.”

Tuuli Kilpeläinen, markkinointi, ROXON

Asiakaskokemus

Verkkosivustouudistus vaatii aina työtä, mutta vaikeaa sen ei tarvitse olla

MEOM sai projektin sujuvuudesta arvosanan 4,6/5. Asiakas arvosti MEOMin ohjaavaa otetta, jonka pohjalta tehdä niitä itselle toimivimpia valintoja.

Sivustototeutuksen edetessä kaikille oli selvää, että mihin keskitytään seuraavaksi. Dialogi oli jatkuvaa ja läpinäkyvää läpi projektin. Myös hinnoittelun läpinäkyvyys ilahdutti: asiakas ei ollut aiemmin nähnyt kenelläkään näin yksityiskohtaista tarjousta.

“Projektin alussa kaikki mahdolliset vaihtoehdot olivat pöydällä ja toivottu suunta oli siksi helppo valita. Yhteistyö oli todella sujuvaa ja läpinäkyvää koko ajan.”

Tuuli Kilpeläinen, markkinointi, ROXON