Referenssi

Likes – Saavutettavaa ja vaikuttavaa

Likesin toteutuksessa uudistetun brändi-identiteetin jalkautus verkkoon tapahtui saavutettavuusdirektiivin rajoitteita kunnioittaen.

Likes.fi

Likes, eli Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, saavutti toiminnassaan kunnioitettavan 50 vuoden virstanpylvään ja sen tiimoilta toteutettiin myös brändiuudistus. Tämän työn tuloksena syntynyt uusi ilme jalkautettiin ensimmäisenä uudistuvalle verkkosivustolle.

Likesin tavoitteena on saada suomalaiset liikkumaan enemmän ja näin kohentaa kansalaisten terveyttä ja elämänlaatua. Tämä tapahtuu sekä tutkimuksen, tiedonvälittämisen että erilaisten ohjelmien avulla.

Nämä tuli saada jäsennettyä uudelle verkkosivustolle Likesin keskeisimpiä sidosryhmiä tehokkaasti palvelevalla tavalla. Sivuston tuli myös tehdä tutuksi Likesin tehtävää ja brändiä helppotajuisella tavalla sekä päättäjille, suurelle yleisölle kuin myös työnhakijoille.

WP Gutenbergillä helppoutta sisällön ylläpitoon

Sivusto toteutettiin WordPressilla ja Gutenberg– sisällönhallinnan liitännäisellä, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota sivuston helppoon ylläpidettävyyteen. Tämä on erityisen tärkeä lisäarvo Likesin laajalle sisällöntuotannon tiimille.

Sivuston rakenteen suunnittelussa tehtiin paljon töitä Likesin kymmenien hankkeiden esille tuomisen jäsentelyssä. Tavoite oli luoda mahdollisimman kevyt ja intuitiivinen kokonaisuus, ilman että karsisimme liikaa ymmärrettävyyden kustannuksella.