Blogi

Iloa devaamiseen yhdessä tekemällä

Talvella 2021 eräässä IT-firmassa yksin verkkosivustojen kehityksestä vastuussa ollut Laura Huotari oli tuskastunut. Oman tietotaidon ollessa vielä vähäistä hän kaipasi ympärilleen toisia kehittäjä, joilta kysyä apua ja joiden kanssa työskennellessä voisi oppia lisää kehittämisestä.

“On hirveän hankala saada itsestään irti samanlaista potentiaalia oppimisen kannalta, jos kaiken joutuu selvittämään itse. Kaikkea ei edes tajua yksin miettiä, että mitä voisi tehdä paremmin tai fiksummin, koska ei tiedä sitä mitä ei tiedä.” 

Laura Huotari, Front End developer

Samalla Laura toivoi löytävänsä työpaikan, jossa voisi keskittyä kokonaisten verkkosivustototeutusten hallinnan sijasta puhtaasti kehittämiseen. 

Kun Lauran työpaikalla alkoivat isommat muutokset, uusien haasteiden etsiminen alkoi tuntua ajankohtaiselta. Hän päätti soittaa meidän toimarille Jannelle. Muutamaa haastattelua myöhemmin Laura aloitti web-kehittäjän työt MEOMilla toukokuussa 2021.

Mentorointi ammatillisen kasvun tukena

Jotta Laura pääsisi mahdollisimman hyvin sisälle MEOM-kehittäjän työhön, perehdytys toteutettiin projektin muodossa yhdessä valitun mentorin, front-end developer Sami Keijosen kanssa. Paras tapa päästä kiinni työntekoon oli lähteä suoraan tekemään asiakasprojektia mentorin opastamana. Samin kanssa työskentely on jatkunut samalla kun Laura on päässyt tekemään asiakasprojekteja myös muiden kokeneiden kehittäjien kanssa MEOMilla.

Kuluneita 6 kuukautta taaksepäin katsoessaan Laura kokee kasvaneensa kokonaisvaltaisesti kehittäjänä ja sanoo kehityksen olleen MEOMilla nopeampaa ja tehokkaampaa kuin koskaan urallaan aiemmin. Ammatillinen kasvu on tuonut Lauralle myös lisää varmuutta toimia kehittäjänä – esimerkiksi Git-versionhallinnan antaessa virhekoodia Lauran ei enää tarvitse ensimmäisenä nostaa käsiä pystyyn, vaan hän tietää miten asiaa pitää lähteä ratkaisemaan.

Ammatillisen osaamisen kehittymisen lisäksi mentorointi on tukenut hänen henkistä hyvinvointiaan. Henkilökohtaisen tuen saaminen on madaltanut kynnystä kysyä tyhmiäkin kysymyksiä ja tukea saa tarvittaessa myös työn ulkopuolisiin asioihin liittyen.

MEOMilla on aivan omanlaisensa kulttuuri 

Jo ensimmäisellä työviikolla Laura oli yllättynyt siitä, kuinka vahvasti MEOMilla panostetaan yrityksen arvoihin. Niiden merkitystä ja tarkoitusta käytiin konkreettisesti läpi osana perehdytystä ja niistä ollaan keskusteltu koko porukan kesken säännöllisesti myös tämän jälkeen. 

“On yllättävää, että jossain firmassa arvoilla on näin suuri merkitys, niihin halutaan panostaa ja niillä on oikeasti väliä. Tämä on minusta aivan törkeen siistiä.” 

Laura Huotari, Front End developer

Arvojen lisäksi MEOMin kulttuurissa Lauran yllätti positiivisesti mahdollisuudet, joita talon sisällä tarjotaan. Oma rooli ei ole koskaan kiveen hakattu, vaan jokainen voi halutessaan kokeilla uutta tai vaihtoehtoisesti pystyy keskittyä johonkin tiettyyn asiaan. 

“MEOMilla saa lähteä siihen suuntaan mikä tuntuu hyvältä.”

Laura Huotari, Front End developer

Lopuksi Lauran kaksi vinkkiä ihmisille, jotka haluavat kehittyä ammattilaisina

  1. Uskalla rohkeasti – Jos nykyinen työpaikka tai elämäntilanne tuntuu sellaiselta, missä et pääse kehittymään tarpeeksi, uskalla irrottautua siitä tutusta ja turvallisesta ja lähde etsimään itsellesi sellaista paikkaa, missä koet, että pääset eteenpäin. Uskalla tehdä liikkeitä oman hyvinvoinnin ja oppimisen vuoksi.
  2. Trust the process eli luota prosessiin – kasvun ja kehittymisen eteen pitää tehdä töitä ja vaikka se välillä turhauttaakin, niin määrätietoisesti eteneminen tuottaa tulosta.