Blogi

Verkkosivujen kehitys

Käytettävyyden ja vaikuttavuuden jatkuva kehittäminen verkkosivustolla 

Aleksi Kulmala, design lead, MEOM

Kuvituskuva verkkosivuston kehittämisestä. Se kuvaa monipuolista tiimiä, joka työskentelee yhdessä suuren pöydän äärellä täynnä tietokoneita ja digitaalisia laitteita. He keskittyvät intensiivisesti näyttöihinsä, kirjoittaen ja keskustellen. Suurella monitorilla näkyy verkkosivuston asettelun edistyminen, jossa näkyvät suunnitteluelementit ja koodi. Huone on moderni ja teknologiaan painottunut, seinillä muistiinpanoja ja työnkulun kaavioita, ja ilmapiiri on yhteistyöhenkinen ja energinen.

Verkkosivuston jatkokehityksen aikana keskitytään usein toisenlaisiin asioihin kuin sivuston julkaisussa.

Ensimmäiseen verkkosivustoversioon on tuotu paljon muutoksia väistyvältä sivustolta mutta myös ihka uutta. Jatkokehityksessä painopiste on sivuston parantamisessa ja optimoinnissa sen jälkeen, kun ensimmäinen versio on jo julkaistu ja käytössä.

Sivuston käytettävyyden ja visuaalisuuden jatkokehitys on eri asia kuin markkinointisivuston ylläpidolta odotettu jatkuva sisällöntuotanto. Sisällöntuotannon “jatkokehitys” keskittyy siihen, että mitä kaikkia eri asioita sivustolla tulee viestiä, mitä puuttuu ja mistä pitäisi kirjoittaa entistä paremmin.

Käyttäjäkokemus rakentuu sivuston teknisten ja design-valintojen pohjalta. Vaikka sivustouudistuksessa tehdään paljon näiden asioiden parantamiseksi, tyypillisesti listalle jää tekemistä. Ja ennen kaikkea, käyttäjätottumukset ja tarpeet muuttuvat ajan kuluessa, ja sivuston on muututtava tässä mukana.

Verkkosivuston jatkokehitys on tärkeää sen elinkaaren ja tehokkuuden kannalta. Sivustoa ylläpitävän yrityksen markkinointipäättäjän on hyvä olla aktiivisesti mukana tässä prosessissa ja tehdä tiivistä yhteistyötä sivustotoimittajan kanssa. Listaamme tässä artikkelissa vinkkejä myös tähän.

Jatkuvan parantamisen filosofia

Verkkosivuston julkaisuun tuleva ensimmäinen versio rakentuu sen hetkiselle käsitykselle ja nopeimmillaan tätä käsitystä voi joutua tarkastelemaan jo viikkojen kuluttua julkaisusta.

Viimeistään seuraavien kuukausien aikana verkkosivustoa on hyvä alkaa jatkokehittää. Kaksi vuotta sitten tehdyt päätökset heijastelevat erittäin todennäköisesti jo mennyttä maailmaa.

Verkkosivustosta saadaan useimmissa tapauksissa kattavaa todellisen maailman käyttäjäpalautetta vasta kun se on julkaistu, ja siten on luonnollista, että jotkin asiat nousevat kehityslistalle vasta julkaisun jälkeen, kun sivustolla on vierailtu jo satoja tai tuhansia kertoja. Tässä apuna on niin analytiikka kuin suora käyttäjäpalaute.

Myös asiakas itse sivustoa ylläpitäessään saattaa tulla toisiin aatoksiin jostakin ominaisuudesta tai yksityikohdasta, sitä pidempään katseltuaan tai käytettyään. Myös uusia kehitysideoita syntyy sivuston ylläpidon arjessa.

Yhteistyö sivustotoimittajan kanssa

Osaava sivustotoimittaja tarjoaa jo sivustoprojektin tarjousvaiheessa mallia sivuston koko elinkaarelle, eli miten sivustosta pidetään huolta julkaisun jälkeen.

Teknisen tuen lisäksi asiakkaalla on hyvä erillinen yhteyshenkilö, asiakasvastaava, jonka kanssa pallotella ja priorisoida jatkokehityksen asioita. Tässä säännöllinen, esimerkiksi kuukausittainen tapaaminen voi olla hyvä tapa kehittää sivustoa aktiivisesti.

Asiakkaan omien toiveiden lisäksi myös pätevällä sivustotoimittajalla on menetelmiä ja asiantuntemusta, jonka pohjalta ehdottaa seuraavia kehityskohteita. Ne voivat olla yksittäisiä kehitysajatuksia, tai systemaattisempaa tekemistä, kuten sivuston toimivuuden monitorointia, design- tai saavutettavuus-auditointia.

Mobiilioptimointi

Kun verkkosivustoa käytetään julkaisun jälkeen, alkaa oppeja kertyä ja sitä kautta mobiili-UI:nkin käytettävyyteen löytyy ehkä hyvin perusteltuja parannuskohteita. 

Tämä on luonnollisesti sitä tärkeämpää, mitä suurempi osa liikenteestä tulee mobiililaitteilta. Mobiiliruutu luo usein ihan omia käytettävyys- ja käyttöliittymäpulmia. Tyypillisiä esimerkkejä tästä ovat päänavigaatioon, sivuston sisäiseen hakuun ja tuotekatalogin selailuun ja rajaukseen liittyvät käytettävyyskysymykset.

Toiminnallisuuksien ja käytettävyyden rinnalla on huomioitava myös sivuston nopeus, joka korostuu yleensä huonompien yhteyksien mobiilikäytössä. Jos sivustolle tuodaan uusia mediatiedostoja tai latausta hidastavia toiminnallisuuksia, näille muutoksille etsitään tasapainoa jatkokehityksen puitteissa.

Saavutettavuus

Verkkosivuston tulee olla saavutettava kaikille käyttäjille, mukaan lukien erityistarpeiset käyttäjät. B2B-markkinointisivuston ei lähtökohtaisesti tarvitse täyttää AA-tason saavutettavuuskriteerejä – paitsi esimerkiksi, jos yritys toimittaa palveluita julkiselle sektorille.

Saavutettavuuteen, eli selkeään esitystapaan ja sivustorakenteeseen tähtääminen palvelee kuitenkin kaikkia käyttäjiä. Parin vuoden ikäinen verkkosivusto voi sisällöllisesti olla jo epäyhtenäinen, etenkin jos sivuston sisällön ylläpitäjiä on useita. 

Tämä on kehityskulku, joka tapahtuu usein huomaamatta. Tähän ratkaisuna voi olla esimerkiksi saavutettavuus-auditointi. 

Visuaalisessa suunnittelussa on myös jatkokehityksen aikana hyvä huomioida, että miten saavutettavuus on tehty mahdolliseksi. Myös saavutettavuuden parhaat käytännöt voivat myös muuttua vuosien varrella, samoin kuin teknologiat. Jos sekä julkaisualusta että selain ovat päivittyneet, onko sivusto edelleen saavutettava?

Markkinointipäättäjän muistilista sivuston käytettävyyden jatkuvaan kehitykseen

Tässä on joitakin toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään tai on parempi tehdä jatkokehityksen vaiheessa.

Käytettävyystestaus ja -analyysi

Kun sivusto on ollut jonkin aikaa käytössä, sen käytettävyyttä voidaan testata ja analysoida perustuen todelliseen käyttäjädataan tai keräämällä laadullista palautetta sivuston käyttäjiltä.

Käyttäytymisen analysoinnin voi aloittaa matalalla kynnyksellä ottamalla käyttöön työkalun, esimerkkinä Hotjar, jolla voidaan luoda ja tarkastella tallenteita verkkosivustoistunnoista.

Perusteellisempaa, käyttöskenaarioihin perustuvaa käyttäjätestausta sivuston käyttäjien kohderyhmästä hankittujen testihenkilöiden kanssa on hyvä toteuttaa ammattilaisten kanssa. Esimerkiksi web-suunnitteluun ja käytettävyyteen erikoistunut designer osaa auttaa käyttäjätestauksen suunnittelussa ja läpiviennissä.

Analytiikan syväanalyysi 

Mitkä sivut tai elementit toimivat hyvin ja missä on parannettavaa?

Analytiikan syväanalyysi luo läpivalaisee ja luo ymmärrystä, että mistä kanavista kävijät sivustolle tulevat, pääsevätkö he haluttuun konversioon, ovatko jotkin tärkeät sivut täysin hylättyinä ja niin edelleen. Analyysi tuottaa tietoa myös siitä, että miksi näin ei tapahdu.

A/B-testaus

Testataan erilaisia sivuversioita todellisten käyttäjien kanssa nähdäkseen, mikä toimii parhaiten. A/B-testauksessa on tärkeää hyödyntää designerin osaamista. Testattavia muutoksia tulee olla yksi kerrallaan.

B2B-kontekstissa, jos sivuston kävijämäärät ovat alhaisia, A/B-testauksen tulee olla enemmän laadullista, eli testataan eri versioita esimerkiksi käyttäjätutkimuksen muodossa. Myös tähän useimmiten designerilta löytyy näkemystä ja tekemisen mallia.

Saavutettavuuden parantaminen 

Kun sivusto on jo julkaistu, saattaa ilmetä saavutettavuusongelmia, joita ei alun perin havaittu. Viimeistään sivustolla ajan saatossa tehdyt sisältömuutokset sekä teknologian päivittyminen luovat perusteita saavutettavuuden arvioinnille.

Tekninen optimointi 

Latautuuko sivusto nopeasti ja reagoiko se heti käyttäjän toimintaan? Pysyykö sen asettelu vakaana latautumisen aikana, jotta vältytään ärsyttäviltä virheklikkauksilta, linkkien siirtyessä yhtäkkiä sivulla?

Entä kuinka paljon sivustolle kertyy rikkinäisiä linkkejä, kun sisältöjä muokataan ja vanhoja sivuja arkistoidaan? Ovatko hakukoneiden kannalta tärkeimpien sivujen metatiedot kunnossa?

Nämä ovat sivuston käytettävyyden kannalta kriittisen tärkeitä kysymyksiä, joihin on hyvä olla jokin säännöllisen seurannan ja korjaamisen malli. Sivustolle voidaan tehdä myös aika ajoin kattavampi tekninen auditointi.

Sisällön päivitys

Sisältöä voidaan tuottaa perustuen siihen, mitä on opittu sivuston julkaisun jälkeen. Mutta aivan yhtä lailla sisällölle voi olla jo priorisoitu aihelistaus, esimerkisi sivustoprojektin aikana tehdyn avainsanatutkimuksen pohjalta. 

Uusien tarpeiden myötä voi tulla tarvetta myös uusille sisältölohkoille ja toiminnallisuuksille. Sisällön rakenne muuttuu harvemmin jatkokehityksen aikana, mutta esimerkiksi jotain navigaation optimointia voidaan tehdä. 

Sisällön kehittämisessä mennään asiakashankinta edellä, eikä se ole ensisijaisesti UX-kysymys, mutta uudet sisältö ja sivu-tyypit vaativat yleensä myös designia.

Vinkkejä markkinointipäättäjälle yhteistyöstä sivustotoimittajan kanssa

Kommunikointi

Varmista, että yhteydenpito toimittajan kanssa on avointa ja säännöllistä. Millä alustalla tai kanavalla viestitään: sähköposti, Slack vai kenties Trellon tai Basecampin kaltainen alusta, jossa asiat ovat yhteisesti luettavissa, myös myöhemmin, ehkäpä jopa kuukausien päästä.

Tiedätkö missä asioissa lähestyä ketäkin toimittajan puolelta? Sivuston bugittaminen on teknisen tuen asiaa, mutta isommat jatkokehityksen muutokset on hyvä käydä läpi esimerkiksi asiakasvastaavan kanssa. 

Priorisointi & budjetointi 

Keskustele toimittajan kanssa siitä, mitkä jatkokehitystoimenpiteet ovat kiireellisimpiä ja tuottavat eniten arvoa. Jatkokehitys vaatii lisärahoitusta, joten ole avoin budjettihaasteista ja keskustele niistä toimittajan kanssa.

Työn määrä ja budjetit ovat todella tapauskohtaista, on vaikea antaa yleisiä euromääriä, haarukka on sadoista euroista tuhansiin. Parhaat painotukset ja mittaluokka löytyy yhteisen priorisoinnin kautta.

Näin saada selkoa siitä, että mitä pitää tapahtua nopeammalla aikataululla. Tämän pohjalta  sivustotoimittaja voi tarjoata pari vaihtoehtoa, jotka ovat budjetillisesti eri haarukoissa ja asiakas voi tehdä valintaa tämän pohjalta. 

Laadukkaan kumppanitoimiston intressi ei ole lypsää rahaa asiakkaalta jokaisen työn osalta, vaan halutaan hyödyntää jo tehtyjä ratkaisuja, ja verrataan satsauksia saavutettaviin hyötyihin. Esimerkiksi, ei vedetäkään koko päänavigaatiota uusiksi, vaan päivitetään vain sen visuaalinen tyyli.

Koulutus ja ohjeiden dokumentointi

Varmista, että tiimisi osaa käyttää sivustoa ja ymmärtää sen uudet ominaisuudet. Varmista, että kaikki muutokset ja päivitykset dokumentoidaan asianmukaisesti.

Mitä enemmän jatkokehitystä tehdään yhteisesti sovitun pohjalta, sitä vähemmän käytettävyys, käyttökokemus ja brändin yhdenmukaisuus hajoaa.

Kuva: Dall-E