Blogi

Markkinointi kerää tietoa yrityksen kasvuun

Kimmo Louhelainen, 0414382887

Tämän tekstin innoittajana toimi Leadoo Marketing Technologies:n kanssa pidetty webinaari. Vieraanamme webinaarissa oli CMO Santtu Kottila ja aiheena oli Markkinoinnin rooli yrityksen kasvun eri vaiheissa. Webinaaritallenteen voit ladata artikkelin lopusta.

Miten yrityksen maturiteetti määrittää markkinoinnin tekemistä käytännössä? Tätä tarkastellaksemme otetaan tueksi tuttu markkinoinnin määritelmä:

Markkinointi on markkinan tutkimista, asiakkaiden (usein piilevien) tarpeiden tunnistamista ja näihin tarpeisiin vastaavien ratkaisujen toimittamista.

Philip Kotler

Yrityksen/tuotteen/palvelun alkuvaiheessa muuttuvat ja kirkastuvat ne tarpeet, joiden ratkaisemiselle liiketoiminta rakentuu. Tässä vaiheessa markkinoinnin roolina on ennen kaikkea luoda tarjoomaa, joka on maksaville asiakkaille kiinnostava.

Myöhemmin (toivottavasti) yritys tulee vaiheeseen, jossa vähintään osa tarjoomasta on saavuttanut tilan, jossa tiedetään:

Tässä vaiheessa markkinoinnilla on hyvin erilainen rooli. Tarkoituksena on mahdollistaa ennakoitavaa asiakashankintaa, jota varten rakennetaan mittaristot, prosessit yms., joiden avulla tekemistä optimoidaan.

Myyntiä tehdään nyt. Markkinointi varmistaa tuloksenteon keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Santtu Kottila, CMO, Leadoo Marketing Technologies

Yrityksen alkuvaiheessa markkinointi on aktiivisesti tekemisissä asiakkaan kanssa – muuten yritys kuolee. Optimointivaiheessa olevat yritykset puolestaan jäävät herkästi toisen käden tiedon varaan, sillä optimointi ei välttämättä vaadi jatkuvaa kanssakäymistä ostajan kanssa. Tällöin on mahdollista, että markkinoinnilla jää huomaamatta muutoksia ostokäyttäytymisessä. Kuulostaa kohtalokkaalta.

Markkinointitiimeillä on valtavasti kilpailuetua luotavana, jos tiimi pyrkii kaikin keinoin ymmärtämään asiakkaitaan paremmin. Tässä muutama esimerkki alihyödynnetyistä metodeista: