Blogi

Näin pääset MEOMille töihin

Suhtaudumme rekrytointiin suurella sydämellä, koska jokaisen työntekijän panos on meille äärettömän tärkeä. MEOMin rekrytointiprosessi on moniosainen, jotta löydämme tiimiimme parhaiten sopivat ihmiset, joiden kanssa voimme hyvin ja viemme MEOMia eteenpäin. 

Tässä kirjoituksessa avaamme sitä, että millaisin keinoin arvioimme hakijoita. Keskitymme pitkin rekrytointiprosessia eri osa-alueisiin, jotta opimme hakijasta mahdollisimman paljon ja monipuolisesti. Näitä osa-alueita ovat osaaminen, arvot ja kulttuuri.

Millaisia töitä MEOMilla tehdään

Meillä MEOMilla on töissä niin kehittäjiä, designereita kuin markkinoinnin ammattilaisia. Tällä porukalla tehdään hommia verkkopalveluiden ja digitaalisen tuotekehityksen parissa. Vuosien kuluessa olemme huomanneet palvelevamme yhä selkeämmin kahta hyvin erilaista asiakasryhmää ja tästä johtuen työskentelemme kahdessa eri tiimissä, jotka ovat MEOM Web Studio ja MEOM Venture Studio. 

MEOM Web Studion puolella asiakkaitamme ovat yritykset, jotka ovat uudistamassa verkkopalvelujaan ja Venture Studion puolella näitä ovat tuotekehityksen kanssa apua tarvitsevia startupit.

Ihmisiä tietokoneen äärellä

Osaaminen

Rekrytointiprosessin alkuvaiheessa olemme hyvin kiinnostuneita ymmärtämään osaamisesi tasoa ja näkemään esimerkkejä aiemmin tekemistäsi töistä. Tästä syystä toivomme sinun esittelevän meille työnäytteitä jo työhakemusta jättäessä. Kuulemme myös mielellämme, että miksi juuri nämä työnäytteet valikoituivat hakemukseen mukaan.

Ymmärrämme myös sen, että työuraansa aloittelevalla ei välttämättä ole työnäytteitä esiteltäväksi. Näissä tapauksissa omaa osaamista voi esitellä harrastuneisuuden ja omien projektien kautta. Joissakin junnuimmissa rekryissä olemme teettäneet hakijoilla myös kooditestin, jolla voimme arvioida osaamisen tasoa.

Uskomme, että teot ilmentävät ammattitaitoa parhaiten. Siksi haluamme myös jutella ihmisten kanssa, joiden kanssa olet tehnyt töitä. Suosittelijoilta saadun kannatuksen myötä jatkamme sinuun tutustumista ja osaamisesi määrittelyä, jotta saamme sinusta tarkemman kuvan ammattilaisena. 

Tuemme vahvasti MEOMilaisten oppimista ja pyrimme jo haastatteluissa kartoittamaan, että millaisia asioita sinä haluaisit oppia tai kehittää työssä. Näin saamme paremman kuvan siitä kuinka me MEOMilla voisimme olla tukemassa sinua ammatillisessa kasvussa.

Mies kurkistaa lasin takaa

Arvot ja kulttuuri

Kasvavassa yrityksessä mukana oleminen vaatii osaamisen lisäksi myös oikeanlaista asennetta. Koemme erilaisista taustoista tulevat ihmiset rikkautena ja tästä johtuen uusia MEOMilaisia rekrytoidessa emme keskity pelkästään ammatilliseen osaamiseen, vaan haluamme tutustua sinuun ihmisenä, ymmärtää taustaasi sekä arvojasi paremmin. Samalla pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti omasta tekemisestämme, jotta myös sinä opit meistä.

Koemme elävämme vahvasti arvojemme mukaisesti ja ne ovatkin MEOMin kulttuurin ytimessä. Meillä arvot eivät ole vain sanoja jaetussa Google Docs -dokumentissa, vaan ne todellakin näkyvät MEOMilaisten arjessa ja siitä syystä myös rekrytointiprosessissa – niitä on peilattu kysymyksiin, joita esitämme työnhakijoille. Asioita joita haluamme tietää sinusta ovat esimerkiksi:

Rekrytointiprosessin loppupäässä sinulla on myös mahdollisuus päästä tutustumaan tuleviin työkavereihisi – ja samalla he pääsevät tutustumaan sinuun. Tässä vaiheessa ollaan jo hyvin lähellä palkkaamista – jes! Tämä auttaa molempia osapuolia punnitsemaan onko MEOMin kulttuuri ja työporukka sellainen, johon juuri sinä sopisit. Mikäli palaset loksahtavat kohdalleen puolin ja toisin, laitetaan nimet paperiin ja aloitetaan työt!