Blogi

Verkkosivujen suunnittelu

Saavutettavuus B2B-verkkosivustolla

Petja Savoila, markkinointi MEOM

Saavutettavuus B2B-verkkosivustolla. Henkilö yrittää selata verkkosivustoa läppärillä, kirkkaassa auringonvalossa, kissa sylissä.

Mitä on saavutettavuus ja miksi sillä on väliä

Saavutettavuuden tavoite on, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkosivuja ja mobiilisovelluksia mahdollisimman helposti.

Saavutettavuutta toteutetaan

Saavutettavuus on jotain, mistä jokainen internetin käyttäjä hyötyy. Se ei ole siis vain pienten käyttäjäryhmien asia, vaan helppoa käytettävyyttä kaikissa olosuhteissa.

Totta kai saavutettavuus on erityisen tärkeää käyttäjille, jotka ovat näkörajoitteisia ja nojaavat verkkosivustojen tai sovellusten käytössä ruudunlukijoihin, mutta on myös monia muun kaltaisia rajoitteita, esimerkiksi lukihäiriötä tai hiiren käyttöön liittyvää käsivammaa.

On myös tilannesidonnaisia rajoitteita, kuten ikänäköä, tai kirkkaan päivänvalon himmentämää mobiiliruutua.

Yleisen arvion mukaan 20-30 % ihmisistä tarvitsee saavutettavuutta jollain tavalla, mutta voidaan myös sanoa, että jokainen meistä kaipaa sitä jossain vaiheessa.

Miten saavutettavuus vahvistaa yrityksen brändiä ja tukee asiakashankintaa

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. 

Näille vaatimuksille on olemassa eurooppalainen standardi, joka nojaa WCAG-ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines). Se jaottelee verkkosivustot hyvään A-tasoon, jota suurin osa ammattimaisesti toteutetuista sivustoista lähtökohtaisesti noudattaa, sekä tiukempaa saavutettavuutta edellyttäviin AA- ja AAA-tasoihin. 

Jos et edusta julkista sektoria tai sen kanssa työskentelevää yritystä, saatat kysyä tässä kohtaa, että miksi saavutettavuudella olisi minun yritykselleni nyt sitten väliä?

Kysymyksen voisi kääntää niin päin, että miksi et haluaisi esittää palvelutarjontaasi mahdollisimman selkeällä sisällöllä ja mahdollisimman helppokäyttöisellä verkkosivustolla?

Ne verkon käyttäjät, joilla ei ole mitään rajoitteita, hyötyvät ymmärrettävyydestä, käytettävyydestä, teknisestä toimivuudesta aivan yhtä lailla saavutettavuutta enemmän tarvitsevien rinnalla.

Saavutettavuus kulkee käsi kädessä erinomaisen käyttökokemuksen kanssa.

Asiaa voi lähestyä myös yrityksen arvojen ja sitä kautta brändin vinkkelistä. Saavutettavuus on ESG-vastuullisuusajattelun (Environmental, Social, Governance) ytimessä. Panostamalla saavutettavuuteen, teet paitsi tuote- ja palveluvalikoimasi selaamisesta vaivatonta, osoitat myös inklusiivisuutta, yhteiskuntavastuuta ja empatiaa.

Voit ajatella asiaa myös pragmaattisemmin rahan kautta: onko sinulla varaa sivuuttaa ostajat, joilla on lukihäiriö tai aistirajoite? Vai olisiko viisaampaa ja arvojesi mukaista liiketoimintaa palvella yrityksesi verkkosivustolla aivan kaikkia, kaikissa tilanteissa? 

Miten saavutettavia verkkosivustoja tehdään ja ylläpidetään

Tekniikka ja lähdekoodi

Saavutettavuuden toteutuminen verkkosivustolla ei ole vain design-asia, vaan ehkäpä hieman yllättäen, myös julkaisualustallakin voi olla vaikutusta.

WordPress on Suomen yleisin verkkosivustojen julkaisualusta ja heillä on jopa ihan oma saavutettavuustiimikin. Tänä päivänä WordPressin ydinlohkot ovat saavutettavuuden osalta hyvällä tasolla.

Samaa ei välttämättä voi sanoa pienemmistä toimijoista ja esimerkiksi vähemmän teknistä kontrollia tarjoavista no code -julkaisualustoista, kuten Wix tai Squarespace. Saavutettavuus on toki kautta linjan parantunut verkossa, alustasta riippumatta, mutta mitä vähemmän käsin muokkaamisen mahdollisuuksia julkaisualusta tarjoaa, sitä hankalampi myös ennakoimattomia saavutettavuusongelmia on ratkaista.

Tämän pohjalta voisikin antaa suosituksen organisaatiolle, joille saavutettavuus on erityisen tärkeää: valitse verkkosivuston julkaisualustaksi toimivaksi testattu CMS, jota myös sivuston toteuttava toimisto voi helposti muokata. Turvallisia valintoja tässä suhteessa ovat esimerkiksi WordPress ja HubSpot CMS.

Miten julkaisualusta sitten käytännössä vaikuttaa saavutettavuuteen? Kysymys tiivistyy sivuston lähdekoodiin ja sen muokattavuuteen. Verkkosivuston HTML-merkkaus sisältää paitsi tyylien osalta sen, kuinka helppolukuisilta ja -käyttöisiltä asiat ruudulla näyttävät, myös ohjeet ruudunlukijoille.

HTML antaa semanttisen merkityksen sivun elementeille, kertoen esimerkiksi mikä painike tai checkbox on. Jos tämä merkkaus on pielessä, ovat kaikki lähdekoodin tulkintayrityksen tuhoon tuomittuja.

Saavutettavuuden suunnittelu

Ihanteellisesti saavutettavuus tiedostetaan läpi sivuston tilaavan organisaation sekä sen toteuttavan tiimin. Saavutettavuus ei ole vain tekniikan velvollisuus toteuttaa, vaan se lähtee johtamisesta, ottaen mukaan niin myynnin, designin kuin markkinoinninkin.

Saavutettavuuteen kuuluvat visuaalisuus, viestintä, käyttäjäpolut, käytettävyys ja niin edelleen, mutta se ei rajoitu vain näihin. Riittävän resursoinnin lisäksi kaikkien on myös sitouduttava tekemään asioita yhteisellä tavalla.

Oikein toteutettuna saavutettavuutta ryhdytään rakentamaan jo sivuston suunnitteluvaiheessa. Tekniikka on mukana sivuelementtien ja lohkojen suunnittelussa. Näin ei toteutusvaiheessa ajeta miinaan, joka pakottaa palaamaan takaisin aiempiin työvaiheisiin, kasvattaen kustannuksia ja venyttäen aikataulua.

Saavutettavuus on huomioitava myös koko sivuston elinkaaren ajan. Ei riitä, että kaikki on kunnossa julkaisussa ja vielä viikko sen jälkeen, vaan myös sivuston päivittämisen tulee tapahtua yhteisesti sovittua linjaa noudattaen, uusista toiminnallisuuksista uusiin sisältöihin kaikissa eri formaateissa.

Myös tiimi voi vaihtua niin asiakkaan kuin sivustotoimittajankin päädyssä. Laadun ja käytettävyyden varmistamiseksi onkin hyvä tehdä parin vuoden välein saavutettavuus-audit, vähintään verkkosivuston pääsivuille.