Blogi

Verkkosivut

Web Vitals metriikoiden vaikutukset verkkosivuihin

Web Vitals -metriikat tulevat Googlen mukaan vaikuttamaan verkkosivuston sijoituksiin hakukonetuloksissa, kun uusin päivitys tapahtuu vähitellen kesä-elokuun 2021 välillä. Kokosimme yhteen tietoa Web Vitalsien vaikutuksesta sivuston suoriutumiseen, jotta voit varautua muutoksiin ennen kuin linsseistäsi heijastuvat pelkät kilpailijoiden perävalot.

Mitä Web Vitals tarkoittaa?

Web Vitals viittaa Googlen kehittämiin metriikoihin, joilla mitataan verkkosivujen suorituskykyä, laatua ja niiden kävijöilleen tarjoamaa käyttökokemusta. Maailma on ollut jo pitkään pullollaan erilaisia suorituskyvyn mittareita ja Web Vitalsin tarkoitus on yksinkertaistaa tätä pelikenttää tarjoamalla sivustojen omistajille ne metriikat, joilla on oikeasti väliä.

Ydinmetriikat koostuvat seuraavista kolmesta osa-alueesta:

  1. Suurimman sisällön renderöinti, LCP (Largest Contentful Paint) – mittaa sivuston latausnopeutta. Hyvän käyttökokemuksen takaamiseksi LCP:n tulisi olla alle 2,5 sekuntia siitä kun sivu alkaa latautumaan.
  2. Ensimmäisen syötteen viive, FID (First Input Delay) – mittaa sivuston interaktiivisuutta. Tavoiteltava ensimmäisen syötteen viive tulisi olla alle 100 millisekuntia.
  3. Kumulatiivinen asettelun muutos, CLS (Cumulative Layout Shift) – mittaa sivuston visuaalista vakautta. CLS arvon tulee olla alle 0,1 hyvän käyttökokemuksen tarjoamiseksi.
Lähde: web.dev

Mitä merkitystä Web Vitals-metriikoilla on?

Web Vitalsin voidaan sanoa mittaavan verkkosivuston terveydentilaa. Mikäli sivusto ei läpäise Web Vitals -testiä, voidaan olettaa, että sivuston suorituskyvyssä ja sen tarjoamassa käyttökokemuksessa on parannettavaa. Näillä molemmilla on suora vaikutus sivuston menestykseen ja siten verkosta saataviin euroihin.

Google on ilmoittanut, että Web Vitals -metriikat tulevat vaikuttamaan sivuston hakukonenäkyvyyteen. Jos näillä osa-alueilla on huomattavia puutteita, tulee se näkymään myös sivuston sijoituksissa Googlen hakutuloksissa.

Google on kertonut päivityksen tulevan voimaan hiljalleen kesä-elokuun välillä. Hakutuloksissa algoritmin muutoksen vaikutuksen alkavat näkyä todennäköisesti syksyllä. Se, miten merkittävä vaikutus Web Vitals-metriikoilla lopulta hakusijoituksiin jää lopulta nähtäväksi, kun Web Vitalsien merkityksestä käytännössä opitaan lisää.

Nyt on kuitenkin hyvä tilaisuus vielä reagoida päivitykseen, jotta varmistat jatkossakin hyvät sijoitukset hakutuloksissa ja vältät kilpailijoiden jalkoihin jäämisen.

Miten mitata Web Vitals-metriikoita?

Google on päivittänyt olemassa olevia sivustoanalyysityökalujaan sisältämään Web Vitalsin ydinmetriikoita. Näihin työkaluihin kuuluvat muun muassa PageSpeed InsightLighthouse sekä Googlen Search Console.

Web Vitals-metriikoiden mittausta suoritetaan sekä kentällä tehtävänä mittauksena että laboratoriomittauksena. Mittaamisen tapa riippuu käytettävästä työkalusta ja saatavat arvot riippuvat siitä onko ne koostettu simuloidusti (laboratoriomittaus) vai aidoista kävijöiden istunnoista (kenttämittaus). Näistä kahdesta tavasta kenttämittaus antaa meille totuudenmukaisemman kuvan siitä, millaisen käyttökokemuksen se kävijöille tarjoaa ja siksi sitä on hyvä seurata ensisijaisesti.

Mittaamisessa on olennaista huomioida, että tulokset vaihtelevat mobiilissa ja tietokoneella. Googlen indeksoidessa sivustoja mobiili edellä, ei mobiilitoimivuutta kannata sivuuttaa, vaikka enemmistö sivustokävijöistä käyttäisikin tietokonetta.

Tässä julkaisemamme soihtu.fi sivuston Web Vitals -testin tulos.

Algoritmimuutoksissa käyttäjä on edelleen etusijalla

Vaikka Web Vitals -metriikoihin reagointi vaikuttaa tekniseltä ja hakukoneita varten tehtäviltä toimenpiteiltä, on edelleen syytä muistaa hakukonenäkyyvyyden ja käyttäjäkokemuksen perusperiaatteet.

Käyttäjän kokemus sivustostasi vaikuttaa olennaisesti siihen, miten sivusto suoriutuu sekä hakukoneissa että käyttäjän mielikuvissa brändistäsi. Ethän halua potentiaalisten liidiesi poistuvan sivustoltasi esimerkiksi pitkien latausaikojen takia?

Hälyttäviin Web Vitals -metriikoiden tuloksiin on siis järkevää reagoida, taataksesi sivustosi käyttäjille miellyttävän kokemuksen sivustosi käytöstä – eli kanssasi asioimisesta. Niin ikään hakukoneoptimoinnissa ajatellaan edelleen käyttäjää ja hänen tarpeitaan; tärkeintä on, että sivu vastaa hakijan odotuksia ja tarjoaa relevanttia tietoa hakuun nähden.


Haluatko pysyä ajan hermolla?

Tilaa uutiskirjeemme, jossa on tarjolla parhaimmat artikkelit silmäiltävässä muodossa. Älä jää tärkeimmästä tiedosta paitsi.