Konversio-optimointi

Enemmän liidejä, latauksia, yhteydenottoja ja kauppaa!

Konversio-optimointi tähtää nimensä mukaisesti verkkopalvelusi konversioiden määrän kasvattamiseen, suunnitelmallisesti ja analytiikkaan perustuen.

Verkkopalvelun paras hyöty syntyy optimoimalla

Vaikka sivustosi olisi julkaisuhetkellä täydellisesti napakymppiin osunut arvaus asiakkaidesi tarpeista, ajat muuttuvat, asiakkaidesi tarpeet muuttuvat ja myös yrityksesi muuttuu.

Verkkopalvelun muokkausta kohti asiakkaiden yhä parempaa aktivointia, eli konversioita, kutsutaan konversio-optimoinniksi. Optimointia voidaan tehdä myös muualla kuin sivustolla, esimerkiksi liikenteen hankinnan vauhdittamiseksi mainonnassa, liidien hoivaamisessa uutiskirje-automaatioissa ja niin edelleen.

Summittaisesti sivustolla tehtävien muutosten sijaan konversio-optimointia tehdään aina tavoitteellisesti ja analytiikkaan perustuen.

A/B-testaus verkkosivustolla

Tunnistamme analytiikan avulla konversioita puristavat pullonkaulat ja luomme testattavan version tämän pohjalta. Muutoksen kohteena voivat olla esimerkiksi sivuston copyt, visuaaliset elementit tai käyttäjäpolku, mutta oleellista on testata yhtä muutosta kerrallaan, jotta tiedetään mikä konversioon vaikuttaa.

Viestien A/B-testaus kanavissa

Testaamme 2-6 erilaista viestikärkeä some- ja hakukone-mainonnan avulla ja katsomme mitkä väittämät tehoavat kohdeyleisöihin parhaiten. Viestikärkien menestyksen pohjalta voidaan tehdä copy-muutoksia sivustolla ja myynnin materiaaleissa. Kiinnostavien aiheiden ympärille voi luoda myös uutiskirje- tai blogisisältöä.

girl sitting with mail

Uutiskirjeen optimointi

Jos uutiskirje tai muu sähköpostitse tapahtuva viestintä on myynnin kannalta keskeinen kanava, on tärkeää ratkaista miksi automatiikka ei konvertoi. Onko postituslistan laatu heikko ja miten kerätään relevantti lista? Ovatko otsikot kiinnostavia ja minne Call to Actionit ohjaavat? Millainen formaatti toimii: taitettu html-pohja vai plain text? Pitääkö ajastukseen tai lähetysfrekvenssiin puuttua?

Liidimagneetin optimointi

On luotu ladattava opas, sivustolla täytettävä testi tai muu liidimagneetti, mutta konversioita ei tule. Onko käyttäjäputki kunnossa tai annetaanko tavara vastikkeetta? Entä automaatiot magneetin ympärillä, miten opas ladataan, minne testin tulokset lähetetään, ovatko sisällöt kunnossa? Vai onko ongelma itse oppaan tai testin sisällössä: sisältö on huonoa tai ei herätä luottamusta?

Tarvittavia digitaalisia työkaluja

Konversio-optimoinnissa analytiikkatyökaluilla ja markkinoinnin automaatiosoftalla on keskeinen rooli. Tarvitsemme analytikkaa sekä lähtötilanteen kartoittamisessa kuin myös tulosten seurannassa ja validoinnissa, sekä raportoinnissa. Monet optimoinnin toimenpiteistä tehdään jollakin automaatio-alustalla.

Jos sinulla on käytössäsi muita kuin ohessa listattuja markkinointi- tai analytiikkatyökaluja, löydämme projektin alkukartoituksen yhteydessä varmasti hyvän työnjaon myös työkalujen hyödyntämisessä.

Me teemme optimointia tällä hetkellä seuraavilla työkaluilla:

  • Google Analytics, mukaan lukien Data Studio, Optimize, ja Tag Manager
  • Hotjar, laadulliseen käyttäytymisen analysointiin
  • Mailchimp liidin hoivaukseen ja remarketingiin
  • HubSpot automaatioihin, analytiikkaan ja kampanjoihin
  • Moz, GeoRanker ja Google Search Console hakukoneoptimoinnin toimenpiteisiin

Laskurin muokkauksella 10-kertaiseen konversioon

Lue blogistamme esimerkki käyttäjäputken konversio-optimoinnista.

Tutustu myös erityisesti sivuston optimointia ja jatkokehitystä käsittelevään blogitekstiimme.


Miten optimointi etenee

Konversio-optimointia voidaan tehdä kertaluonteisesti, tai jatkuvana kehityksenä, mutta eteneminen tapahtuu aina sprinteissä.

Aloitustyöpaja

Kartoitat yhdessä markkinoinnin asiantuntijamme kanssa optimoinnin tarpeen 3-6 tunnin mittaisessa työpajassa.  Työpajaa on pohjustettu verkon yli jaetuilla ennakkokysymyksillä.

Analytiikka ja automatiikka

Viimeistään työpajassa sovimme siitä, miten jaat analytiikan käyttöömme. Kartoitamme myös käytössäsi olevien automatiikan ja miten käytännön työ järjestetään digitaalisten työkalujen ja alustojen osalta.

Toimenpiteet

Kun tavoitteet ja analytiikka on kartoitettu, ja työnjaosta sovittu, pääsemme toteuttamaan konversion kasvuun tähtääviä muutoksia. Testien pystytys tehdään muutamassa päivässä, mutta riippuen kohdeyleisön koosta, riittävien tulosten keräämisessä voi mennä useita viikkoja.

Raportointi ja yhteenveto

Raportoimme työn etenemisestä kirjallisesti ja kun aika on kypsä, koostamme loppuraportin, joka käydään yhteisesti läpi. Tämän jälkeen päätetään mahdollisista iteraatioista tai uusista optimoinnin toimenpiteistä.


Määritetään yhdessä tavoitteet ja kartoitetaan vaihtoehdot

Testausta ja optimointia pitäisi tehdä koko ajan. Ota yhteyttä ja kartoitetaan tarpeeseesi sopiva ratkaisu, jolla pääset liikkeelle nopeasti ja helposti.

Kysy lisää kimmo@meom.fi / 0414382887