Web Vitals metriikoiden vaikutukset verkkosivuihin

30.6.2020

Kirjoittaja

Markkinointivelho

Web Vitals – Googlen uusien metriikoiden vaikutukset verkkosivuihin

Mitä Web Vitals tarkoittaa?

Web Vitals viittaa Googlen kehittämiin metriikoihin, joilla mitataan verkkosivujen suorituskykyä, laatua ja niiden kävijöilleen tarjoamaa käyttökokemusta. Maailma on ollut jo pitkään pullollaan erilaisia suorituskyvyn mittareita ja Web Vitalsin tarkoitus on yksinkertaistaa tätä pelikenttää tarjoamalla sivustojen omistajille ne metriikat, joilla on oikeasti väliä.

Ydinmetriikat koostuvat seuraavista kolmesta osa-alueesta:

  1. Suurimman sisällön renderöinti, LCP (Largest Contentful Paint) – mittaa sivuston latausnopeutta. Hyvän käyttökokemuksen takaamiseksi LCP:n tulisi olla alle 2,5 sekuntia siitä kun sivu alkaa latautumaan.
  2. Ensimmäisen syötteen viive, FID (First Input Delay) – mittaa sivuston interaktiivisuutta. Tavoiteltava ensimmäisen syötteen viive tulisi olla alle 100 millisekuntia.
  3. Kumulatiivinen asettelun muutos, CLS (Cumulative Layout Shift) – mittaa sivuston visuaalista vakautta. CLS arvon tulee olla alle 0,1 hyvän käyttökokemuksen tarjoamiseksi.
Lähde: web.dev

Mitä väliä Web Vitals-metriikoilla on?

Web Vitalsin voidaan sanoa mittaavan verkkosivuston terveydentilaa. Mikäli sivusto ei läpäise Web Vitals -testiä, voidaan olettaa, että sivuston suorituskyvyssä ja sen tarjoamassa käyttökokemuksessa on parannettavaa. Näillä molemmilla on suora vaikutus sivuston menestykseen ja siten verkosta saataviin euroihin.

Tämän lisäksi Google on ilmoittanut, että Web Vitals-metriikat tulevat vaikuttamaan sivuston hakukonenäkyvyyteen. Jos näillä osa-alueilla on huomattavia puutteita, tulee se näkymään myös sivuston sijoituksissa Googlen hakutuloksissa. Muutos hakualgoritmiin tulee vasta vuonna 2021 ja Google on sanonut tekevänsä tästä vielä erillisen ilmoituksen vähintää kuusi kuukautta aiemmin, jotta sivustojen omistajilla on riittävästi reagointiaikaa. Se miten merkittävä vaikutus Web Vitals-metriikoilla on hakusijoituksiin jää nähtäväksi.

Miten mitata Web Vitals-metriikoita?

Google on päivittänyt olemassa olevia sivustoanalyysityökalujaan sisältämään Web Vitalsin ydinmetriikoita. Näihin työkaluihin kuuluvat muun muassa PageSpeed InsightLighthouse sekä Googlen Search Console.

Web Vitals-metriikoiden mittausta suoritetaan sekä kentällä tehtävänä mittauksena että laboratoriomittauksena. Mittaamisen tapa riippuu käytettävästä työkalusta ja saatavat arvot riippuvat siitä onko ne koostettu simuloidusti (laboratoriomittaus) vai aidoista kävijöiden istunnoista (kenttämittaus). Näistä kahdesta tavasta kenttämittaus antaa meille totuudenmukaisemman kuvan siitä, millaisen käyttökokemuksen se kävijöille tarjoaa ja siksi sitä on hyvä seurata ensisijaisesti.

Mittaamisessa on olennaista huomioida, että tulokset vaihtelevat mobiilissa ja tietokoneella. Googlen indeksoidessa sivustoja mobiili edellä, ei mobiilitoimivuutta kannata sivuuttaa, vaikka enemmistö sivustokävijöistä käyttäisikin tietokonetta.

Tässä hiljattain julkaisemamme soihtu.fi sivuston Web Vitals -testin tulos.