Finnlamelli

Laadukas brändi herätettiin henkiin uuden WordPress-sivuston visuaalisella ilmeellä ja sisällöillä. Uusi sivusto palvelee tehokkaasti loppukäyttäjää ja markkinointitiimiä.

www.finnlamelli.fi

Suomen muuttovalmiiden hirsitalojen markkinajohtaja, Finnlamelli, on sekoitus suomalaisen hirsitalorakentamisen pitkää perinnettä sekä modernin rakentajan toivomuksia ekologisuudesta ja huolettomuudesta. 

Yhteistyön osat

Toteutuksen tavoitteet

Verkkosivusto toimii sekä tärkeänä myynnin ja markkinoinnin työkaluna että vaikuttavana kosketuspisteenä yhdessä elämän suurimmassa ostopäätöksessä: oman kodin rakentamisessa. 

Suurimpana tavoitteena sivustouudistuksessa oli asiakkaiden huomioiminen paremmin ostoprosessin eri vaiheissa. Siihen tähtäsi paitsi hakukoneoptimoitu ja suorituskykyinen sivusto konversiopisteineen, tärkeimmän toiminnallisuuden, talomallihaun, parantaminen sekä läpi sivuston huomioitu mobiiliystävällisyys. Tavoitteisiin vastattiin myös Finnlamellin viestinnän kirkastetulla tematiikalla stressin poistamisesta ja rakentamisen huolettomuudesta. 

“Elävästä metsästä elämäsi kodiksi” – Finnlamellin olemus vakuuttavaksi brändikokemukseksi

Finnlamellin ainutlaatuisuuden ytimessä on lupaus tarjota muuttovalmiilla hirsikotikonseptillaan asiakkailleen helppoa ja huoletonta rakentamista, lopputuloksena terveellinen koti. 

Geneerisestä markkinasta erottautumisessa avainasemassa on Finnlamellin asiakkaiden ja lliiketoiminnan syvempi ymmärtäminen, joten paneuduimme brändityössä positiointiin, ydinviesteihin, kohderyhmiin sekä visuaalisen identiteetin palasiin. Brändityön aikana kertyneellä ymmärryksellä puettiin Finnlamellin ainutlaatuisuus teemaksi “elävästä metsästä elämäsi kodiksi”. 

Hirsitalorakentamisen muuttovalmius on yksi Finnlamellin suurimpia kilpailuetuja, mitä haluttiin nostaa korostamalla lyhyttä rakennusaikaa ja rakentamisen helpoutta. Teeman takana on myös ajatus siitä, että matka metsästä kodiksi on lyhyt, prosessi on huoleton ja lopputuloksena on ekologinen oma koti.

Elämän tärkeimmän hankinnan teema oli myös tärkeä osa koko sivuston luomaa tunnetta kävijässä. Tematiikka antoi suuntaa sille, miten teksti ja kuvat yhdistyvät luomaan rauhallista tunnelmaa, sekä sivustolla että suunnittelemassamme talokirjassa. Lisäksi Finnlamellille suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyön aikana teeman mukaiset brändikuvat.

Nyt brändimme puhuu johdonmukaisesti kanavasta toiseen. Saimme MEOMin tiimin kanssa kiteytettyä sekä Finnlamellin luonteen että ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin uudeksi ilmeeksi ja selkeiksi viesteiksi. Markkinoinnin kehittämiselle on huikea pohja verkossa!

Elina Kylmäluoma, Digital Success Manager, DEN

Sisältötyötä tehtiin viikottaisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Hakukoneoptimointi oli tärkeässä roolissa, ja hyödynsimme laajasti avainsanatutkimusta ja sivustoanalytiikkaa verkkosivustosisältöjen suunnittelussa ja tuottamisessa.

Toimivan sivustorakenteen keskiössä ovat selauskokemus ja käyttäjäpolut. Kävijäpolkujen suunnittelussa huomioidaan, missä järjestyksessä sisältö esitellään kävijälle eri laskeutumispisteet huomioiden. Finnlamellin sivustouudistuksessa sisältöasiantuntija ja designer tekivät tiivistä yhteistyötä, joten sivustorakenne ja sisällöt konversiopisteineen muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden visuaalisen ilmeen kanssa. 

Fokuksessa käyttäjäkokemuksen ja markkinoinnin kehittäminen

Finnlamellin sivustouudistuksessa huomioitiin uudistetut talomallistot, joiden esittelyyn erilaisille ostajille tarvittiin selkeämpiä käyttäjäpolkuja.

Käyttäjän liikkuessa erilaisten talomallistojen parissa talomallihaku on sivustolla bisneskriittinen. Tärkeimpänä toiminnallisuutena talomallihaku päätettiin uudistaa kokonaan, jotta se olisi helppokäyttöisempi sekä käyttäjälle että joustavampi sivuston ylläpitäjille.

Haun UX-suunnittelussa panostettiin laatuun testattavan prototyypin avulla. Prototyypillä saimme testikäyttäjiltä arvokasta tietoa, jonka perusteella hausta pystyttiin viilaamaan yksityiskohtia myöten käyttäjilleen mahdollisimman intuitiivinen jo julkaistavaan versioon.

Mitä saavutettiin

  • päivitetty Finnlamellin brändin olemusta henkivä visuaalinen identiteetti
  • helppokäyttöinen, joustava, hakukoneoptimoitu ja tärkeimmät konversiopisteet huomioiva WordPress-sivusto myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin
  • visuaalisen ilmeen jalkauttaminen kokonaisuudeksi verkkoon, painettuihin esitteisiin ja muihin brändimateriaaleihin
  • loppuasiakkaan tarpeisiin vastaaminen paremmin verkossa: käyttäjäpolut, sisällöt, navigointi, toiminnallisuudet
  • Finnlamellin ainutlaatuisuusväittämät ja erottautumistekijät kirkastettu pääviesteiksi ja asiakaslähtöisiksi sisällöiksi

MEOMilaiset projektissa