Referenssi

Firstbeat –
Verkkosivuston uudistuksella 4x määrä liidejä

Firstbeat halusi uuden WordPress-sivustonsa välittävän kuvaa johtavasta sykeanalytiikkayrityksestä. Ainutlaatuinen sykevälianalyysi luo ikkunan ihmiskehoon ja parantaa hyvinvointia sekä suorituskykyä.

www.firstbeat.com/en/

Firstbeat on johtava, sydämen sykevälianalyysia tarjoava yritys. Sen asiakkaina on isoja pörssiyhtiöitä, huippu-urheilijoita, personal trainereita ja esimerkiksi iso osa NHL-joukkueista.

Firstbeatin tuotteet ja palvelut tuottavat syvällistä ja helposti hyödynnettävää tietoa stressistä, palautumisesta ja liikunnasta, jonka avulla kilpaurheilijat ja tavalliset ihmiset pystyvät parantamaan hyvinvointiaan ja suorituskykyään. Yritys syntyi Jyväskylän kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa vuonna 2002.

Firstbeatin vanha sivusto, suljetun lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmällä, ei enää palvellut nopeasti kasvavan kansainvälisen yrityksen tarpeita. Sivuston kehitys oli hidasta ja kallista, eikä käytettävyys tukenut markkinointia halutulla tavalla. Oli aika uudistaa sivusto vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeita.

Firstbeat halusi uuden sivuston välittävän kuvaa johtavasta sykeanalytiikkayrityksesta, jonka ainutlaatuinen sykevälianalyysi luo ikkunan ihmiskehoon ja parantaa hyvinvointia sekä suorituskykyä.

WordPress-sivustouudistuksen myötä

”Uusi sivusto on ollut onnistunut ja kannattava projekti. Kokonaisuus on nyt kansainvälisempi ja raikkaampi, kuten toivoimmekin. Mikä tärkeintä, olemme saaneet asiakkailtamme paljon positiivista palautetta uudesta sivustosta.”

Maija Korkalainen, Head of Marketing, Firstbeat Technologies

Sivustolle asetettiin neljä tavoitetta

 1. Hyvä käyttökokemus mahdollisimman monella laitteella
  Rakensimme sivuston responsiiviseksi ja testasimme sivustoa pitkin koko kehityksen ajan mahdollisimman monella laitteella, jotta käyttökokemus olisi hyvä ja sujuvaa.
 2. Wow-kokemus kävijälle ja olla uskottava alan ammattilaisille
  Suunnittelimme sivustolle paljon tilaa laadukkaille kuville. Nostimme mm. tiede-osion omaksi pääkategoriaksi, jotta alan ammattilaiset ja tutkimustiedosta kiinnostuneet pääsevät helposti lukemaan Firstbeatin teoriataustasta lisää.
 3. Yksinkertaistaminen ja käyttäjäpolkujen sujuvoittaminen
  Suunnittelimme aikaisemmalla sivustolla olleet vaikeat käyttäjäpolut yksinkertaisiksi vähentämällä radikaalisti väli- ja alasivujen määrää, ja yhdistämällä sivuja selkeämmäksi kokonaisuuksiksi.
 4. Päätavoitteena palvella kohderyhmiä paremmin kohdistamalla sisältöä ja parantamalla konversiota liideiksi
  Suunnittelimme jokaisen kohderyhmän laskeutumissivun mahdollisimman houkuttelevaksi ja teimme yhteydenoton helpoksi. Tuloksena liidien määrä kasvoi yli nelinkertaiseksi.

”Pystymme nyt tarjoamaan paremmin eri asiakasryhmiämme palvelevaa sisältöä. Tämä näkyy myös kasvaneissa yhteydenotto- ja tarjouspyyntöjen määrässä.”

Maija Korkalainen, Head of Marketing, Firstbeat Technologies

Tiimi

Sivuston kehitykseen osallistui yhteensä 16 ihmistä eri tehtävistä Firstbeatilta ja MEOMilta. Viestintä oli erityisen tärkeässä roolissa onnistumisen kannalta. Pidimme suunnittelun ja kehitystyön aikana viikottaisia tilannekatsauksia, jotta työskentely pysyi sujuvana ja suunta oikeana.

”Vaikka mukana oli monta henkilöä, tiimi toimi hyvin ja projekti pysyi aikataulussa.”

Maija Korkalainen, Head of Marketing, Firstbeat Technologies

Sivuston kohderyhmät

Firstbeatin erilaiset kohderyhmät omine intresseineen muodostivat yhden haasteen sivuston suunnittelulle. Firstbeatilla on kolme pääliiketoiminta-aluetta: hyvinvointi, huippu-urheilu ja lisensoitava teknologia kuluttajatuotteissa. Jokaiseen kohderyhmään kuuluu vielä useampi ryhmä erilaisine mieltymyksineen.

Erottelimme eri kohderyhmät sivustolla selkeästi omiin teemoihin: urheilumaailmassa värimaailma on vahva ja tumma, hyvinvointipuolella vaalitaan vaaleutta ja puhtautta, ja kuluttajapuolella ilmavuutta ja korostetaan laitteita.

Ymmärryksen saanti ja yhteisen linjan löytäminen

Uskomme, että mahtavia tuloksia ei voi saada aikaiseksi ilman, että asiakas on mukana suunnittelemassa ja siksi aloitimme tämänkin, aivan kuin muutkin meidän projektimme, työpajalla.

Työpajassa syvennymme asiakkaan liiketoimintaan, jotta ymmärrämme liiketoiminnalliset haasteet ja tavoitteet. Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa tulevan verkkopalvelun rakenteen, alustavan ulkoasun ja sen prioriteetit. Ja mikä tärkeintä; löydämme yhteisen linjan.

“Yllätyimme hyvin positiivisesti siitä, miten paljon pystyimme selkeyttämään tulevaa verkkopalveluamme. Suosittelen mielelläni MEOMia, he eivät pelkää kyseenalaistaa ja haastaa saadakseen irti parhaan mahdollisen lopputuloksen”

Maija Korkalainen, Head of Marketing, Firstbeat Technologies

Skaalattava sivusto – Modulaarinen sisältö

Firstbeat halusi mahdollisuuden skaalata sivustoa jatkossa joustavasti itsenäisesti. Suunnittelimme sivustolle mukautuvat sisältömoduulit ja väriteemoja, joiden avulla asiakas pystyy muutamalla klikkauksella rakentamaan uusia alasivuja itse ilman, että hänen tarvitsee koskea lähdekoodiin.

Valmiiden sisältömoduulien ja väriteemojen avulla sivuston ulkoasu pysyy yhtenäisenä, vaikka sivustoa päivittäisi henkilö, joka ei ole ollut mukana suunnittelussa ja tunne niiden taustaa tarkemmin.

Lisäksi sisältömoduulien avulla uusi sisältö – tai vanhan sisällön muokkaus – päivittyy automaattisesti jokaiseen paikkaan sivustolla, jossa kyseinen moduuli on esillä.

Esimerkiksi uusi referenssiartikkeli päivittyy automaattisesti niin palvelusivulle kuin asiakastarinat osioon. Tämä säästää valtavasti aikaa ja vähentää manuaalisten virheiden määrää.

“Uudella sivustolla on helppoa ja nopeaa luoda uusia sivuja ja sisältöjä, vaikka ei osaisi koodata lainkaan, ilman että tarvitsee pelätä tuhoavansa jotain. Lisäksi uudet julkaisut päivittyvät automaattisesti sivuston eri osiin.”

Mari Santala, Marketing Assistant, Firstbeat Technologies

Joustava lomakejärjestelmä

Firstbeat tarvitsi hyvin erilaisia yhteydenotto- ja ilmoittautumislomakkeita. Esimerkiksi jälleenmyyjien piti pystyä tilaamaan lomakkeella brändimateriaalia, asiakkaan ilmoittautua webinaariin, tai tilata Hyvinvointianalyysin eri vaiheen osat.

Lomakkeiden piti pystyä käsittelemään normaaleiden yhteystietojen lisäksi tuotetietoja, rahasummia ja valita eri päiviä kalenterista.

Rakensimme joustavan ja älykkään lomakejärjestelmän, jolla asiakas voi tehdä itse uusia lomakkeita ilman, että hänen tarvitsee koskea koodiin.

Vanhan datan siirto ja uudelleenohjaukset

Uutta sivustoa tehdessä, saattaa helposti tuhota vanhojen sivujen hakukoneoptimoinnin kautta tulleet sijoitukset ja hävittää vanhat tiedostot. Olemme tehneet tätä jo sen verran pitkään, että tiedämme miten verkkopalvelu tulee toteuttaa ja julkaista, jotta näin ei käy.

Siirsimme vanhan sivuston datat talteen ja teimme onnistuneesti satoja uudelleenohjauksia, jolloin Firstbeat ei menettänyt hakukonesijoituksia ja arvokasta dataa.

Tietoturvallisuus

WordPress on myös suhteellisen tietoturvallinen, kunhan se pidetään lisäosineen päivitettynä.

Firstbeatilla on käytössä MEOMin WordPress-ylläpito, jolla varmistamme, että julkaisujärjestelmä ja sen lisäosat on jatkuvasti ajantasaiset. Lisäksi monitoroimme sivustoa 24/7 ja reagoimme tarpeen mukaan.

Seuranta ja jatkokehitys

Käytämme sivustolla työkaluja, joilla mittaamme yhdessä asiakkaan kanssa sivuston toimivuutta ja keräämme dataa sivukävijöistä. Kehitämme sivustoa jatkuvasti datan pohjalta.

“Saimme MEOMilta vinkkejä työkaluista, joilla analysoida kävijöiden seurantaa ja sisällön toimivuutta. Pystymme yhä paremmin seuraamaan kohderyhmien liikkeitä sivustolla ja tekemään muutoksia nopeastikin. Yksi tavoitteista oli luoda joustava sivusto, joka muuntautuu myös tuleviin tarpeisiin liiketoimintamme kasvaessa.”

Maija Korkalainen, Head of marketing, Firstbeat Technologies