Referenssi

Howspace – Perustana asiakasymmärrys, huipulla HubSpot

www.howspace.com

Howspace on uusi digitaalinen tuote, jonka takaa löytyy 20 vuoden aikana kerätty kokemus muutoksen fasilitoinnissa ja konsultoinnissa.

Howspacen lanseerauksen kynnyksellä autoimme asiakasta löytämään ainutlaatuisuutensa ytimen ja ymmärtämään omia asiakkaitaan yhä paremmin.

Jalostimme tämän ymmärryksen konkreettisiksi toimenpiteiksi markkinointistrategian sprintissä. Tavoitteena oli luoda käytettävä sivusto, joka erinomaisella designilla esittelee uuden brändi-identiteetin maailmalle, avaa ainutlaatuisen tuotteen hyödyt ja asettuu osaksi markkinoinnin koneistoa. Parhaiten tämä onnistui HubSpotilla.

Toteutuksen tavoitteet


Markkinoinnin strategian avulla ymmärrys muutetaan kasvuksi

Lähdemme aina liikkeelle asiakkaan liiketoiminnan ymmärryksestä. Vasta kun on selvillä, mikä loppuasiakkaita liikuttaa, on aika luoda markkinoinnin strategia.

Tätä suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan asiakkaallemme parhaalla tavalla. Välineiden, kuten verkkosivuston, tai menetelmien, kuten inboundin, ei tule määritellä strategiaa, vaan päinvastoin: ymmärrys ohjaa strategiaa sekä kanavien ja keinojen valintaa.

Howspacen tapauksessa keskeistä oli ymmärtää miten SaaS-markkinoilla toimivan tuotteen ainutlaatuinen arvo saadaan välitettyä loppuasiakkaita puhuttelevalla tavalla.

Howspacen kanssa kysymysten ”miksi”, ”miten” ja ”mitä” jalostaminen oli helppoa, sillä näitä asioita oltiin työstetty jo pitkään talon sisällä. Yrityksen ideologia ja ainutlaatuisuus oli kirkkaana selvillä. Kyse oli enemmän siitä, miten tämä kannattaa viestiä asiakkaille.

The golden circle

Simon Sinekin lanseeraama The Golden Circle lähtee liikkeelle kysymyksestä ”Why?”

  • Mitkä ovat ne juurisyyt, joiden vuoksi asiakas ostaa meiltä?
  • Mitkä asiat tai ideat tekevät meidät ainutlaatuisiksi?

Kun organisaatio ymmärtää olemassaolonsa perustan, alkavat kilpailuetu ja sitä tukeva tarina hahmottua.

Howspacen vahvuus on ”How”-kehällä. Howspace kykenee fasilitoimaan asiakastaan siinä, kuinka tarkoitus viestitään ja miten se näyttäytyy loppuasiakkaille. Tästä syntyy myös tuotteen nimi Howspace.

“MEOM auttoi meitä ymmärtämään liiketoimintaamme uudella tavalla ja tuomaan sen näkyväksi, sekä sisäisesti että kaikessa meidän ulkoisessa tekemisessä.”

Hanna Liimatainen, Communications Manager

Kartoitimme myös markkinoinnin tavoitteita, terävöitimme asiakaspersoonia ja loimme näiden pohjalta käytännön argumentteja, joilla Howspace ratkaisee muutoksen konsultoinnin sekä valmentamisen haasteita.

Howspacen tavoite on kasvaa kansainväliseksi ajatusjohtajaksi ja alan standardiksi. Tämä edellyttää rivakkaa liiketoiminnan kasvua ja siksi uudistuksen tärkeimmäksi mittariksi valittiin liidi-tuotannon kasvattaminen.

Tämän pohjalta parhaimmaksi ratkaisuksi Howspacen inbound-vetoisen markkinoinnin tueksi alkoi vahvistua HubSpot.

“Kaikki se myllerrys, mihin MEOM meitä haastoi ja mihin lähdettiin tosi yhdessä, niin se teki meille tosi hyvää. Se viritti meitä koko ajan ajattelemaan asioita eteenpäin. Me ihan oikeasti mietittiin sitä uutta tarinaa.”

Hanna Liimatainen, Communications Manager

Uusi kansainvälinen brändi-identiteetti

Yrityksen olemassaolon syy ja siitä nouseva ainutlaatuisuus ovat osa sitä tarinaa, jonka pohjalta uuden brändin elementit suunnitellaan. Humap Software oli jo vuosien ajan kehittänyt muutosjohtamisen konsultoinnin ja fasilitoinnin digitaalista työkalua, joka alkoi yhteistyömme käynnistyessä olla kansainvälisen läpimurron kynnyksellä.

Irtioton yksi näkyvimpiä tekijöitä tuli olemaan uusi tuotenimi. Howspace, tila, joka mahdollistaa sen, kuinka muutosta fasilitoidaan, toimi tarinallisena lähtöpisteenä uudelle brändi-ilmeelle.

Uudet brändi-elementit toimivat myös tulevan HubSpot-sivuston visuaalisuuden rakennuspalikoina. Tavoitteena oli päästä eroon HubSpot-ilmeestä ja luoda täysin asiakkaan näköinen sivusto, jossa tuotteen hyödyt tuodaan esille yksinkertaisen tehokkaasti.

Visuaalisuus noudattelee pohjoismaista käsitystä hyvästä designista, jossa tyhjän tilan sekä hallittu värien ja muotojen käyttö on keskeistä.

“Kaikki tapahtui tosi jouhevasti. Sivustoa tehtiin aikamoisella paineella ja tosi haastavaan aikaan keskellä kesää. Me ei päästetty itseämme eikä kumppaniamme helpolla, mutta oli myös jotenkin hyvä fiilis olla siinä suossa yhdessä.” 

Hanna Liimatainen, Communications Manager

200ms

Ero hyvän ja erinomaisen käyttökokemuksen välillä on hiuksenhieno. Käyttäjä arvioi intuitiivisesti ensimmäisen 200 millisekunnin aikana, että pitääkö hän näkemästään vai ei.

“MEOM haastoi meitä siihen, että voimme edelleen ajatella ideologisesti ja tuoda omaa erityisosaamista esiin, mutta voimme samalla paketoida sitä yksinkertaisempaan muotoon meidän asiakkaille. Se oli meille tosi oivallus.” 

Hanna Liimatainen, Communications Manager

Sivuston keskiössä onboarding ja liidien keruu

Markkinoinnin strategian työpajassa tehty työ ohjasi tulevan verkkosivuston rakennetta sekä julkaisualustan valintaa. Liidien keruun ohella verkossa oli tärkeää tuoda esille Howspacen konkreettiset hyödyt asiakkailleen. Howspace tähtää SaaS-bisneksen huipulle ja tällöin tuotteeseen perehdyttäminen, eli onboarding, on kriittisen tärkeässä osassa.

Päätimme rakentaa myös sivuston tämän ajatuksen pohjalta. Halusimme, että sivusto on tuotelähtöinen laskeutumispaikka, joka yhtä aikaa tukee brändiä ja auttaa asiakasta saamaan kaiken tehon irti Howspacestaan.

Onboardingn viestejä muotoiltiin urakalla ja sisältöä tuettiin visuaalisesti. Tärkeimmäksi konversiopisteeksi määritettiin Howspacen kokeilun aloittaminen eli “Start a free trial”. Ideana on, että kylmä liidi saadaan napattua sivustolla nopeasti, ja ohjattua kohti myyntiä.

Mikrointeraktiot

Tähän pystyy vain HubSpot: mitattava lomake painikkeen sisällä!

Tämä idea tuli asiakkaalta. Kiitos! 👍

“Olimme MEOM:n tukemana valmiita tekemään sen päätöksen, että ei helkkari, laitetaan kaikki panos siihen, että saadaan se meidän tuote näkyväksi. Lähdettiin leiskaamaan sellaista etusivua, missä mennään suoraan sen työkalun ainutlaatuisuuteen ja asiakkaiden tarpeisiin.” 

Hanna Liimatainen, Communications Manager

HubSpot on yrityksen yhteinen työkalu kasvun rakentamiseen

Howspacen suurin haaste HubSpotin tehokkaassa hyödyntämisessä tulisi alkuvaiheessa olemaan se, että tuote on täysin uusi. Lähes kaikki sivustolle tuleva liikenne tulisi alkuvaiheessa inbound-markkinoinnin kautta.

Keskeistä on ymmärtää HubSpot-sivusto osana asiakasymmärrystä, markkinoinnin strategiaa ja brändiä, ei omana digitaalisena saarekkeenaan. Tämän suhteen Howspace tekeekin määrätietoista kehittämistyötä.

Onnistuimme luomaan HubSpot-verkkosivusto-toteutuksen, jota Howspacen tiimin on helppo ylläpitää. Tämä on tärkeää sisällön jatkuvassa kehittämisessä, joka on keskeistä liidien keruun ja customer successin kannalta.

Kun sivusto on rakennettu oikealla tavalla, saa asiakas parasta vastinetta investoinnilleen. Nyt Howspacella on käsissään voimakas myynnin ja markkinoinnin työkalu, jolla ajaa liiketoimintaansa yhä jyrkempään kasvuun.

“Se on nostanut innostusta, että näytämme hyvältä ja välineet on kunnossa. Tämän tuoma itsevarmuus on ruokkinut sitä, että olemme rohkeammin halunneet ymmärtää omia asiakkaitamme ja käyttäneet entistä laajemmin myös HubSpotin kaikkia mahdollisuuksia hyväksi.” 

Hanna Liimatainen, Communications Manager