Referenssi

Nomentia – HubSpot-verkkosivusto­uudistus

Päivitimme HubSpot CMS:n sekä uudistimme sivuston visuaalisen ilmeen ja käyttökokemuksen Nomentialle, maksuliikenteen ja kassanhallinnan SaaS-palveluntarjoajalle.

www.nomentia.com

Ajatus sivustouudistuksesta syntyi syksyllä 2021, kun Nomentia osti itävaltalaisen Tipcon. Kaupan myötä Nomentia vahvisti asemaansa yhtenä maanosan johtavista toimijoista pilvipohjaisissa cash management ja treasury -ratkaisuissa.

Uuden sivuston tulisi kuvata alati laajentuvaa palvelukattausta, ja olla helppokäyttöinen kasvavalle joukolle sisältöä tuottavia ammattilaisia.

”Nettisivujemme uudistus päätettiin toteuttaa, kun syksyllä 2021 ostimme yrityksen. Yrityskaupan myötä tuotevalikoimamme laajeni ja uudistui, joten ajankohta oli ideaali myös nettisivujen uudistamiselle. Lisäsimme uuden tuoteportfolion sivuillemme ja samalla varmistettiin sivujen tekninen helppokäyttöisyys koko tiimille.”

Barbara Babati, Head of Marketing, Nomentia

Nomentian verkkosivuston tulisi myös vahvistaa brändimielikuvaa kansainvälisestä, alansa johtavasta toimijasta. Keskeistä olisi luottamuksen herättäminen, visuaalinen näyttävyys sekä miellyttävä käyttökokemus. Inboundin rooli oli yhä keskeisempi Nomentian markkinointistrategiassa, joten myös verkkosivuston tekninen toimivuus oli todella tärkeää.

”Valintamme osui MEOMiin, koska halusimme projektiin vastaavanlaisia nettisivuja aiemminkin toteuttaneen, suomalaisen asiantuntijayrityksen.”

Barbara Babati, Head of Marketing, Nomentia

Nopea toteutus vähällä stressillä

Sivustouudistus päästiin potkaisemaan käyntiin jo muutaman päivän kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta. HubSpot-sivuston uudistus jo käytössä olevan päälle rakentaen oli toimeksiantona suoraviivainen ja samankaltainen kuin toteutus, jonka olimme tehneet Brellalle vain muutamaa kuukautta aiemmin.

Emme lähteneet luomaan sivustolle uutta tyyliä, vaan keskityimme miettimään, miten se palvelisi parhaiten inbound-markkinointia. Prioriteettina oli luottamuksen herättäminen, mikä on erityisen tärkeää finanssialalla. Keskiössä oli myös tuotteiden esittely tavalla, joka optimoisi alalle tyypillistä pitkää myyntisykliä.

Nomentian tiimillä oli vastuu sisällön muotoilusta, jonka sivustolle sovittamisessa me sparrasimme tarpeen mukaan. Epäselvyydet taklattiin hyvällä projektinaikaisella viestinnällä sekä nopealla reagoinnilla.

Tästä oivana tunnustuksena saimme Nomentian tiimiltä projektiarvosanaksi 4,8/5. Sivustoprojektin läpimenoaika oli 12 viikkoa, sisältäen sisällönsyötön. Asiakas oli erittäin tyytyväinen nopeaan toteutukseen.

”Yhteistyö MEOMin kanssa oli meille loistava ratkaisu. Projektin johtaminen oli esimerkillistä, ja kaikki uudistuksen vaiheet sujuivat jouhevasti. Myös tekninen toteutus oli asiantuntevaa, ja uudet helppokäyttöiset moduulit saatiin nopeasti käyttöön arkeamme helpottamaan.”

Barbara Babati, Head of Marketing, Nomentia

Päivityksen myötä helppokäyttöinen HubSpot CMS

Luottamuksen herättämisessä keskeisessä roolissa ovat asiakastarinat. Päivittyvälle sivustolle tuotiin useita uusia tapoja nostaa tehokkaammin esiin asiakassitaatteja sekä referenssejä.

Monikäyttöisyys oli keskeistä modulaarisessa sisällönhallinnassa, johon keväällä 2020 uudistunut HubSpotin sisällöhallintajärjestelmä antaa nykyisin hyvät lähtökohdat. Nomentia järjestää kuukausittain useita webinaareja, ja näiden markkinoinnista sekä julkaisusta Hubspot on tehnyt entistä helpompaa.

Sivuston ylläpitoa parannettiin monikäyttöisten sisältömoduulien lisäksi myös tarkoituksenmukaisilla sivupohjilla, joilla on helppo toteuttaa nopeasti laajempiakin sisältökokonaisuuksia.

Erityistä huomiota saivat myös sivuston käyttäjäpolut, navigaatio sekä konversiopisteet HubSpotin kontekstissa, joka tarjoaa alustana monipuoliset mahdollisuudet liidien keruulle ja hoivaukselle. Samalla varmistettiin, että sivuston tekninen suorituskyky on kunnossa. MEOM-HubSpot-toteutuksella tämäkin onnistui.