Referenssi

Procemex

Procemex.com WordPress-verkkosivusto

Procemex.com — useiden kieliversioiden sivustouudistus

Mitä teimme

Web design, tekninen toteutus

Alusta

WordPress

Asiakkaasta

Procemex on konenäköpohjaisten sovellusten ja kamerateknologian globaali markkinajohtaja sellu-, paperi- ja painoteollisuudessa. Procemex on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan älykamerapohjaisia konenäköratkaisuita liikkuvan paperiradan valvontaan.

Procemexin pääkonttori sijaitsee Jyväskylässä, tuotekehitys Tampereella ja tytäryhtiöt Yhdysvalloissa, Saksassa ja Japanissa. Procemexin noin 100 henkilön tiimi toimii maailman suurimmissa paperi- ja painoprojekteissa.

Yhteistyöstä

Procemexin vanha, Drupalilla toteutettu verkkosivusto ei enää ilmentänyt teknologiayrityksen identiteettiä alansa johtavana toimijana ja siksi oli tärkeää saattaa verkkosivut ajan tasalle.

Procemexilla oltiin myös juuri saatu valmiiksi brändiuudistus. Jalkauttaminen verkkoon oli ensimmäinen vaihe uuden ilmeen esittelyssä.

Toteutuksen keskeisiä haasteita oli tuoda monipuolinen tuotetieto vanhalta sivustolta uudelle järkevällä tavalla. Tässä hyödynnettiin datamigraatiota, mutta myös teknistä käsityötä.

Drupalista WordPressiin

Joustavaa brändi-ilmeen mukaista sisällönhallintaa

Drupal verkkosivuston julkaisualustana ei palvellut enää Procemexin markkinoinnin tarpeita.

WordPress modulaarisena sisällönhallinnan järjestelmänä antaa mahdollisuuden käyttäjälleen luoda haluamiaan sivuja niistä sisältölohkoista, joita toteutuksen aikana on rakennettu.

Tulevaisuudessa sisällöllisten tarpeiden mahdollisesti muuttuessa, sivustolle voidaan luoda uusia lohkoja, joiden avulla sisältöä voidaan esittää uudella tavalla tai tuoda jokin uusi toiminnallisuus sivustolle.

Jatkokehityksessä sivustolle tuotuja lohkoja voidaan käyttää yhdessä aiemmin luotujen lohkojen kanssa. Kehittäjäresursseja ei tarvitse siis varata erikseen jokaisen uuden sivun osalta, vaan asiakas voi itse rakentaa ja julkaista sivut, nopeasti ja joustavasti.

“Joustavan sisällöntuotannon näkökulmasta, meille oli tärkeää miettiä jo sivuston
suunnitteluvaiheessa, millaisia lohkoja tulisimme myöhemmin tarvitsemaan sivustollamme. Tämä mahdollistaa sivuston sulavan käytön erilaisten sisältöjen yhteydessä”

Päivi Könönen, markkinointipäällikkö, Procemex
Procemex.com päänavigaatiosta esimerkki

Sisällön migraatio

Laajan sivuston kysyy käsityötä ja
automaatiota

Verkkosivuston sisältöjen migraatio on aina iso urakka. Se vertautuu työmäärässä uusien sisältöjen syöttämiseen ensimmäistä kertaa julkaistavalle domainille. Tämän lisäksi migraatiossa on tunnistettava, mikä osa työstä kannattaa tehdä käsin ja mihin on tehokkaampaa käyttää automaatiotyökalua.

Jos siirrettäviä sisältöjä on vain joitakin kymmeniä sivuja, on leikkaa & liimaa -menetelmä ainakin harkinnan arvoinen. Laajemmilla sivustoilla, jotka käsittävät satoja tai tuhansia sivuja eri kieliversioineen, ei manuaalisesti tehtävä tiedonsiirto ole enää realismia.

Automaattiseen sisällön migraatioon on parikin vaihtoehtoa. Työhön voidaan suunnitella ja koodata oma, räätälöity PHP-ryömijä, joka käy vanhan sivuston läpi sivu sivulta ja tuo sisällöt uusille sivuille uuteen sisällönhallintajärjestelmään.

Toinen vaihtoehto on hyödyntää sisällön migraatioon tehtyjä WordPressin lisäosia. Valmiilla lisäosalla voidaan kartoittaa vanhassa julkaisujärjestelmässä olevat sisällöt niiden taksonomian eli sivutyypin perusteella ja sovittaa vastaavaan taksonomian sisällöt uuden julkaisujärjestelmän päässä.

Tässä tarvittiin myös kehittäjän erikoisosaamista räätälöidyn koodin muodossa, jotta tietyn tyyppinen sisältö saatiin parhaalla tavalla vanhasta julkaisujärjestelmästä siirrettyä uuteen järjestemään. Näin sisällön muokkaamista uudella sivustolla ei tarvinnut aloittaa esimerkiksi tuotesivujen osalta aivan lähtöruudusta.

“Useat kieliversiot ja laaja sivusto toivat haastavuuskerrointa verkkosivuprojektiin. MEOMin tekniset osaajat ratkoivat menestyksekkäästi sisältömigraatioon liittyneitä asioita. Migraation avulla, osa kieliversioiden sisällöistä saatiin tuotua sivustolle automaatiota hyödyntäen. Toki ne osat sivustosta, joita oli uudistettu rakenteellisesti enemmän, tuli rakentaa manuaalisesti myös kieliversioiden osalta.”

Päivi Könönen, markkinointipäällikkö, Procemex

Käyttökokemus ja design

Kohti yhä vaikuttavampaa markkinointia

Procemexin uudistunut visuaalinen ilme jalkautettiin verkkoon onnistuneesti sivustouudistuksen yhteydessä.

Sivustouudistuksen toinen tärkeä tavoite oli tuotteiden esittelyn ja käytettävyyden kehittäminen. Sivustokävijöille halutaan tarjota kattava tietopaketti laajan tuotetarjooman osalta, helposti ja nopeasti. 

Kansainvälisesti toimivana yrityksenä Procemexin sivustolla on lukuisia kieliversioita. Tämä asetti omia haasteita sivuston toteutukselle, sisältöjen siirrolle sekä jatkossa myös ylläpidolle. Tähän kaikkeen WordPress antaa kuitenkin hyvät lähtökohdat ja kieliversiokohtaista sisällön räätälöintiä on helppo tehdä.

”MEOMin osaavien ja mukavien tekijöiden kanssa oli miellyttävä taivaltaa läpi
verkkosivuprojektin. Yhteistyö oli sujuvaa, selkeää ja joustavaa.”

Päivi Könönen, markkinointipäällikkö, Procemex