Blogi

Markkinointi

Canvas: yhden sivun markkinointistrategia

Karl Filtness, growth director, MEOM

Markkinointi on liiketoimintakriittinen funktio, johon satsaaminen on välttämättömyys. Mutta muuttujia on paljon ja alkuun pääseminen on hankalaa. Jotta hahmottaisit kokonaisuuden ja tunnistaisit oleellisen, markkinointi pitää purkaa sopiviin palasiin. Tässä peliin tulee canvas.

Canvaksen avulla markkinoinnista tulee yksinkertaista – koko markkinointistrategia on mahdollista esittää yhdellä sivulla. Kun voit havainnollistaa miksi asioita tehdään, kenelle niitä tehdään, miten niistä viestitään ja miten tuloksia mitataan, huomaat että markkinoinnin toteuttaminen on helppoa!

Internetin syövereistä löytyy erilaisia yhden sivun suunnitelmia ja canvaksia, mutta usein ne ovat sekavia. Mikä pahinta, monet näistä esittelevät vain visuaalisen esitystavan, mutta ei täyttöohjeita, metodista puhumattakaan.

Canvas perustuu validoituihin toimintatapoihin, kuten Ash Mauryan Lean Canvakseen, joka puolestaan perustuu canvaksien kummisedän Alex OsterwalderinThe Business Model Canvakseen. Lean Canvas tiivistää liiketoiminnan kriittiset tekijät täydellisesti, joten se on hyvä pohja, jolle rakentaa. Ei kannata korjata sellaista, mikä toimi.

Marketing Strategy Sprint canvas

Lataa canvas täältä.

Ensimmäiset kokeiluni menetelmän kehittämiseen perustuivat Lean Canvakseen, mutta se ei sopinut täydellisesti markkinointistrategian laatimiseen. Muutamia markkinoinnille kriittisiä tekijöitä puuttui, joten canvas vaati viilauksia. Lopulta pudotin pois alkuperäisestä canvaksesta tutut Kustannukset ja Tulot, ja nostin niiden tilalle Markkinoinnin tavoitteet ja Olemassaolon syy (WHY).

Kustannukset ja tulot ovat toki relevantteja asioita pohdittavaksi, mutta usein ne ovat itsestäänselviä. Vaikka aikajänne vaihtelee, markkinoinnin täytyy aina tuottaa tuloja, jotta siinä olisi liiketoiminnallisesti järkeä. Tulot voi halutessaan sisällyttää tavoitteisiin tai mittareihin.

Kustannukset määräytyvät ennakkoon laaditun budjetin kautta, vaikka tämä on tehoton tapa toimia. Yksikään toimitusjohtaja ei voi olla myöntämättä lisää rahaa markkinointiin, jos pystyt osoittamaan, että ponnistukset tuottavat voittoa.

Pieni, mutta tärkeä muutos tapahtui myös Epäreilun kilpailuedun (Unfair Advantage) kohdalla. Markkinoinnille sopivampi lähestymistapa on puhua markkinointijumala Seth Godinin Ainutkertaisesta tekijästä (Remarkable Factor). Tämä muutos auttaa kääntämään ajattelun kohti markkinointia ja sitä, miten tätä voi vivuttaa kaikessa tekemisessä. Jos sinulla ei ole mitään ainutkertaista, miksi edes kertoa maailmalle yrityksesi tai tuotteesi tarinaa?

Vasen puoli canvaksesta kertoo yrityksestä (tai tuotteesta tai palvelusta) ja oikea puoli, miten asemoidut markkinaan. Eli kaikki oleellinen on tiivistetty yhteen sivuun.

Jos mieleesi on hiipinyt ajatus, että kriittisistä tekijöistä puuttuu brändi, kannattaa vilkaista listaa uudestaan. Brändi sisältyy tähän kokonaisuuteen, sillä canvas alkaa olemassaolon syystä ja päättyy ainutkertaiseen faktoriin. Siinä on kaikki brändin elementit paketoituna asiakkaaseen vetoavaan kääreeseen. Eikö juuri se ole brändi?

Blogisarjan seuraavassa osassa pureudutaan tarkemmin canvaksen osa-alueisiin. Lue se täältä.

Lue myös muut osat tai lataa kaikki osat yhtenä oppaana.

Kuva: Anssi Kumpula