Hakukone­optimointi

Hakukonenäkyvyyttä rakennetaan jo ennen verkkosivuston julkaisua, mutta se on myös jatkuvan kehityksen työtä.

Miksi hakukonenäkyvyydellä on väliä

Mitkä tekijät vaikuttavat verkkosivuston hakukonenäkyvyyteen

Hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa sadat eri tekijät ja varsinaisten hakualgoritmien ollessa salaista tietoa, voidaan hakukoneiden virallisten ilmoitusten lisäksi ainoastaan erillisten testien kautta arvioida eri tekijöiden vaikutuksia näkyvyyteen. Tässä muutamia tekijöitä, joilla on havaittu olevan vaikutusta sivujen löydettävyyteen hakutuloksissa:

Hakukoneoptimointi verkkosivuprojektissa

Hakukoneoptimoinnin huomiointi sivustoprojektin alkaessa

Heti projektin alkaessa käydään läpi yhdessä hakukonenäkyvyyden merkitys sivustolle. Samalla kartoitamme, mitkä teemat ja sisällöt ovat kaikista tärkeintä löytyä hakukoneista. Näin saadaan priorisoitua hakukoneoptimoinnin toimenpiteet projektin aikana ja voidaan tunnistaa mahdolliset hakukonenäkyvyyttä uhkaavat tekijät, joiden korjaaminen myöhemmin olisi huomattavasti työläämpää.

Sisällön esittäminen sivustolla

Sivuston rakenteen ja sisällön suunnittelu

Heti projektin alkaessa käydään läpi yhdessä hakukonenäkyvyyden merkitys sivustolle. Samalla kartoitamme, mitkä teemat ja sisällöt ovat kaikista tärkeintä löytyä hakukoneista. Näin saadaan priorisoitua hakukoneoptimoinnin toimenpiteet projektin aikana ja voidaan tunnistaa mahdolliset hakukonenäkyvyyttä uhkaavat tekijät, joiden korjaaminen myöhemmin olisi huomattavasti työläämpää.

Avainsanojen valinta

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimus auttaa selvittämään mitä asiakkaasi oikeasti hakevat verkosta. Tutkimuksen avulla saadaan selvitettyä kattavasti teemoittain tärkeimpien avainsanojen ja niiden eri variaatioiden hakumäärät, kilpailutilanne sekä sivuston nykyinen sijoitus hakukoneissa.

Suoritettu avainsanatutkimus auttaa valitsemaan verkkosivuille ne liiketoiminnalle relevantit avainsanat, joita asiakkaasi käyttävät, mahdollistaen siten suuremman yleisön löytää sivujesi sisältöjen pariin. Tutkimus auttaa usein myös tunnistamaan uusia sisältöaiheita, joista kirjoittamalla saadaan tuotua entistä enemmän potentiaalisia asiakkaita sivustolle.

Lue kuinka valita oikeat avainsanat verkkosivuille

Hakukoneoptimoitu sisältö

Sisällöntuotannon koulutus

Hakukoneoptimointi ei ole mitään mustaa magiaa ja hakukoneoptimoidun sisällön tuottaminen on helpompaa kuin yleisesti luullaan. Verkkosivusisällöt tulee kirjoittaa aina lähtökohtaisesti ihmisiä varten, ja kun ihmiset tykkäävät kuluttaa ja jakaa sisältöjäsi, nousee niiden arvo myös hakukoneiden silmissä.

Hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon koulutuksessa käydään läpi perusasioita, joita verkkosivusisällöissä tulee huomioida niin sivustovierailijoiden kuin hakukoneiden näkökulmasta. Koulutuksen aikana käydään myös läpi todellisia sisällöntuotannon skenaarioita, jotta koulutuksen anti saadaan konkretisoitua.

Verkkosivuston julkaisun yhteydessä tehtävät SEO-toimenpiteet

Sivuston toteutuksen yhteydessä tarkistamme, että se tukee teknisesti parhaita hakukoneoptimoinnin käytäntöjä.

Tarkastamme SEO-työkalujen avulla sivut seuraavien varalta:

 • Rikkinäiset linkit
 • Uudelleenohjausketjut
 • Puuttuvat title- ja h1-otsikot
 • Päällekkäinen sisältö
 • Olennaisten kuvien puuttuvat alt-tekstit

Samalla suoritamme myös seuraavat toimenpiteet hakukonenäkyvyyden parantamiseksi:

 • Asennamme sivustolle SEO-lisäosan
 • Lisäämme sivuston Google Search Consoleen
 • Lähetämme sivustokartat Googlelle
 • Lähetämme erillisen indeksointipyynnön Googlelle uuden sivuston indeksoinnin nopeuttamiseksi
 • Varmistamme, että pääsivujen otsikot ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia
 • Pääsivujen metakuvausten optimointi

Miten hakukonenäkyvyyttä kehitetään sivuston julkaisun jälkeen

SEO-sprint

Sivustouudistuksen jälkeen MEOM tuntee liiketoimintanne, kohderyhmänne ja asiakashankintanne. Tämän tiedon avulla pystymme ketterästi auttamaan teitä jatkuvasti parempiin tuloksiin hakukonekoneissa.

Sprinteissä määritetään liiketoiminnalle relevantti teema, jonka hakukonenäkyvyyden kehittämiseen määritetään toimenpiteet. Teeman ja sen tarkempien sisältöjen suunnittelussa hyödynnetään laadittua avainsanatutkimusta, jotta luodut sisällöt ovat sellaisia, joita asiakkaasi etsivät oikeasti verkosta. Näin markkinointitiiminne: 

 • pystyy perustamaan päätökset sisältömarkkinoinnin panostuksista dataan 
 • tietää hakukonenäkyvyyden osalta tavoitteet ja pyrkii niihin yhdessä
 • keskittyy liiketoiminnan kannalta keskeisimpiin sisältöihin
 • poimii matalalla roikkuvat hedelmät (low effort, high reward)


Sprinteissä analysoidaan hakukonenäkyvyyden kehitystä 1-3 kuukauden välein riippuen tarpeestanne ja määritetään fokusalue, asiakaspersoona ja teema, jolla hakukonenäkyvyyttä lähdetään kehittää.

Sprintin kulku

 1. Sprintin teeman valinta ja sisältöjen suunnittelu avainsanatutkimusta hyödyntäen
 2. Suunniteltujen sisältöjen laatiminen
 3. Sprintin pituudesta riippuen välitsekit, joissa seurataan sisältöjen etenemistä ja ratkotaan yhdessä sisältöjen luomisen yhteydessä nousseita haasteita
 4. Sprintin tulosten läpikäynti ja seuraavan sprintin suunnittelu

MEOM johtamat SEO-sprintit ovat tärkeä osa Moventaksen toimintaa. Sprintit ovat tehokas tapa käydä läpi tuloksia, onnistumisia ja tunnistaa parannettavia osa-alueita. Tuloksena on aina ollut selvä suunnitelma, jonka avulla olemme parantaneet hakukonenäkyvyyttämme halutuilla alueilla. Tehty työ on näkynyt myös tasaisesti kasvavassa vierailijamäärässä.

Alexander Connal
Moventas Gears Oy, Marketing and Market Intelligence Specialist
Määritetään yhdessä tavoitteet ja kartoitetaan vaihtoehdot. Lupaamme tehdä tarjouksen vain silloin, kun tiedämme olevamme paras kumppani tuleville vuosille.