Strategia­palvelut

Maksimoi verkkosivustoinvestoinnin hyödyt toteuttamalla se liiketoimintastrategian mukaisesti.

markkinointi – brändi – positiointi – tulokset – asiakashankinta – verkkosivusto

Verkkosivuston uudistaminen on iso urakka ja resurssiraskas investointi. Sivustouudistuksella on aina monta tavoitetta: kiihdyttää asiakashankintaa, pönkittää brändiä, parantaa työnantajamielikuvaa, toteuttaa liiketoimintastrategiaa, rakentaa mielipidejohtajuutta ja niin edelleen. Priorisoitavaa riittää ja päätöksiä pitää tehdä.  

MEOMin strategiapalvelut auttavat ymmärtämään, mitkä ovat verkkosivuston kannalta tärkeimmät linjaukset ja näin helpottaa päätöksentekoa.

Samalla varmistamme, että liiketoimintastrategia toteutuu verkossa optimaalisella tavalla ja tehostaa asiakashankintaa. 

Kasvu alkaa asiakkaasta

Tehoja saa eniten irti, jos strategiset työt tehdään 1–6 kuukautta ennen verkkosivuston toteuttamista – määrätietoisesti, mutta ilman hoppua. Näin varmistetaan, että itse verkkosivustototeutus on paras mahdollinen. 

Kaikkia strategisia elementtejä ei tarvitse hinkata, jos ne ovat jo kunnossa. Palvelut räätälöidään aina asiakaskohtaisesti, tilanteeseen sopivaksi, ja huomioiden lähtökohdat. Alla kuvatut palvelukokonaisuudet ovat tyypillisiä toteutuksia. 

Kaikessa tekemisessä asiakas on keskiössä. Asiakas pitää tuntea läpikotaisin, eli pelkän määrittelyn ja nimeämisen sijaan täytyy tietää mitä hän arvostaa, mitkä ovat hänen tärkeimpiä ongelmiaan, mitkä hän haluaa saada aikaiseksi, miten hän ostaa, miten hän kerää tietoa, miten hänen organisaationsa osallistuu päätöksentekoon ja niin edelleen.


Positiointi

Positioinnin tarkoitus on tunnistaa, missä oma yritys on ylivoimainen verrattuna kilpaileviin vaihtoehtoihin.  

Positiointi luo kontekstin – se maalaa selkeän kuvan mistä on kyse. Kun asiakkaat ymmärtävät heti mitä he saavat, he kykenevät helpommin tekemään päätöksiä.

Positiointi koostuu seuraavista elementeistä

 • parhaat asiakkaat
 • kilpailevat vaihtoehtoiset ratkaisut
 • uniikit attribuutit
 • asiakkaille tuotettu arvo
 • ratkaisun kategoria
 • uniikit arvolupaukset.

Positiointityön lopputuloksena tunnistat tärkeimmän asiakassegmenttisi ja luot selkeät viestit, jotka viestivät ainutlaatuisuudesta markkinalla.

Positointikonsultoinnin hinta on 3900 € / asiakassegmentti. Sisältää valmistelut, työpajan, dokumentaation ja 3–5 ydinviestiä.

”Olen toiminut yrittäjänä 20 vuotta ja nyt on vuorossa SaaS-liiketoiminnan rakentaminen. MEOMin strateginen tuki tarjoaa erinomaisen kokonaisuuden asiantuntijuutta ja työkaluja työskentelyyn.

MEOMin asiantuntijoiden avulla väistimme monta sudenkuoppaa ja investoinnin takaisinmaksu on moninkertainen. Tällaisen tuen arvo on suunnaton: tiimin ajatukset saadaan pölläytettyä, jolloin ei urauduta omiin ajattelupolkuihin ja näin varmistetaan keskittyminen oleelliseen.”

Hannu Sarja, CEO, Wideflow

Asiakashankinta­strategia

Asiakashankintastrategia rakentuu positioinnin päälle ja tuo suunnitteluun mukaan go-to-market -strategian.

Kun kohderyhmä ja viestit ovat tiedossa, ja niihin yhdistää Go-to-market -strategian raamit, voidaan siirtyä tehokkaan asiakashankintamallin luomiseen. Pääpaino on verkkosivustossa asiakashankinnan välineenä, mutta myös muut kanavat tulevat käsitellyksi.

Asiakashankintastrategian sisältö

 • tavoitteet (0–12 kk ja 1–3 vuotta)
 • viestintäkanavat: omat kanavat, kuten verkkosivu, ja ostetut kanavat, kuten mainonta ja messut
 • mittarit, joilla seurataan onnistumista
 • konkreettisia toimenpiteitä, huomioiden budjetti, tiimi ja aikataulu.

Työpajan tuloksena saat dokumentoidun asiakashankintasuunnitelman sekä nipun keinoja puskea erottuvia viestejä asiakkaillesi.

Asiakashankintastrategian hinta 3900 € / asiakassegmentti.
Sisältää valmistelut, työpajat, ja kirjallisen asiashankintasuunnitelma.

“Olen tosi tyytyväinen MEOMin apuun strategisessa tekemisessä.

Suhteutettuna toiminnan laajuuteen ja kasvuvauhtiin, markkinointiin- ja viestintään liittyvät asiamme olivat lapsen kengissä. MEOM ottikin äärimmäisen hyvin huomioon viestinnän ja brändimme lähtötilanteen.

Sen myötä luotiin selkeä ja meidän tilanteeseen sopiva jalkautusuunnitelma. Uskon luodun strategian, johdattavan meidät entistäkin vahvemmin kasvun urille.”

Teemu Laitinen, toimitusjohtaja, SYS Audit Oy

Verkkosivusto­strategia

Verkkosivustostrategiassa tärkeintä on ymmärtää asiakkaidesi ostoprosessia.

Ostaminen tapahtuu yhä itsenäisemmin ja ihmiset haluavat tehdä tiedonhakua omalla ajallaan ja ehdoillaan. Tähän muutokseen vastaaminen vaatii parempaa asiakasymmärrystä,  näkemystä miten ostopäätökseen liittyvää tietoa kerätään, milloin ollaan valmiita keskustelemaan myynnin kanssa ja mitä tarvitaan päätöksen tekemiseen. 

Verkkosivustostrategian sisältö

 • asiakassegmentit eli ketä haluamme puhutella
 • positio ja arvolupaukset eli miten viestitään
 • verkkosivuston tavoite eli mitä kävijöiden halutaan verkkosivustolla tekevän
 • asiakkaan ostoprosessi ja verkon ostopolku, eli miten verkko tukee ja edistää ostoa
 • sisältöinventaario ja -suunnitelma, eli mitä sisältöä sivustolla jo on ja mitä puuttuu
 • sivusuunnitelma, eli miten sivusto rakennetaan esimerkiksi laskeutumis- ja pilarisivujen osalta
 • call-to-action suunnitelma, eli miten asiakasta ohjataan sivustolla kohti konversiota
 • Analytiikkasuunnitelma, eli mitä, miten ja miksi mitataan.

Työn tuloksena saat dokumentoidun verkkosivustostrategian, joka toteuttaa liiketoiminta- ja asiakashankintastrategiaa. Tämä on selkeä suunnitelma, jonka avulla osaat paremmin huomioida asiakkaan ostoprosessi verkossa ja miten se tukee GtM-strategiaa.

Verkkosivustostrategian hinta on alkaen 5000 €
Sisältäen valmistelut, työpajat, ja kirjallisen toteutussuunnitelman.

”MEOMin sparraus strategiatyössä auttoi meitä tunnistamaan mihin keskittyä. Yhteistyössä syntyi todella nopeasti päätökset, jotka ovat auttaneet meitä käyttämään resurssimme kaikkein tärkeimpiin asioihin. Vauhti kiihtyy, kun ulkopuolinen tekijä haastaa ja tuo näkemystä. Suosittelen.”

Olli Iso-Mustajärvi, CEO, HeiaHeia
Kyllä, haluan kaiken hyödyn irti sivustouudistuksesta myös strategian avulla.

Strategiasta kirjoitettua