Blogi

Verkkosivut

Blogisarja verkkosivujen ostamista suunnitteleville

6-osainen blogisarja verkkosivujen ostamista suunnitteleville yrityksille

Lue koko blogisarja yhdestä oppaasta: Lataa verkkosivuston ostajan opas

Verkkosivustoprojekti ostajan silmin

Tämän blogisarjan tarkoituksena on auttaa yrityksiä, jotka ovat uudistamassa verkkopalveluaan. Blogisarjassa käydään läpi verkkosivuprojektin tärkeimpiä osa-alueita, aina tarjouspyynnön laatimisesta sivuston tekniseen toteutukseen ja jatkokehitykseen.

Sarjan eri osista saat käytännön vinkkejä siihen, mitä missäkin vaiheessa verkkosivuprojektia tapahtuu ja mitä sinulta odotetaan eri vaiheissa, mitä projektin aikana täytyy ottaa huomioon sekä siihen, miten rakennetaan toimiva yhteistyö valitsemasi verkkosivustotoimittajan kanssa.

Kenelle blogisarja on suunnattu?

Tämä blogisarja on kirjoitettu erityisesti yrityspäättäjille sekä markkinoinnin, viestinnän ja myynnin parissa työskenteleville, jotka näkevät verkkosivuston oleellisena osana liiketoimintaa, ja haluavat saada yleiskäsityksen siitä, mitä osa-alueita keskikokoinen, kaupallinen verkkosivuprojekti yleensä sisältää.

Blogisarjan tarkoituksena on auttaa ostajaa (yritys tai muu organisaatio) ymmärtämään verkkosivustoprojektia paremmin, ja sitä kautta lisätä sen onnistumisen edellytyksiä. Periaatteita voi soveltaa keskikokoisiin kaupallisiin sivustoihin ja verkkopalveluihin, mutta kaikista pienimpiin verkkosivuprojekteihin (alle 7000 €) periaatteet ovat liian työläitä.

Onko verkkosivu sama asia kuin verkkopalvelu? 

Puhuessaan verkkosivustosta käsitteenä, eri henkilöt tarkoittavat usein täysin eri asioita.

Rajusti yksinkertaistaen voidaan sanoa, että verkkosivulla tarkoitetaan yleensä sivustoa, jolla käyttäjälle näytetään kuvia ja tekstiä ilman, että taustalla tapahtuu monimutkaista laskentaa. Verkkopalvelu on taas applikaatio, joka tekee muutakin kuin näyttää käyttäjälle visuaalisia elementtejä. Verkkosivun tavoite on yleensä puhtaasti viestinnällinen, kun taas verkkopalvelussa käyttäjä monesti ”hoitaa asioitaan”. Rajanveto on verkkosivun ja verkkopalvelun välille on kuitenkin monesti hankalaa.

Esimerkiksi www.meom.fi  on verkkosivu ja www.op.fi verkkopalvelu.

Yksi asia on kuitenkin varma: sivusi loppukäyttäjä ei ole kiinnostunut siitä, mitä sanaa sinä diginäkyvyydestäsi käytät – vierailijat kutsuvat Yhdysvaltojen hallituksen yli 100 miljoonaa maksanutta sairausvakuutuspalvelua, healthcare.govia, mielellään “kotisivuiksi”. Tässä blogisarjassa termeillä verkkosivusto, verkkosivu, kotisivu, nettisivu ja verkkopalvelu tarkoitetaan samaa asiaa. 

Oppaamme avulla pystyt välttämään verkkosivuprojektin yleisimmät sudenkuopat. Valmiina?

Blogisarjan kaikki osat:

Alkusanat: Blogisarja verkkosivuston ostamista suunnitteleville

Osa 1: Tarjouspyyntö verkkosivuston suunnittelusta ja toteutuksesta

Osa 2: Verkkosivuprojektin tarjousten vertailu ja toimittajan valinta

Osa 3: Verkkosivujen design, konseptisuunnittelu ja käyttöliittymäsuunnittelu

Osa 4: Verkkosivujen sisällöntuotanto

Osa 5: Verkkosivujen tekninen kehitys ja testaaminen

Osa 6:  Verkkosivujen julkaisu

Lataa verkkosivuston ostajan opas

Blogisarjan osat on koottu oppaaseen, joka auttaa selkeyttämään verkkosivustoprojektin eri vaihteita ostajan näkökulmasta. Lue opas alla olevasta linkistä ja onnistu verkkosivujen hankinnassa. Sähköpostiosoitetta ei tarvitse jättää!

Vältä verkkosivustoprojektin yleisimmät sudenkuopat