Blogi

Tekoäly

Luo tekoälyllä oma henkilökohtainen asiantuntija

Janne Puustinen, toimitusjohtaja, MEOM

Tekoälyn avulla voit automatisoida dokumentoidun tiedon hyödyntämisen, joko asiakaspalvelussa tai omassa duunissa.

ChatGPT:n uusi ominaisuus tulee helpottamaan markkinoijan arkea ja luo uusia mahdollisuuksia

ChatGPT:hen on tullut uusi ominaisuus, jolla voit räätälöidä tukiälyn palvelemaan tiettyä, rajatumpaa tarkoitusta.

Ajattele tätä CustomGPT:tä ikään kuin verkkosivuston chatbotin seuraavana kehitysaskeleena. Käytännössä voit siis hyödyntää tätä ominaisuutta erilaisiin asiakaspalvelun ja markkinoinnin tehtäviin, mutta myös esimerkiksi omassa asiantuntijatyössäsi.

Käytännössä pystytys menee niin, että CustomGPT:lle tarjotaan nippu dokumentteja ja lähdemateriaalia rajatusta aiheesta, josta tekoäly osaa sitten kysyttäessä hakea vastauksia ja käydä dialogia kielimallille tutulla joustavalla tavalla.

MEOMilla olemme lähteneet hyödyntämään tätä näin ensi alkuun tarjoamalla tukiälyä verkkosivustototeutuksen ostamiseen.

Loppukäyttäjälle hyöty tällaisesta tiedonhankinnan ja sen pureskelun automatisoinnista tulee muun muassa sitä kautta, että voit pyytää tukiälyä luomaan vaikkapa tarjouspyyntöpohjan verkkosivustototeutukseen tämän avulla.

Tämän kaltainen ratkaisu nopeuttaa siis parhaimmillaan monimutkaisten asiakokonaisuuksien ymmärtämistä ja oleellisen tiivistämistä.

Erityisesti siitä on hyötyä tilanteissa, jotka toistuvat usein ja joissa on paljon erilaisia asioita, joita ottaa huomioon, mutta samalla niissä tulisi olla tietyt kehitykset. Meidän tapauksessa tällainen esimerkki on verkkosivuston ostaminen ja siihen liittyvät monet eri kysymykset, laajoista sisällönhallintajärjestelmistä aina kumppaninvalintaan ja päätöksentekovaiheeseen asti.

Miten CustomGPT:n pystytys tapahtuu

Käyttäjät voivat rakentaa omia ChatGPT-versioita käyttämällä OpenAI:n GPT-rakentajaa. Tämä prosessi sisältää ohjeiden antamisen GPT-rakentajalle yksinkertaisella englannilla, ja rakentaja hoitaa loput​​.

CustomGPT:tä voidaan mukauttaa edistyneillä asetuksilla, joita ovat muun muassa chatbotin nimen muuttaminen, profiilikuvan vaihtaminen ja tiettyjen ohjeiden antaminen. Käyttäjät voivat myös ladata tietolähteiksi tiedostoja, joihin tekoäly voi viitata, lisäten syvyyttä ja kontekstia vastauksiin​​.

Mahdollisuus ladata omia tiedostoja tarkoittaa, että yritykset voivat muokata tekoälyn vastauksia linjaan omien brändäys-, tyyli- tai tietotarpeidensa kanssa.

Luodut CustomGPT:t voidaan jakaa tietyille yleisöille tai pitää yksityisinä. Käyttäjät voivat muokata tai poistaa CustomGPT:nsä tarvittaessa​​.

Muutama idea siitä, miten CustomGPT:tä voi hyödyntää

Unelma-asiakkaan simulointi

Unelma-asiakas -assistentti on CustomGPT-pohjainen tekoäly, joka simuloi ihanteellista asiakasta, tarjoten realistisia vuorovaikutuskokemuksia ja palautetta.

Assistentti auttaa testaamaan ja kehittämään markkinointistrategioita ja viestintääsi suhteessa kohderyhmääsi, antaen arvokasta tietoa asiakaskäyttäytymisestä ja mieltymyksistä. Se tarjoaa myös ainutlaatuisen alustan tiimille harjoitella myynti- ja asiakaspalvelutaitojaan.

Kampanjakohtaiset kohdistetut chatbotit

Luo useita räätälöityjä chatbotteja, jotka edustavat eri markkinointikampanjoiden teemoja ja persoonallisuuksia, tarjoten ainutlaatuisen ja mieleenpainuvan kokemuksen asiakkaille.

Interaktiiviset asiakastarinat

Käyttää CustomGPT:tä luomaan interaktiivisia asiakastarinoita, joissa potentiaaliset asiakkaat voivat navigoida erilaisissa skenaarioissa nähdäkseen, miten yrityksen tuotteet tai palvelut voivat ratkaista heidän ongelmansa.

Tämä voisi sisältää ”valitse oma seikkailusi” -tyyppisiä kokemuksia verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

Somesisältösi tuki

Rakenna CustomGPT, jossa on sinun sosiaalisen median julkaisusi viimeisen vuoden ajalta. Se voi auttaa sinua tuottamaan entistä valmiimpia sisältöjä ja kehittämään uutta sekä helpottamaan brändisi viestintää ja ylläpitoa sosiaalisessa mediassa.

Esimerkkinä MEOM Verkkosivuston ostajan assistentti

Markkinointipäättäjät ja verkkosivuston uudistajat eivät tee tarjouspyyntöjä jatkuvasti. 3-5 vuoden välein tapahtuvaan verkkosivuston ostamiseen liittyy paljon asioita, joita on vaikea muistaa. Myös teknologiat ovat kehittyneet ja maailma muutoinkin muuttunut.

Tämän seurauksena ostajalla on paljon kysymyksiä. Olemme MEOMilla vuosien varrella tuottaneet paljon sisältöä, jotka auttavat sivustototeutusta ostavaa ymmärtämään kokonaisuutta ja tekemään päätöksiä.

Tämä on erinomainen käyttötapaus CustomGPT-assistentille. Olemme tarjonneet ostamisen avuksi lähdemateriaalina muun muassa verkkosivuston ostajan oppaamme, sekä ison tukun blogiartikkeleita.

Jos halua tutustua MEOM Verkkosivuston ostajan assistenttiin, niin