Blogi

Markkinointi

Miten muuttaa workshopin tuotokset strategiaksi

Karl Filtness, growth director, MEOM

Marketing Strategy Sprint ja sitä tukeva canvas tarjoavat kaikki vastaukset, joista voit rakentaa markkinointistrategian. Jos et halua vääntää erikseen markkinointistrategiadokumenttia, pärjäät pelkällä canvaksella. Mutta jos tarvitset strategian kirjoihin ja kansiin tai joudut esittelemään strategian johdolle, edessä on hieman lisätyötä. Onneksesi olet dokumentoinut koko strategiaprosessin valokuvilla ja pääkohdat löytyvät canvaksesta.

Esittelykelpoinen strategia kaipaa selkeän kuvauksen

Yksinkertaisimmillaan esitys rakentuu workshopissa luotujen kulmakivien varaan. Alkuun pääset, kun kirjoitat kaiken puhtaaksi esittelykelpoiseen muotoon. Tämä voi olla riittävä kokonaisuus markkinointitiimille, mutta ulkopuoliset eivät pääse tähän kiinni. Siksi on suositeltavaa laventaa kokonaisuutta.

Toimiva rakenne on seuraavanlainen:

Otsikko Yritys Oy:n markkinointistrategia

 1. Yleistä
 2. Olemassaolon syy (why)
 3. Markkinoinnin tavoitteet
  1. Pitkän tähtäimen tavoitteet
  2. Lyhyen tähtäimen tavoitteet
 4. Markkinoinnin mittarit
 5. Asiakaspersoona A
  1. Persoonan tiedot + ongelmat/toiveet + ratkaisut
  2. Persoonalle suunnatut ainutlaatuisuusväittämät
 6. Asiakaspersoona B
  1. Persoonan tiedot + ongelmat/toiveet + ratkaisut
  2. Persoonalle suunnatut ainutlaatuisuusväittämät
 7. Markkinointikanavat
  1. Omat kanavat
  2. Ostetut kanavat
 8. Ainutkertainen faktori
 9. Tiekartta, eli miten edetään koontina
  1. Tiekartan toteuttaminen prioriteetti 1 ja suunnitelma
  2. Tiekartan toteuttaminen prioriteetti 2 ja suunnitelma
  3. Tiekartan toteuttaminen prioriteetti 3 ja suunnitelma
 10. Yhteenveto

Yleistä

Lyhyt yhteenveto, miksi strategia tarvitaan ja mihin sitä käytetään. Halutessasi voit lisätä tähän tietoa workshopin osallistujista ja työskentelymenetelmistä.

Olemassaolon syy

Workshopissa raapaisitte pintaa olemassaolon syystä. Strategiaan kannattaa avata löydökset ja jalostaa niitä eteenpäin. Jos tämä vaatii vielä työtä, tässä on mahdollisuus kertoa, miksi tähän kannattaa panostaa ja miten prosessiin osallistetaan laajempi määrä henkilöstöä.

Markkinoinnin tavoitteet

Pura markkinoinnin tavoitteet isoiksi ja selkeiksi kohdiksi. Kirjoita tavoitteet niin ymmärrettäviksi, että Taneli Talousjohtajakin tajuaa ne.

Markkinoinnin mittarit

Data ja mittaaminen on seksikästä, joten ne kannattaa riipaista heti alkuun. Näin markkinointi osoittaa, että se ymmärtää bisneksen päälle. Tässä on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, ovatko mittarit linjassa tavoitteiden kanssa?

Asiakaspersoonat

Workshopissa on väännetty urakalla persoonia, joten työn tuloksia kelpaa esitellä. Yksi sivu per persoona on sopiva määrä, silloin vältyt kiusaukselta kirjoittaa liian laveasti. Persoonaa esittävä kuva on tärkeä, jotta kaikki ymmärtävät yhdellä silmäyksellä kenelle puhutaan.

Kokoa ainutlaatuisuusväittämät erillisille sivuille. Voit pukea ne myös muotoon myyntiväittämät. Tämä ilmaisu toimii erityisesti myyntiorientoituneessa organisaatiossa

Kirjoita kaikki persoonat auki samalla sapluunalla: persoona + väittämät.

Markkinointikanavat

Markkinointikanavat ja syyt, miksi ne on valittu, pitää avata. Tämä on käytännön työkalu, johon pitää palata säännönmukaisesti. Näin vältät kanavamäärän paisumisen ja muistat fokusoida tekemistä.

Esitä asia selkeästi, jotta muutkin kuin markkinoijat ymmärtävät, missä kanavissa markkinointia tapahtuu ja missä pitää olla aktiviteetteja.

Pura markkinointikanavat omiin ja ostettuihin. Jos persoonien välillä on suuria eroja kanavien suhteen, harkitse kanavien purkamista myös persoonakohtaisesti.

Ainutkertainen faktori

Nosta kaikkien ihailtavaksi se, mikä todella erottaa teidät muista ja tekee teidät ainutlaatuiseksi. Tämä on yleensä hyödyntämätön mahdollisuus, joten kirjaaminen pitää sen tuoreena mielessä.

Tiekartta

Kaikki edelliset kohdat syntyivät kuin itsestään Marketing Strategy Sprintin aikana. Tiekartan teko vaatii hieman enemmän vaivannäköä. Tässä pääset tekemään synteesiä ja luomaan etenemissuunnitelman.

Kirjaa tiekarttaan ensin ylätasolla, miten käytännön markkinointia aiotaan tehdä ja mitä teknologioita otetaan käyttöön (esimerkiksi HubSpotin markkinoinnin automaatio ja inbound-markkinointi).

Osa vastauksista voi olla itsestäänselviä ja nousta suoraan workshopista. Esimerkiksi kanavaharjoituksen aikana syntyneitä valmiita ideoita voi listata tähän. Mutta jotkut kohdat vaativat työstämistä, kuten tapahtumat, liidien generoimissuunnitelmat ja uudet teknologiset ratkaisut. Aktiviteettien ryhmittely riippuu siitä, mitä on listalla. Aikajana tuo perspektiiviä järjestykseen, vaikka et tarkkoja päiviä pysty tässä vaiheessa listaamaan.

Yleisesittelyn jälkeen tärkeimmät kokonaisuudet pitää avata seikkaperäisemmin: mitä tehdään, miksi tehdään, miten tehdään, milloin tehdään? Tämä on strategian toteuttamisvaihetta.


Pelkkä teoreettinen strategia ei öisin lämmitä, mutta lähitulevaisuuden toimenpiteillä varustetun strategian avulla nukut kuin vauva. Selkeä suunnitelma antaa suunnan ja sen avulla voit perustella investointeja, mitata tuloksellisuutta ja tehdä oikeanlaisia toimenpiteitä. Strategia tehtiin yksinkertaistamaan asioita. Nyt kaikki on kirkasta ja on toimeenpanon aika.

Kun toimenpiteet ovat osana strategiaa, ne eivät huku to-do -listalle, Trellon backlogiin tai palaverimuistioiden arkistoon.

Blogisarjan viimeisessä osassa on näkemyksiä, miten strategiaa kannattaa lähteä toteuttamaan. Lue se täältä.

Tutustu myös blogisarjan muihin osiin tai lataa koko blogisarja yhtenä oppaana täältä.

Kuva: Anssi Kumpula