Verkkosivusto-projekti käytännössä

Verkkosivustoprojektiin mahtuu paljon pieniä päätöksiä jotka muodostavat merkittävän kokonaisuuden markkinointiinne. Miten tämä markkinoinnin sydän sitten oikein yhdessä rakennetaan?

Verkkosivuston uusiminen on on markkinointitiimille iso ponnistus, mutta oikein tehtynä se voi olla myös stressitön ja sujuva prosessi.

Tämä teksti kertoo vaiheittain, miten verkkosivustoprojektin läpivienti MEOMilla toimii. Lähdemme siis vaiheesta, jossa uusi kumppani toteutukselle on löytynyt (toivottavasti MEOM).

Jos olet vielä askeleen taaempana miettimässä mitä verkkosivustoprojektin tarjouspyyntöön tulisi sisällyttää ja miten vertailla potentiaalisia kumppaneita, käy vilkaisemassa Verkkosivuston ostajan oppaamme.

Huomiona jo tässä vaiheessa – verkkosivuston kehitys vaatii jatkuvaa yhdessä tekemistä projektin jälkeenkin. Ilman koordinoitua jatkokehitystä sivusto jää jälkeen siitä, mihin yritys, sen tuotteet ja liiketoiminta ovat menossa. Sivusto vaatii jatkuvaa huolenpitoa.

Yleensä verkkosivustoprojekti kestää noin 8-12 viikkoa aloituksesta julkaisuun, riippuen laajuudesta.

Lempinimiä on monia – nettisivut, kotisivut, verkkosivut, verkkosivusto ja niin edelleen. Me puhumme verkkosivustoista. Verkkosivustoon ja sen uudistukseen kannattaa panostaa, koska se on tärkein yksittäinen kanava, joka asiakkaillesi näkyy.

Verkkosivusto on selkein paikka, jossa brändisi ilmentyy ja johon muista markkinointikanavista ohjataan. Toisin sanottuna, verkkosivusto on markkinointisi sydän.

Sori, meni jaaritteluksi. Mennäänpä asiaan. Budjetti, aikataulu ja raamit toteutukselle on määritetty. Homma voi alkaa!

Kick-start – Web Design – Tekniikka – Sisällönsyöttö – Julkaisu – Jatkokehitys

Projektin kick-start

Projekti käynnistetään yhteisellä kick-startilla, johon osallistuu MEOMin projektipäällikkö, designer sekä markkinoinnin edustus. Asiakkaalta toivottavasti markkinoinnin, myynnin ja johdon edustajat.

Jotta pystymme auttamaan teitä luomaan verkkosivustosta tehokkaan työkalun osana myynnin ja markkinoinnin putkea, täytyy meidän kumppanina ymmärtää liiketoimintaanne.

Haluamme ymmärtää muunmuassa:

Ymmärtämällä tärkeimmät erottautumistekijät ja myyntipointit, miksi teiltä ostetaan, pystymme yhdessä määrittelemään mikä verkkosivuston rooli on teidän asiakashankinnassanne, priorisoimaan tärkeimmät asiat projektissa ja aloittamaan suunnittelutyön.

MEOMin asiakasvastaavan vastuulla on projektin hallinta, tapaamisten aikatauluttaminen, kickstart sekä tärkeimmät virstanpylväät projektin aikana. Projektin vetäjä antaa teille mahdollisuuden keskittyä olennaiseen eli oman markkinointinne kehittämiseen.

MEOM antaa teille vaihtoehdot mistä valita, päätökset teette te. Projektin vetäjällä on merkittävä rooli verkkosivustoprojektin onnistumisessa ja sivuston jatkokehityksen ohjaamisessa.

Web Design

Kliseisesti: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Suunnitteluvaihe vaatii panostuksia sekä toimittajalta että asiakkaalta – suunnittelun puutteet löytää edestään toteutusvaiheessa.

Tämä vaihe vaatii asiakkaalta aikaa viikkotasolla noin 2-4 h (Viikottaiset tapaamiset, palautteiden antaminen layouteista). Ensin lähdetään liikkeelle sivuston rakenteen suunnittelusta, edetään wireframeihin ja sieltä visuaalisuuteen.

Usein asiakas toimittaa brand bookin, joka toimii visuaalisena pohjadokumenttina ja ohjeistuksena sivustolle. Web Design voi tehdä tästä pieniä sovellutuksia, mutta pääsuunnat pysyvät ja keskitytään jalkauttamaan brändi onnistuneesti verkkoon.

Yleisesti verkkosivuston suunnitteluvaihe kestää kolmesta neljään viikkoa. Siinä ehditään hyvin käymään useampi iteraatio läpi layouteista, sivupohjista ja moduuleista. Tämä aikataulu antaa tilaa myös asiakkaan sisäisille keskusteluille aiheesta.

Olennaista suunnitteluvaiheessa on avoin keskustelu asiakkaan, designin ja tekniikan, sekä copywriterin, jos sellainen projektissa mukana on, kanssa, jotta tiedetään yhdessä mitä päätöksiä tulee tehdä ja onko priorisointi tarpeen. Näin ollaan edelleen sovitun budjetin raameissa.

Web Designin vaiheet pähkinänkuoressa:

Sisältö

Vaikka verkkosivustototeutuksen aikana huomio kiinnittyy usein visuaalisiin ja teknisiin yksityiskohtiin, on kaiken tämän lopullisena tarkoituksena välittää sivustoa käyttäville sisältöä.

Tätä ovat tekstin ohella myös kuva, video ja graafiikka, mutta projektin läpiviennissä usein kriittisimmässä roolissa on tekstisisältö: miten sen suunnittelu ja tuottaminen on järjestetty?

Sisällöntuotannosta sovitaan jo tarjousvaiheessa. Vaihtoehtoja on tyypillisesti kolme:

Tyypillisesti sisällön tuotannon osalta kokonaisuus on yhdistelmä näitä kaikkia. Pois lukien ensi kertaa julkaistava sivusto ihka uudessa domainissa, tulevalle sivustolle tuodaan iso nippu jo kirjoitettuja sisältöjä, kuten vanhan sivuston blogiartikkelit.

Sisältöä kirjoitetaan uusiksi useimmiten sivuston ylätasolla, etusivulla ja palvelusivuilla. Tämä on seurausta päivittyneestä palvelunportofoliosta ja asiakasymmärryksestä. Myös uusi brand book saattaa sisältää esim uusia viestikärkiä tai sloganin.

Kun asiakas valitsee kirjoittavansa itse sisällöt, on tämä tärkeää resursoida ja aikatauluttaa hyvin. Kalenteriin kannattaa varata kunnolla aikaa, useista päivistä jopa pariin viikkoon, jotta sisällöt tulee kirjotettua huolella ja aikataulussa.

Aikaa pitää sisällön kirjoittajien lisäksi varata myös organisaation asiantuntijoilta, esimerkiksi eri palveluiden ja tuotteiden yksityiskohtia kirjoitettaessa. Jos rekrytoinnille on oma osionsa, haluaa HR osallistua vastaavasti tähän.

Web-sisällön ammattilaista voi olla viisasta käyttää apuna sisällön kirjoittamisessa, joko valmiimpien sisältöjen sparraajana, tai jopa kaikkien uusien sisältöjen kirjoittajana. Copywriter voi haastatella asiakkaan tiimin asiantuntijoita, ja sisällöt kirjoitetaan tämän pohjalta, markkinointi puolestaan kommentoi ja ohjaa sisällöntuotantoa.

Copywriterin käyttö on paikallaa etenkin silloin, jos asiakkaan tiimin omat aikaresurssit ovat tiukassa, tai halutaan varmistaa, että lopputulos hyödyntää web-sisällön parhaita käytäntöjä maksimaalisella tavalla.

Sisällöntuotannon vaihe etenee samalla tavalla iteratiivisesti kuin visuaalisen ilmeen suunnittelu ja kommentointi.

Sisällöntuotannon vaiheet pähkinänkuoressa:

Tekniikka

Kun visuaaliset suunnitelmat, sivuston rakenne ja sivujen elementit on lyöty lukkoon, voidaan aloittaa sivuston rakentaminen. Oli kyseessä WordPress tai HubSpot CMS, on prosessi hyvin samanlainen.

Tekniikan vaihe kestää yleensä myös no in 3-4 viikkoa. Tuotoksia käydään yhdessä viikkotasolla läpi. Tämä on asiakasta vähiten työllistävä vaihe verkkosivustoprojektissa – tarvitset aikaa kalenteristasi 1-2h viikossa.

Tekniikan vaiheet pähkinänkuoressa:

Sisällönsyöttö ja viimeistelyt

Sisällönsyötön vaihe alkaa sisällönsyötön koulutuksella, jonka MEOM teille pitää. Saatte myös lyhyen kirjallisen dokumentoinnin siitä, miten sivustoa ja sinne rakennettuja moduuleja käytetään.

Sisällönsyötön vaihe on eniten asiakasta työllistävä, ellei erikseen ole sovittu että kumppani auttaa siinä. Sivuston laajuudesta riippuen tähän menee asiakkaillamme yleensä noin 30-60 h.

Huom! Tämä on vain sisällönsyötölle laskettu aika – mikäli sivuston sisältökonsepti muuttuu, alkaa sen työstäminen ideaalitilanteessa jo projektin alkaessa.

Sisällönsyötön vaiheet pääpiirteissään:

Julkaisu

Kun sivuston sisällöt ovat valmiit ja tekniset viilaukset maalissa, on tullut aika uuden verkkosivuston julkaisulle. Testaamiselle on hyvä varata aikaa molemmin puolin, jotta julkaistava sivusto on mahdollisimman viimeistelty.

Julkaisuvaihe kiteytettynä:

Ja olkaahan hyvät, sivusto on valmis ja julkaistu koko maailmalle nähtäväksi. Hengästyttääkö? Varmasti hieman.

Jotta kaikki tässä tekstissä mainitut vaiheet voisivat mennä sujuvasti eteenpäin, kaivataan jatkuvaa kommunikaatiota ja viestintää. Ilman toimivaa yhteispeliä homma lähtee väärille raiteille jo design-vaiheessa. Projekti on täynnä pieniä päätöksiä, joihin me verkkosivustotoimittajana voimme antaa tukea ja näkemystä.

Kertaus

Erinomainen verkkosivustoprojekti lähtee selkeästi roolitetusta tiimistä niin sivustokumppanin kuin asiakkaankin puolelta. Tässä vielä muutama pääpointti, jotka ohjaavat verkkosivustoprojektia kohti toivottua lopputulosta:

Lähdetäänkö tekemään yhdessä?