Brändin rakentaminen verkkosivuston
toteutuksen yhteydessä

Laadukkaalla markkinoinnin ja visuaalisen ilmeen suunnittelulla tuleva verkkosivustosi on erottuva, brändisi mukainen ja tehokkaasti konvertoiva. 

Verkkopalvelu-uudistuksella tulisi aina olla konkreettisia tavoitteita

Tavoitteilla määritellään se, että miksi sivustoa on ylipäätään lähdetty uudistamaan.

Näihin kuuluu muun muassa uuden ilmeen jalkauttaminen verkkoon, joka vaatii oman suunnittelutyönsä, vaikka takana olisi kattavampi brändiuudistus. 

Myös markkinoinnin tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan verkkosivuston osalta erityistä suunnittelua, jotta se viestii oikeille kohderyhmille tehokkaalla tavalla, tukien optimaalisesti toiminnan tavoitteita.

Nämä ovat omia työvaiheitaan sivustouudistuksessa, ja olemme jalostaneet vuosien mittaan näitä kattamaan erityiset palvelut, joilla tuodaan eläväksi menestysbrändin osatekijät.

Työn tuloksena uusi nettisivustosi

Erottuu kilpailijoista

Puhuttelee asiakkaita

Korostaa vahvuuksia

On brändi-identiteetin mukainen


Näin laadit markkinointistrategian

girl sitting with mail

Design, äänensävy ja markkinointi

Brändi-elementtien päivittäminen voidaan jakaa kolmeen työvaiheeseen, joista voidaan uudistuksen yhteydessä toteuttaa yksittäisiä tai kaikki. Paras lopputulos syntyy käymällä läpi kaikki kolme osa-aluetta.

Brändin rakentamisen osia ovat

  • markkinointi ja strategiatyö
  • visuaalinen ilme
  • äänensävy

Brändi-identiteetti perustuu asiakkaan ymmärrykselle omasta liiketoiminnasta, arvoista, visiosta ja missiosta, asiakkaista sekä yrityksen tarinasta. Joskus voi olla tarpeen työstää näitä omassa markkinointistrategian työpajassa, mutta toisinaan ymmärrys on sen verran pitkällä, että voidaan ryhtyä toteuttamaan suoraan sivustouudistuksen tarpeita.

Markkinointi ja strategiatyö: varmista, että sivusto vastaa aitoon tarpeeseen ja konvertoi

Sivustouudistuksen yhteydessä markkinoinnin strateginen työ kattaa ennen kaikkea sen kartoittamisen, kenelle sivusto on suunnattu, mitkä heidän tarpeensa ovat ja miten sinä sivustoa uudistaessasi voit palvella heitä paremmin. Kirkastamme myös tarvittaessa yrityksenne lähtökohtia, kuten visiota, missiota ja arvoja.

Tähän kartoitukseen liittyy myös asiakkaiden ja muita sivustoa käyttävien tiedonhankinnan kanavien ja ostopolkujen hahmottaminen. 

Visuaalinen ilme: luo yrityksestäsi houkutteleva ja brändin mukainen mielikuva

Visuaalisen ilmeen suunnittelu on jatkumoa markkinoinnin ymmärrykselle ja yrityksen olemuksen kirkastamiselle. Kaikki tekemisemme pohjautuu brändin identiteettiin ja sen resonointiin asiakaskunnassa.

Visuaalisen identiteetin ytimessä ovat monet keskeiset elementit kuten tunnus, typografia, värimaailma ja kuvatasot jotka muodostavat kokonaisuuden Brand bookissa.

Äänensävy: puhu asiakkaiden kieltä – kaikissa kanavissa

Äänensävyllä määritetään se tapa, jolla sivustocopyja kirjoitetaan, mutta se voi antaa suuntaviivat koko uudistuksen jälkeiselle viestinnälle myös muissa kanavissa.

Viestinnän tyylivalinnat ovat tärkeä osa kokonaisuutta jossa design, sivuston teknologia ja kirjoitetut viestit kohtaavat muodostaen yhdessä yhtenäistä ja voimakasta viestintää.

Kaikki nämä työvaiheet kertovat, kuinka hyvin luot arvoa asiakkaillesi ja kuinka hyvin osaat kertoa yrityksestäsi potentiaalisille asiakkaillesi.

Ota yhteyttä

Kimmo Louhelainen, Partner

0414382887
kimmo@meom.fi