Brändin rakentaminen verkkosivuston toteutuksen yhteydessä

Laadukkaalla markkinoinnin ja visuaalisen ilmeen suunnittelulla tuleva verkkosivustosi on erottuva, brändisi mukainen ja tehokkaasti konvertoiva. 

Verkkopalvelu-uudistuksella tulisi aina olla konkreettisia tavoitteita

Tavoitteilla määritellään se, että miksi sivustoa on ylipäätään lähdetty uudistamaan.

Näitä on muun muassa uuden ilmeen jalkauttaminen verkkoon, joka vaatii oman suunnittelutyönsä, vaikka takana olisi kattavampi brändiuudistus. 

Samoin markkinoinnin tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan verkkosivuston osalta erityistä suunnittelua, jotta se viestii oikeille kohderyhmille tehokkaalla tavalla, tukien optimaalisesti toiminnan tavoitteita.

Nämä ovat omia työvaiheitaan sivustouudistuksessa, ja olemme jalostaneet vuosien mittaan näitä kattamaan erityiset palvelut, joilla tuodaan eläväksi menestysbrändin osatekijät.

Työn tuloksena uusi nettisivustosi

  • erottuu kilpailijoista
  • puhuttelee asiakkaita
  • korostaa vahvuuksia ja
  • on brändin mukainen.

Näin laadit markkinointistrategian

girl sitting with mail

Markkinointi, visuaalinen design ja äänensävy

Sivustoprojektiin liittyvä brändin elementtien päivittäminen voidaan jakaa kolmeen työhön, joista voidaan uudistuksen yhteydessä toteuttaa yksittäisiä tai kaikki. Paras lopputulos syntyy käymällä läpi kaikki kolme osa-aluetta.

Brändin rakentamisen osia ovat

  • markkinointi
  • visuaalinen ilme
  • äänensävy

Brändi-identiteetti perustuu asiakkaan ymmärrykselle omasta liiketoiminnasta, arvoista, visiosta ja missiosta, asiakkaista sekä yrityksen tarinasta. Joskus voi olla tarpeen työstää näitä omassa markkinointistrategian työpajassa, mutta useimmiten ymmärrys on sen verran pitkällä, että voidaan ryhtyä toteuttamaan suoraan sivustouudistuksen tarpeita.

Markkinointi: varmista, että sivusto vastaa aitoon tarpeeseen ja konvertoi

Sivustouudistuksen yhteydessä markkinoinnin strateginen työ kattaa ennen kaikkea sen kartoittamisen, että kenelle sivusto on suunnattu, mitkä heidän tarpeensa ovat ja miten sinä sivustoa uudistaessasi voit heitä yhä paremmin palvella.

Tähän kartoitukseen liittyy myös asiakkaiden ja muita sivustoa käyttävien tiedonhankinnan kanavien ja ostopolkujen hahmottaminen. 

Visuaalinen design: luo sivustosta houkutteleva ja brändin mukainen

Visuaalisen ilmeen suunnittelu on jatkumoa markkinoinnin ymmärrykselle ja yrityksen olemuksen viestimiselle. Se liittyy myös äänensävyyn siten, että visuaaliset valinnat ovat keskeisiä brändimielikuvan luomisessa.

Visuaalisen designin ytimessä ovat monet keskeiset brändielementit kuten logo, typografia, väripaletti ja kuvamaailma.

Äänensävy: puhu asiakkaiden kieltä – kaikissa kanavissa

Äänensävyllä määritetään se tapa, jolla sivustocopyja kirjoitetaan, mutta se voi antaa suuntaviivat koko uudistuksen jälkeiselle viestinnälle myös muissa kanavissa.

Viestinnän tyylivalinnat koskevat myös kuvituksia. Suunnittelemalla äänensävyä varmistat, että viestintä on yhtenäistä ja brändin mukaista.

Kaikki nämä työvaiheet vastaavat siihen, että kuinka hyvin luot arvoa eli parannat asiakkaidesi elämää ja kuinka hyvin osaat kertoa tästä potentiaalisille asiakkaillesi.

Brändin kautta täytyy kyetä ilmaisemaan organisaation syvin olemus: miksi olet olemassa, mitä edustat, miten harjoitat liiketoimintaa ja mitä hyötyä siitä on ihmisille. Brändi on siis liiketoimintastrategiasi asiakkaan perspektiivistä.

Ota yhteyttä

Kimmo Louhelainen, Partner

0414382887
kimmo@meom.fi