Referenssi

Fraktio

HubSpot-uudistus Fraktiolle

Fraktio.fi verkkosivusto

Fraktio.fi

Mitä teimme

Web design, Web toteutus

Alusta

HubSpot

Vuosi

2022

Asiakas

Fraktio on digitaalisten liiketoimintaratkaisujen kumppani, joiden palvelun ytimessä ovat ohjelmistokehitys, design, devops sekä valmennukset.

Projekti

Fraktiolla oli ollut jo pidempään HubSpot käytössä markkinoinnin automaatioiden ja CRM:n osalta, joten myös verkkosivuston päivittäminen alustan päälle oli luonnollinen askel markkinoinnin evoluutiossa.

Sivustouudistuksen käynnistämisessä kysymys tiivistyikin enemmän siihen, että kuka olisi sopiva kumppani HubSpot-toteutuksessa. Nousevana julkaisualustana HubSpot-osaajia ei Suomessa ole järin montaa. MEOM on yksi niistä toimistoista, joilla on tästä teknologiasta vankat referenssit – unohtamatta design-, markkinointi- ja projektijohdon osaamista.

“Projektin kick-off oli oikein hyvä ja meille räätälöity.”

Katri Laakso, Marketing & Communications Lead, Fraktio

Uudistuksen tavoitteet

10 vuotta täyttävä Fraktio oli uudistamassa brändiään ja uusi verkkosivusto olisi tälle se näkyvin kosketuspiste.

Teknisesti keskeistä oli siirtää sivusto vanhalta, talon sisällä koodatulta julkaisualustalta modernimpaan ja käytettävämpään teknologiaan. Kaikki mitä yritys suunnittelisi tulevaisuudessa tekevänsä ja viestivänsä, markkinoinnin tulisi pystyä luomaan näihin tarpeisiin sisältöjä nopeasti ja joustavasti.

Sivuston sisältöjen järjestämisen ytimessä oli palvelutarjooman ymmärrettävä esittely. Fraktiolla on myös paljon valmennustoimintaa ja tämä tuli saada selkeää ja selattavaan muotoon – samoin kuin yrityksen asiakastarinat.

Fraktion brändi-identiteetin ytimessä on ihmisläheisyys. IT-alan yrityksenä työnantajamielikuva on kriittinen osa rekrytointia.

Fraktio.fi verkkosivusto
Fraktio.fi referenssejä

Brändin suunnittelu yhteistyössä

Fraktion uudistuvan brändi-identiteetin suunnitteli helsinkiläinen luova toimisto Kokoro & Moi. MEOM vastasi ilmeen jalkauttamisesta sivustolle.

Toteutuksesta haluttiin hillityn tyylikäs, helposti lähestyttävä ja silmäiltävä. Tämä ohjasi myös copyn kirjoittamista. Teksti on myös visuaalinen elementti ja sen pituus vaikuttaa merkittävällä tavalla sivun synnyttämään vaikutelmaan.

Sivusto-designin käyttökokemusta elävöittäviä yksityiskohtia olivat muun muassa parallax-efektit lohkojen välisissä siirtymissä sekä valikoitujen elementtien hover-efektit. Tällaiset detaljit luovat sivustolle viimeistelyn tuntua, mutta myös virkistävää dynaamisuutta.

Tekniikan luomaa käytettävyyttä

Verkkosivuston toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota saavutettavuuteen, joka on myös Fraktion asiakkaille tärkeää heidän omissa toteutuksissa. Tämä ei tarkoita erityistä AA-tason saavutettavuusvaatimusten täyttämistä sivustolla, vaan sisällön ja käytettävyyden selkeyttä ja johdonmukaisuutta.

Myös artikkeli-sivujen joustavaan hallittavuuteen panostettiin. Tämä vaati työstöä muun muassa referenssien tietokannan osalta. Hyödyntämällä HubDB -tietokantaa loimme näillekin sivutyypeille laajat muokattavuuden mahdollisuudet, varmistaen samalla, että sivun elementit asettuvat oikeille paikoilleen.

Määritetään yhdessä tavoitteet ja kartoitetaan vaihtoehdot. Lupaamme tehdä tarjouksen vain silloin, kun tiedämme olevamme paras kumppani tuleville vuosille.