Blogi

Ihmiset

Kehittäjän työn merkityksellisyydestä

Työnteko on merkityksellistä silloin, kun sen kokee tärkeäksi ja sillä on tarkoitus. Työn merkityksellisyyteen vaikuttavat henkilökohtaisen kokemuksen lisäksi yrityksen arvot, kulttuuri, visio ja työtavat.

Merkityksellisyyttä syntyy erityisesti silloin, kun työtä tekevä löytää yhtymäkohtia jokapäiväisen tekemisen ja yrityksen suuremman vision, arvojen sekä tavoitteiden kanssa. 

Parhaassa tilanteessa työn merkityksellisyys synnyttää sisäistä paloa työtä kohtaan. Tämä intohimo välittyy myös muille, esimerkiksi laadukkaan toteutuksen muodossa. Tästä hyötyvät sekä yritys että asiakkaat.

On myös hyvä muistaa, että työ ei aina ole mielekästä ja tämä on täysin luonnollista. Välillä vastaan tulee mekaanista ja kuluttavaa työtä, mikä on vähemmän inspiroivaa. Jos työympäristö on tukeva ja kannustava sekä yhteiset tavoitteet selkeitä, kantavat ne vaikeiden hetkien yli.

Olemme pohtineet viime aikoina, että mitkä asiat meillä tuovat merkityksellisyyttä kehittäjän arkeen ja esitimme kysymyksen:

Mitä kehittäjän työssä tarkoittaa se, että saa keskittyä oleelliseen, merkitykselliseen tekemiseen?

Merkityksellisyyden monet muodot

Merkityksellisyyttä ei voi määritellä yhden totuuden kautta, vaan jokainen kokee sen eri tavalla. Löysimme seuraavia yhteisiä tekijöitä, jotka lisäävät merkityksellisyyden tunnetta kehittäjiemme arjessa. 

 1. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työskentelyyn.
  Työnteon merkitystä lisää kokemus siitä, että voi vaikuttaa omaan työhönsä ja siihen, mikä on tavoittelemisen arvoista. Meillä MEOMilla tämä näkyy kehittäjän työssä esimerkiksi siten, että pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan hänen omia toiveita ja tavoitteita vastaavia projekteja.
 2. Yhteenkuuluvuuden tunne
  Työyhteisö, jossa voi olla oma itsensä ja kokea itsensä arvokkaaksi, vahvistaa merkityksellisyyden tunnetta. MEOMin aito, iloinen ja välittävä työyhteisö nousi myös kehittäjien puheissa esille. Omassa työssä motivoi toisten kehittäjien tuki sekä mahdollisuus ammatilliseen kasvuun mentoroinnin kautta.
 3. Hyvän työn tekeminen hyville ihmisille
  Työn merkityksellisyyttä lisää se, että voi omalla työllään myönteisesti vaikuttaa toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Kehittäjillä tämä korostuu erityisesti asiakastyössä, kun onnistutaan tuottamaan konkreettinen lopputulos, joka on ratkaisu asiakkaan tarpeisiin.
 4. Oman osaamisen hyödyntäminen
  Kun työpäivän aikana saa hyödyntää omaa osaamista vaikuttaa se positiivisesti merkityksellisyyden tunteeseen. Kehittäjän työssä tämä tarkoittaa sitä, että kehitysympäristöjen kanssa taistelun ja toisteisen työn sijaan pystyy keskittymään uuden koodin tuottamiseen ja ongelmanratkaisuun. 

  Lisäksi ajankäyttö on tärkeässä roolissa työhön mielekkyydessä. Erityisesti isommissa toteutuksissa kehittäjän tulisi saada rauhassa keskittyä koodaamiseen, kuormittavan pikkusälän sijaan.

MEOM Blocks on loistava esimerkki siitä mitä voi syntyä, kun kehittäjämme ovat saaneet keskittyä merkitykselliseen tekemiseen.

Tässä listatut asiat eivät ole suinkaan kehittäjien yksinoikeus, vaan lisäävät työn merkityksellisyyttä toimenkuvasta riippumatta. Me pidämme kiinni työn merkityksellisyyttä lisäävistä asioista jatkuvalla keskustelulla henkisestä työhyvinvoinnista, johon myös yrityksen johto osallistuu. 

Myös sillä on väliä kenen kanssa ja millä tavalla teemme töitä, eli jo uusiin asiakkaisiin tutustuessa on tärkeää, että voimme tehdä töitä yhdessä tavalla, joka sopii kummallekin. Tämä pätee myös uusien MEOMilaisten etsinnässä. Kun työntekijät jakavat ja asiakkaat ymmärtävät yhteisesti sovitut arvot, ovat olosuhteet otolliset sille, että voimme yhdessä tehdä hyvää työtä hyville ihmisille.