Blogi

Markkinointi

Miten valmistautua markkinointistrategia­työpajaan

Karl Filtness, growth director, MEOM

Nyt sinulla on hieno canvas ja mahdollisesti sisältöä siihen. Mutta entä jos sisältöä ei ole, etkä tiedä miten edetä? Tai pahimmassa tapauksessa olet innostunut jostakin ratkaisusta, mutta arki tulee vastaan ja ratkaisu jää pölyttymään virtuaaliseen pöytälaatikkoon.

Ei hätää, tilannetta varten on olemassa metodi, joka muuttaa tyhjän paperin strategiaksi. Kutsun sitä Marketing Strategy Sprintiksi. Metodissa käsitellään vaihe vaiheelta, miten saat markkinointistrategian luotua, mitä tarvitset sitä varten ja ketkä prosessiin kannattaa ottaa mukaan. Metodi perustuu testatusti toimiviin design thinking- ja Design Sprint -oppeihin. Itse Marketing Strategy Sprint on todettu toimivaksi lukuisten yritysten kanssa.

Jos sinulla on jo tiedossa selkeä vastaus johonkin Marketing Strategy Sprint -canvaksen kohtaan, voit täyttää sen itse ja hypätä kyseisen kohdan yli. Mutta suositukseni on, että etenet vaihe vaiheelta, sillä todennäköisesti opit jotain uutta matkan varrella.

Yleiset ohjeet ja suositukset

Keitä otan mukaan Marketing Strategy Sprintiin?

Tämä on ihanteellinen harjoitus markkinointitiimille tai johtoryhmälle. Optimaalinen ryhmäkoko on 3–7 henkeä. Osallistujien joukossa pitää aina olla liiketoiminnan johtoa tuomaan keskusteluun laajempaa perspektiiviä. Pienissä yrityksessä mukaan voi ottaa toimitusjohtajan tai käsiteltävän tuotteen tai palvelun liiketoimintayksikön johtajan. Tämä on tärkeää, jotta johto saadaan sitoutettua hankkeeseen ja viemään strategia toimenpiteiksi.

Markkinointitiimillä on samalla mahdollisuus kärrätä johdolle Troijan hevonen – kun johtaja osallistuu workshoppiin, hän ymmärtää paremmin, mikä merkitys markkinoinnilla on liiketoiminnan kannalta ja mitä markkinointi haluaa saada aikaiseksi.

Jos markkinointitiimi ei ole tarpeeksi iso, tärkeintä on koota monipuolinen osallistujajoukko. Kaikki asiakkaiden kanssa toimivat ovat tervetulleita tuomaan arvokkaita näkemyksiä kentältä. Esimerkiksi myynnin ja asiakaspalvelun henkilöstö tuntee hyvin asiakkaan huolet ja toiveet.

Minkälaisia strategioita voin luoda tällä menetelmällä?

Marketing Strategy Sprint on monipuolinen työkalu. Yleisen markkinointistrategian lisäksi sen avulla voi luoda markkinointikampanjan tai suunnitella tuotelanseerauksen. Ensimmäisellä kerralla kannattaa kokeilla pienempää kokonaisuutta ja jatkossa rakentaa siitä laajempi strategia. Jokainen sprint tuo lisää asiakasymmärrystä ja kohti suurta kuvaa.

Kauanko sprint kestää?

Jos asiakasryhmä on hyvin tiedossa, ja aika käytetään lähinnä kampanjastrategian luomiseen, selviätte parilla tunnilla. Jos laaditte koko yrityksen markkinointistrategian tai kyseessä on uusi aluevaltaus, työ vie päivän tai kaksi. Tämä johtuu siitä, että tuntemattomien kohderyhmien kanssa tiimi joutuu miettimään enemmän – ehkä arvaamaankin. Silloin keskustelun ja näkeymyksien vaihdon osuus kasvaa.

Tietyt haasteet ovat suurempia kuin toiset ja vievät enemmän aikaa. Tehtävänne on arvioida paljonko tarvitsette aikaa pulman taklaamiseen. Esimerkiksi jos markkinointi on lapsenkengissä eikä saatavilla ole tietoa johon nojata, ottaa tovin määrittää markkinoinnin kulmakivet. Tämä työ maksaa itsensä takaisin myöhemmin.

Mitä tarvitsen workshopin vetämiseen?

Ihmiset: Työpaja tarvitsee osallistujien lisäksi fasilitaattorin (oletko se sinä?) ja päätöksentekijän.

Muut tarvikkeet: Valkotaulu ja/tai seinätilaa, Post-it-lappuja, kyniä, pallotarroja, ajanottovälineet, kahvia, vettä, naposteltavaa, energiaa ja intoa.

Etukäteisvalmistelut

Osallistujille kerrotaan, että paikalle pitää saapua ajoissa, avoimella mielellä. Ainoa etukäteistehtävä on pohtia kilpailijoita ja tehdä heistä kartoittavaa taustatutkimusta: “Ketkä ovat pahimmat kilpailijat?”ja “Miten he markkinoivat ratkaisuaan?”. Aikaa tähän ei tarvitse varata kuin 15 minuuttia.

Vapaaehtoinen tehtävä on katsoa Simon Sinekin TEDx video, jotta ymmärtää mistä WHY:ssa on kysymys.

Workshopin aikana

Koko menetelmän idea on saada osallistujista näkemyksiä irti yksilöinä. Siksi valtaosa työskentelystä tapahtuu yksin, mutta yhdessä -periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että kysymyksiin vastataan hiljaisuudessa ja yksin, mutta vastaukset käsitellään ryhmänä.

Tämä on monelle outo työskentelymetodi, sillä olemme tottuneet keskustelemaan avoimesti. Avoimuudella on kuitenkin haittansa – isoääniset ja taitavat puhujat vievät tilaa hiljaisemmilta. Karismaattiset johtajat saavat helposti “seuraajia”, jolloin muut osallistujat peesaavat ison kihon näkemyksiä. Lähtökohtaisesti sprintin ajatus on, että kaikki ideat ovat tasa-arvoisia ja osallistujat arvioivat ideoita meriittien, ei esittäjän perusteella. Jos epätoivo iskee, lausu itsellesi mantraa “Luota prosessiin, luota prosessiin…”. Tuloksia tulee, kun luotat metodiin.

Jokaisen vaiheen jälkeen fasilitoija kuvaa seinälle kertyneet tuotokset, jotta ne voidaan lisätä dokumentaatioon ja kaikki tiedonmurut saadaan varmasti talteen.

Äänestysprotokolla

Syntyneet ideat arvioidaan yhdessä äänestyksellä. Kaikki äänestykset tapahtuvat samalla tavalla. Jokaiselle annetaan tietty määrä pallotarroja (tarrojen määrä ilmoitetaan aina erikseen). Kun on äänestyksen aika, jokainen arvioi ideoita hetken, ja kun fasilitoija antaa luvan äänestää, jokainen lätkäisee saamansa pallotarrat samanaikaisesti ideoiden päälle. Yhdenaikaisuus poistaa paineen äänestää kuten muut.

Voit äänestää omia ideoitaisi tai laittaa useamman pallon samalle idealle, jos se on mielestäsi todella vahva ajatus. Päätös on sinun.

Tauot

Pitäkää säännöllisiä taukoja noin puolentoista tunnin välein. Näin aivot saavat lepoa, jengi pääsee käymään vessassa ja täyttämään kahvikupit. Nauttikaa yhteinen lounas, jossa voi vapaasti purkaa esille nousseita ajatuksia.

Kuva: Anssi Kumpula