Blogi

Vältä nämä virheet markkinoinnin tavoitteissa

Kimmo Louhelainen, 0414382887

Tämän artikkelin innoittajana toimi webinaari, jonka pidimme digitaalisen markkinoinnin konsultin Sami Laakkosen (Kiva) kanssa. Webinaaritallenteen voit ladata artikkelin lopusta.

Verkkosivuston tavoitteet

Usein verkkosivuston tavoitteina määritellään hakukonenäkyvyys, mobiiliystävällisyys, käytettävyys jne. Kaikki ovat hyviä tavoitteita, joista verkkosivustototeuttajan tulee pystyä huolehtimaan.

Tuloksellisen verkkosivuston tavoitteita tulee tarkastella lähempänä liiketoimintaa kuin teknologiaa. Jokaiselle verkkosivustolle ja myös yksittäiselle sivulle voi esittää kolme kysymystä:

Vastaukset vaihtelevat käyttäjän ymmärrykseen hänen ongelmastaan ja saatavilla olevista ratkaisuista. Puhutaan käyttäjän vaiheesta ostopolulla.

Myynti, markkinointi ja iso kauppakoko

Monella B2B-organisaatiolla tai isoa kauppaa tekevällä B2C-organisaatiolla (esim. talokauppa) markkinointi nojaa vahvasti myynnin ymmärrykseen asiakkaasta. Hieman kärjistäen:

Myynti tuntee vain sen osan laajasta yleisöstä, jonka markkinointi on jo onnistunut houkuttelemaan myyntivaiheeseen asti.

Toinen haaste on digitaalisen markkinoinnin mitattavuus ja lyhyt aikaperspektiivi. Digitaalisen markkinoinnin opit ovat syntyneet ennen kaikkea ison liikenteen palveluiden oppien pohjalta. Kompleksisessa B2B-myynnissä iso osa kosketuksista yritykseen jää mittaamatta ja korrelaatioita pitkissä ostoprosesseissa on vaikea osoittaa.

B2B-organisaation markkinointi painottuu tyypillisesti liikaa niihin markkinoinnin toimenpiteisiin, joiden mittaaminen on helpointa.

Jos yrityksellä ei ole pitkän aikavälin strategiaa markkinoinnille, niin keskitytään aina lyhyen aikavälin tekemiseen – eli ostoprosessissa pitkällä olevien ostajien konvertoimiseen mahdollisimman tehokkaasti. Tällöin yleisön kasvattaminen, hiljaisten signaalien tunnistaminen, uusien kohderyhmien löytäminen ja yrityksen positiointi jäävät unholaan.