Referenssi

iLOQ – Digitaalisten kanavien kehityksen kumppanuus

www.iloq.com

Toteutuksen osat

  • lean branding & brand vision
  • web design
  • WordPress Gutenberg + MEOM blocks -tekninen toteutus
  • sisältöjen siirto ja sivuston taitto avaimet käteen -periaatteella

Tavoitteet

  • digitaalisen brändi-vision kirkastaminen: miltä iLOQ haluaa näyttää verkossa
  • brändi-identiteetin jalkauttaminen verkkosivustolle 
  • sivuston yhtenäistäminen läpi 12 kieliversion
  • sisällönhallintajärjestelmän päivittäminen Gutenbergiin, jotta sivuston ylläpito olisi entistä helpompaa
iLOQ design on mobile

Omavoimaisen digitaalisen lukituksen edelläkävijä

iLOQ on suomalainen digitaalisten ja mobiilipohjaisten lukitusjärjestelmien kehittäjä, jonka kansainvälinen liiketoiminta on ollu voimakkaassa kasvussa jo vuosia. 

Omavoimaisen, eli ilman erillistä virtalähdettä toimivan lukituksen edelläkävijänä iLOQille on tärkeää omien tuotteiden ja brändin esillepano, joka on keskeistä luottamuksen rakentamisessa kilpailussa globaalilla markkinalla.

Tässä esillepanossa verkkosivuston uudistamisella on todella iso rooli. iLOQ on alallaan maailman johtavia toimijoita ja sivuston vaikuttavuus tuli saattaa tätä vastaavalle tasolle.

Digitaalisen brändin uudistus lean-periaatteella

Yrityksen brändiuudistus voidaan tehdä perinteisellä kaavalla siihen erikoistuneen toimiston kanssa vuodessa-puolessatoista. Tai se voidaan tehdä ketterän kehityksen periaatteella pienemmissä osissa. 

iLOQ lähti päivittämään brändi-identiteettiä kanssamme digitaalinen edellä. Heillä oli jo alustava visio brändistä, jota iteroitiin yhdessä viikoittaisissa sprinteissä. Ensimmäinen tavoite oli loihtia brändi esille verkkosivustolla. 

Isonkin sivuston uudistus voidaan tehdä helpommalla tavalla

Laajan, pala palalta kasvaneen kansainvälisen sivuston uudistaminen on iso urakka. Tavoitteemme oli tehdä siitä asiakkaalle niin vaivatonta kuin suinkin. 

Uudistuvaa brändiä vastaavan visuaalisen ilmeen ohella projektissa tärkeää oli lupaus sovitusta läpimenoajasta. Tästä pidettiin kiinni jämptillä priorisoinnilla, tarkoituksenmukaisella työnjaolla ja aktiivisella viestinnällä. Lean-ajattelun mukaisesti emme lopettaneet suunnittelua tekniikan aloittaessa omaa työtään, vaan kokonaisuuksia rakennettiin iteroimalla, ja toisaalta tiettyjä etenemismalleja voitiin sulkea pois jo tarjousvaiheessa.

MEOMin tehtäviin lukeutui muun muassa luoda toteutukselle raamit, tarjota asiakkaalle kulloinkin parhaat etenemisen vaihtoehdot ja suorittaa raskas käsin tekeminen. Hoidimme muun muassa sisältöjen siirron vanhalta sivustolta uudelle lomien aikaan. 

iLOQin tiimin vastuulla oli tuoda projektin ääreen ne henkilöt, jotka voivat tehdä sivuston osalta päätöksiä, tarvittaessa nopeastikin. Heiltä saatiin paljon ajatuksia brändin esille tuontiin, joita MEOM sitten toteutti verkkosivustolla.   

iLOQ verkkosivut mobiilissa ja tabletilla

Kuinka luottamusta rakennetaan verkossa

Verkkosivustolla yksityiskohtien tulisi olla johdonmukaisen suunnittelun ja yhtenäisen toteutuksen tulosta. iLOQin tapauksessa puhumme sadoista sivuista läpi 12 kieliversion verkkosivustolla, joka oli kasvanut tuote-kokonaisuus kerrallaan jo vuosien ajan.

iLOQin visuaalisen ilmeen tuli heijastaa kansainvälistä, edistyksellisen teknologiafirman brändiä. Tässä tuotteiden esillepano oli keskeistä. 

Yhdenmukaisuutta tuki myös WordPress-julkaisualustan erilaisten sisältölohkojen määrän tiputtaminen noin 30 kappaleesta viiteentoista. Julkaisualustan päivityksen yhteydessä pystyimme luomaan monikäyttöisempiä lohkoja, jotka tarjoavat joustavuutta ja yhtenäisyyttä.

Visuaalinen vaikuttavuus ja interaktiivisuus

Yksi priorisoinnin voittajista oli sivun aloittava hero-elementti. Etusivulle ja erilaisia käyttöympäristöjä esitteleville sivuille rakennettiin still-kuvaa ja 3D-CSS-animaatiota yhdistävä kuvituselementti, jonka sulavan toiminnan varmistamisessa käytettiin erityistä huolellisuutta. 

Heron kuvituselementti toteutettiin räätälöitynä teknisenä työnä siten, että sivuston ylläpitäjä voi määrittää sen parametrit. Toisin sanoen, jos muuallakin iLOQ-sivustolla halutaan luoda vastaavaa ilahduttavaa visuaalisuutta, voidaan tämä tehdä nyt designerin johdolla ilman devausta.

Interaktiivisuutta sivustolle tuotiin skrollauksella vaihtuvien korttien muodossa. Myös käyttöympäristöjä esittelevässä nosto-sliderissä on modernia, sosiaalisesta mediasta ammennettua visuaalista tyyliä.

Gutenberg – kohti vaivattomampaa sisällönhallintaa

Sivuston uudistus on myös hyvä tilaisuus päivittää WordPressin sisältöeditori Gutenbergiin. Olemme kehittäneet jo pitkään omaa, entistä helppokäyttöisempää versiota tästä visuaalisesta sisällönhallinnasta.

Ylempänä mainittu sisältölohkojen lukumäärän tiputtaminen itsessään tekee sivuston päivittämisestä vaivattomampaa, mutta yleisesti asiakkaamme ovat kokeneet Gutenbergilla tapahtuvan työn helpommaksi – eikä iLOQ ole tästä poikkeus.

Miten ketterä brändin uudistus jatkuu

iLOQ.com-päivitys oli ensimmäinen vaihe yrityksen digitaalisen brändin uudistuksessa. iLOQ jatkaa kasvuaan ja MEOM on tässä kumppanina kehittämässä sivuston visuaalisuutta, käytettävyyttä ja suorituskykyä.

Pääsivuston julkaisun jälkeen päivänvalon on nähnyt myös Careers-sivusto. Tulevaisuudessa digitaalista sisältöä uudistetaan palanen kerrallaan, lähtien viestinnän teemoista ja kuvituksista aina uusiin kieliversioihin.