Referenssi

Betolar

Betolar — toimisto-yhteistyöllä tehokas sivusto

Mitä teimme

Web design, tekninen toteutus

Alusta

HubSpot CMS

Asiakkaasta

Vuonna 2016 perustettu Betolar on suomalainen materiaaliteknologian yritys, jonka menetelmällä voidaan muuttaa teolliset jäte- ja sivuvirrat vähähiilisiksi rakennusmateriaaleiksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävät materiaali- ja tuotantokehitysinnovaatiot voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä raaka-ainetasolla jopa 80 % perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna.

Yhteistyöstä

Betolar halusi siirtää koko asiakashankinnan HubSpotin päälle. Vastasimme tähän yhteistarjouksella digimarkkinointitoimisto Hopkinsin kanssa. Hopkinsin vastuulla olivat CRM, markkinoinnin automaatio sekä SEO, kun taas me MEOMilla huolehdimme verkkosivuston suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tärkeää uuden asiakashankinnan kokonaisuuden rakentamisessa oli toimistojen keskinäinen sekä tietenkin asiakkaan kanssa toimiva yhteistyö. Näin julkaisimme menestyksekkäästi yhtä aikaa sekä verkkosivuston että markkinoinnin ja myynnin automaation, ja Betolar pääsi keskittymään täysillä asiakashankintaan jo ensimmäisestä päivästä alkaen.

2 toimiston taktiikka

Yhdessä onnistuminen rakentuu selkeälle tekemisen mallille

Olemme MEOMilla kehittäneet jo pidempään toimistojen välistä yhteistyön mallia verkkosivustojen julkaisuun ja jatkokehittämiseen. Teemme yhä enemmän yhteistyötä niin bränditoimistojen kuin digimarkkinointitoimistojen kanssa.

Voittajana tässä on ennen kaikkea asiakas, joka hyötyy erikoistuneen toimiston osaamisesta, samalla kun voi asioida niin sanotusti yhdellä luukulla ja sivustoprojekti etenee sovitusti vakiintuneen yhteistyömallin turvin.

Esimerkiksi uuden sivuston julkaisulla on yksi projektinvetäjä, joka huolehtii, että yhteistyö toimii. Viestintä hoidetaan yhdellä yhteisellä alustalla, johon kaikki osapuolet on kutsuttu.

Betolarin sivustoprojektissa Hopkinsin ja MEOMin osaaminen täydensivät hyvin toisiaan. HubSpotin termejä käyttäen, Hopkinsin vastuulla olivat HubSpot Marketing Hub sekä Sales Hub, ja MEOMilla HubSpot CMS Hub.

Projektin läpiviennin suunnittelu tehtiin yhdessä, jotta kokemus oli asiakkaalle mahdollisimman sujuva.

“Olimme projektin aikana selkeästi kärkiasiantuntijoiden kanssa tekemisissä. Viestintä sujui erittäin hyvin.”

Martta Valkola, Head of Martech, Betolar

Design

Sisällön rakenteen selkeys lisää viestinnän uskottavuutta

Betolarin vanha verkkosivusto oli toteutettu sen rakentaneen toimiston omalla julkaisujärjestelmällä. Jo ajatuksen tasolla yksittäisen toimijan teknologiaan lukittautuminen ei ole hyvä idea, mutta myös arjessa sisältöjen päivittäminen ja muutosten tekeminen oli vaikeaa.

Tähän HubSpot CMS toi luonnollisesti kaivatun muutoksen. Betolarin brändi-identiteetin visuaalisuus oli jo lähtökohtaisesti hyvällä tasolla, joten web designissa keskityttiin enemmän sivuston rakenteeseen ja käytettävyyteen.

Satsasimme sivuston suunnittelussa muun muassa erityisen hyvin onnistuneeseen navigaatioon. Sijoittajaviestinnän sisältöjen rakenne ja tuoteportfolio tehtiin mahdollisimman selkeäksi.

Feature

Navigaatio

Betolar kaipasi tavanomaista kunnianhimoisempaa ja visuaalisempaa navigointiratkaisua sivustolleen, joten toteutimme ‘megamenun’, joka sisältää monenlaisia kustomoituja alavalikoita.

“Isossa kuvassa olen todella tyytyväinen, että missä tilanteessa ollaan HubSpot-kokonaisuuden kanssa.”

Martta Valkola, Head of Martech, Betolar

Integraatiot

Cisionin ja Eurolandin avulla ajantasaista sijoittajatietoa

Betolar on julkinen pörssiyhtiö. Sivustouudistuksen yksi tavoite olikin tuoda sijoittajatieto paremmin esille. Teknisesti tätä rakennettiin integraatioilla.

Yhdistimme Cisionin HubSpotin kanssa siten, että aina kun Cisionista tulee Betolarin tiedote, niin se ilmestyy samalla verkkosivustolle. Cisionin yhdistäminen HubSpotin kanssa ei ole aivan suoraviivaista ja juuri tämän kaltainen integrointi kysyy erikoistumista.

Euroland välittää reaaliajassa Betolarin osakkeen kurssin ja siihen liittyvät metriikat. Tämä upotettiin sivustolle omalla skriptillä.