Markkinoinnin suunnittelun seitsemän vaihetta:

Vaihe 1

Analyysi

Onko yrityksesi tuote uniikki tai monimutkainen ja siksi vaikeasti markkinoitavissa? Ei hätää. Emme olleet asiantuntijoita käsityöoluissa, CRM-järjestelmissä, saati ilmaa puhdistavissa seinissä aloittaessamme yhteistyön nykyisten asiakkaidemme kanssa. Analyysivaiheessa keskitymme ymmärtämään liiketoimintasi ja viestinnälliset tavoitteesi.

Vaihe 2

Kohderyhmäanalyysi

Kohderyhmäanalyysi tarkoittaa valitun kohderyhmän tai loppuasiakkaan pään sisään menemistä. Pyrimme vastaamaan muun muassa kysymyksiin: miten asiakkaasi hyötyvät tuotteesta tai palvelustasi ja minkälaisia tarpeita heillä on.

Vaihe 3

Digitaalinen strategia

Markkinointi toteutetaan digitaalisen strategian pohjalta. Digistrategiaa ei voi kuitenkaan suunnitella irrallisena kokonaisuutena, vaan suunnittelussa on otettava huomioon yrityksen liiketoimintaympäristö ja liiketoiminnalliset tavoitteet, sekä yrityksen aikaresurssit strategian toteuttamiseen.

Vaihe 4

Sisällöntuotanto ja viestintä

Sisältö on edelleen kuningas, mutta markkinoinnin tehtävä ei ole keksiä sisältöä. Sisältösuunnittelun avulla löydämme ne toimintatavat joilla me, yhteistyökumppanisi tai sinä itse voit tuottaa toimivaa sisältöä.

VAIHE 5

Kanavavalinnat

Hyvä viesti tarvitsee tuekseen oikeat kanavat. Onnistuaksesi sinun tulee näkyä siellä missä asiakkaasi ovat. Se saattaa tarkoittaa videoita YouTubessa, tai esimerkiksi Snapchatin ottamista osaksi kanavapalettia.

VAIHE 6

Toteutus

Markkinointi jää usein vain kasaksi kalliita suunnitelmia; suunnittelija itse ei pystykään toteutukseen, tai yrityksen aika ei riitä toimenpiteiden toteuttamiseen. Me ehdotamme sinulle vain toteuteuskelpoista markkinointia. Lisäksi autamme sinua suunnitelmien käytäntöön viemisessä toiveidesi ja resurssiesi mukaan, joko kannustaen tai kädestä pitäen.

VAIHE 7

Jatkuva kehittäminen

Jos ymmärrät jatkuvan kehittämisen tärkeyden, olet juuri etsimämme asiakas. Operoimme käyttäen ketteriä menetelmiä. Kehitys perustuu aina saatuihin tuloksiin, ja teemme yhteistyötä niin tiiviisti kuin mahdollista. Aidoimmillaan tämä tarkoittaa, että työntekijämme ovat intensiivijakson ajan tiloissasi, jolloin voimme hyödyntää tehokkaimmin organisaatiosta saatavaa tietoa.

Markkinointitoteutukset voivat olla esimerkiksi

Viestintäkampanjoita

Sosiaalisen median markkinointia

Konseptisuunnittelua

Hakukoneoptimointia

Hakukonemarkkinointia

Markkinoinnin automaatioita

Markkinointi-toteutuksiamme