Blogi

MEOM Design Sprint -iltapäivät

Karl Filtness, Growth Director, partner MEOM

Kuumat keskusteluaiheet ja oivallisimmat opit

Design Sprint on täydellinen metodi tuotekehityksen selkeyttämiseen tai uuden idean markkinakelpoisuuden validoimiseen. Se soveltuu myös erinomaisesti organisaation innovaatioprosessin työkaluksi.

Maailmalla Design Sprint on laajasti käytössä ja haluamme, että se saavuttaa samanlaista suosiota myös Suomessa. Menetelmän hyödyt ovat kiistattomat – maailman parhaat yritykset kuten Google, Lego, Slack ja eBay käyttävät sitä jatkuvasti omien tuotteidensa ja organisaationsa prosessien kehittämisessä.

Jotta yhä useampi ammattilainen kuulisi siitä, kuinka mahtava menetelmä Design Sprint on, järjestimme kaksi tapahtumaa aiheesta kiinnostuneille. Kevättalvella 2018 pidimme koulutustapahtuman, jossa itse Design Sprintin luoja Jake Knapp opetti metodin saloja tuleville Sprint Mastereille. Tällä kertaa keskityimme Design Sprintin ylätasoon, eli mistä tässä on kyse, milloin Design Sprintiä kannattaa käyttää ja mitä sen konkreettiset lopputulokset voivat olla.

Design Sprint toimii, koska tekemistä ohjaavat periaatteet

Tapahtumien pääesityksestä vastasi Sprint Masterimme Jussi Soini. Esityksessään Jussi kertoi, miten Design Sprint auttaa saamaan aikaan konkreettisia lopputuloksia pelkkien ideoiden sijaan. Oleellista on käyttää resurssit mahdollisimman fiksusti ja tehokkaasti siten, että ne palvelevat loppuasiakkaita mahdollisimman hyvin.

MEOM Design Sprint tapahtuma 1

Osallistujien kynät sauhusivat erityisen paljon, kun Jussi kertoi, mistä sprint-päivät koostuvat, miksi asioita tehdään ja mitkä ovat päivien tavoitteet. Voit lukea näistä lisää Design Sprint -sivultamme.

Lopuksi esiteltiin Design Sprintin tärkeimmät periaatteet:

Yhdessä, mutta yksin
Jokainen osallistuja työskentelee yksin omien ideoiden kanssa, mutta ideat käydään läpi yhteisesti. Näin mahdollistetaan yhdessä oppiminen ja ideoiden ristipölytys, jolloin syntyy uudenlaisia ainutlaatuisia ajatuksia.

Erilaiset vaihtoehdot > kompromissit
Komiteapäätökset eli kompromissit ovat parhaimmillaan vesittyneitä ja väsyneitä ratkaisuja, huonoimmillaan taas edellisen hallituksen SOTE-uudistuksen kaltainen epäonnistuminen. Design Sprintin avulla saadaan aidosti erilaisia vaihtoehtoja, joiden arvoa voi arvioida erikseen.

Konkretia > keskustelu
Kun on konkreettisia erilaisia ideoita, niiden meriiteistä ja heikkouksista voi käydä järkevää mielipiteenvaihtoa. Konkretiaa on helpompi kritisoida ja kehittää kuin ilmassa roikkuvia puolivillaisia ideanpoikasia.

Aloittaminen > oikeassa oleminen
Jokainen idea ja konsepti ei ole voittaja, ja sprintin tarkoitus ei olekaan tuottaa pelkästään oikeita ratkaisuja. Sen sijaan, että odottaa palaverissa oikean ratkaisun tipahtamista syliin, sitä voi edistää aktiivisesti. Päivien aikana syntyy lopputulos, jota testataan oikeilla loppukäyttäjillä. Heidän palautteensa ratkaisee sen, onko oikeassa ja jos ei ole, mitä pitää tehdä, jotta siihen pääsee.

Asiakastarinat: käsien heiluttelusta tekoihin

Tapahtuma ei ole tapahtuma ilman sosiaalista todistusta, joten kutsuimme mukaan asiakkaitamme, jotka ovat hyötyneet Design Sprintista.

Jussi KivipuroSuomen UNICEFin kehitysjohtaja avasi omassa puheenvuorossaan, miten he saivat Design Sprintin avulla luotua uuden lahjoituskonseptin, joka on suunnattu yrityksille ja heidän työntekijöilleen. Design Sprintin avulla kirkastui lukuisten ideoiden joukosta yksi selkeä konsepti, jota UNICEF nyt toteuttaa käytännössä.

Design Sprint on metodina sen verran toimiva, että nyt UNICEF käyttää sitä säännöllisesti arjessa erilaisten haasteiden ratkaisemiseen. Lue lisää UNICEFin asiakastarinasta.

Rami KarhuEilakaislan CDO kertoi, miten he hyödynsivät Design Sprintia uuden rekrytointityökalun Weoplen luomisessa. Tehokkaan viikon aikana he saivat luotua uuden palvelun rungon ja tämän perusteella tuote suunniteltiin ja toteutettiin julkaisuun asti.

Rami jakoi lopuksi oppeja, joista tärkeimmät ovat: a) esityö on tärkeää, eli ongelma on selkeä ja asiakassegmentti on tiedossa b) oikeat ihmiset pitää saada mukaan sprintiin ja c) sprintin jälkeen kannattaa varata hengähdyshetki, jotta osaa tehdä oikeat etenemispäätökset palautteen perusteella.

Lue lisää Eilakaislan asiakastarinasta.  

Harjoitus: Design Sprint pähkinänkuoressa

MEOM DS tapahtuma 3

Tapahtuman yksi osa oli käytännön harjoitus. Kyseessä ei ollut mikään nolo, muka-hauska minglausta edistävä harjoitus, vaan konkreettinen tiivistelmä Design Sprintista. Vajaan tunnin aikana osallistujat saivat kokea, minkälaisia menetelmiä käytetään Design Sprintissa, miten ne toimivat käytännössä ja miten periaatteet vievät kohti ongelman ratkaisua. Yhdistettynä esitykseen tämä avaa tehokkaasti metodia ja antaa esimakua, miten tuloksia saa nopeasti aikaiseksi.

Kuumat keskusteluaiheet

Yksi tapahtumiimme osallistuneiden keskeinen huoli on, että Design Sprint on iso ajallinen investointi, sillä siihen täytyy varata kaikilta osallistujilta viikko aikaa. Todellisuudessa osallistujien täysipäiväistä panosta tarvitaan 2–3 päivän ajan, eli normaalin työpajan verran. Prototyypin rakentamiseen asiakasorganisaation ei tarvitse käyttää ollenkaan aikaa ja testaamiseen tarvitaan muutama ihminen mukaan.

Hyvä fasilitoija osaa luoda työpajan, jossa kiireiset päättäjät työskentelevät tehokkaasti ja fiksusti relevantin ongelman parissa. Ennen kuin tehdään päätös sprintin järjestämisestä, ratkaistavan ongelman liiketoiminta-arvo pitää haarukoida. Kun arvo on riittävän suuri, tietää, että muutaman päivän ajallinen investointi on järkevä tehdä ja se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.  

Toinen keskustelunaihe oli Design Sprintin soveltuvuus erilaisten ongelmien testaamiseen. Tuotekehityksessä ja prosessien kehittämisessä se toimii, mutta miten Design Sprintin avulla voi esimerkiksi testata erilaisia ansaintamalleja?

Ennen sprintia rajataan ongelma ja ensimmäisenä päivänä se lukitaan. Tämä mahdollistaa monenlaisten ongelmien ratkaisun. Tulevina päivinä on mahdollista luoda konsepteja, jotka koostuvat erilaisista ansaintalogiikoista ja kirjata tuotteen edellytykset, joita tarvitaan ansaintamallin toteuttamisessa. Testauspäivänä voi esittää loppuasiakkaille vaihtoehtoiset mallit ja kuulla heidän mielipiteensä.

—-

Kaiken kaikkiaan tapahtumat olivat onnistuneita, keskustelut olivat antoisia ja osallistujilta tuli positiivista palautetta.