Proof of Concept eli PoC on tuotekehityksen ensimmäinen askel

Mikä on POC?

Proof of concept suomeksi on soveltuvuusselvitys. Proof of concept “PoC” on tuotekehityksen ensimmäinen askel, jolla tuote- tai palvelukonseptia testataan.

PoC:n tarkoituksena on selvittää, toimiiko idea käytännössä ja onko sillä kaupallista potentiaalia. PoC:lla tulee kyetä osoittamaan teorian toimivuus, mutta sen ei tarvitse olla kaikenkattava ja täydellinen. PoC-prosessin tarkoituksena ei olekaan, että sen päätteeksi yrityksellä olisi valmis tuote tai palvelu. Proof of Concept yksinkertaisesti vastaa kysymykseen: toimiiko konsepti vai ei? Kannattaako ideaa lähteä jalostamaan ja mihin suuntaan? 

Käytännönläheisyys on aina osa PoC:ia. PoC ei ole tuotedemo, joka esitellään asiakasyleisölle, vaan PoC:in aikana asiakkaat pystyvät itse testaamaan konseptia käytännössä.

Joskus PoC:n lopputuloksena on se, että uusi tuote tai palvelu ei vastaa loppukäyttäjien tarpeeseen. Tällöin lanseeraamiseen käytetty aika ja raha ovat kuitenkin huomattavasti matalammalla tasolla, kuin tilanteessa jossa lähes valmiiksi hiottu tuote olisi lanseerattu loppukäyttäjille ilman soveltuvuusselvitystä.

Proof of concept vähentää siis tuotteen tai palvelun lanseeraamiseen liittyviä riskejä. PoC:n varmistuksella tuotanto käynnistyy aina tiedon, ei oletusten, varassa. 

Mikä on prototyyppi?

Tuotekehityksen polulla on paljon samankaltaisia termejä, joita käytetään hieman eri tavoin käyttötarkoituksesta riippuen. Mikä on prototyyppi? Meille prototyyppi tai tuttavallisemmin proto tarkoittaa samaa asiaa kuin proof-of-concept eli PoC. Molemmissa kyseessä on konsepti-idean soveltuvuusselvitys, idean validointi asiakkaalla.

Prototyypin avulla saadaan tietää, onko konsepti-idea elinvoimainen. Ja toivottavasti saadaan vastaus myös siihen, mihin suuntaan konsepti-ideaa pitäisi lähteä kehittämään. 

Prototyyppi on konkreettinen, joten se antaa asiakkaiden lisäksi muillekin pääsidosryhmille varmuuden idean toimivuudesta. Prototyyppi antaa lisäksi yritykselle askelmerkit tuotekehityksessä eteenpäin: mitä ominaisuuksia lähdemme kehittämään ja miten? Paljon tuotanto tulee maksamaan?

Prototyypin tai PoC:n avulla pyritään pitämään tuotekehityksen riskit ja tuotantokustannukset alhaisina sekä varmistamaan, että tuotekehityksen päätökset tehdään datan – ei mutun – avulla. 

Lue lisää prototyyppipalveluistamme: